Slutter å måle helseskadelig gass i Harstad-trafikken

I tre år har det vært målt verdier av nitrogendioksid (NO2) i Harstad. Nå avsluttes overvåkingen.

KILDE: Bensinmotorer og dieselmotorer er den største lokale kilden til nitrogendioksid. Målinger viser at verdiene i Harstad er så lave at målingene avsluttes.   Foto: Knut Godø Harstad

nyheter>>

Nitrogendioksid (NO2) er en reaktiv gass som dannes ved høy temperatur i forbrenningsprosesser. Den største lokale kilden er biltrafikk.

Inhalering av gassen kan gi svekket lungefunksjon og forverring av astma. Kortvarig eksponering for NO2 er forbundet med forverring av astma, spesielt hos barn, ifølge Folkehelseinstituttet. Undersøkelser har vist at det er holdepunkter for å anta andre effekter som forverring av KOLS, bronkitt, hjerte- og karsykdommer og dødelighet er det også støttende holdepunkter, skriver FHI på sine nettsider.