Ber om at statsforvalter byttes ut når omstridt oppdrettssak skal avgjøres

Statsforvalteren i Nordland ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet om at det oppnevnes settestatsforvalter i klagesaken om oppdrettsanlegg i Godfjord, rett over grensa fra Kvæfjord kommune.

Sortland kommune fikk klager og protester fra flere hold etter at de ga gitt dispensasjon til flytting og etablering av oppdrettsanlegg på vestsiden av Godfjorden. Nå blir det opp til en settestatsforvalter å avgjøre.  Foto: arkivfoto

nyheter>>

Det fremkommer av et brev sendt til departementet 12. april.

Saken dreier seg om at oppdrettsselskapet Eidsfjord Sjøfarm AS ønsker å etablere to oppdrettslokaliteter i Godfjord i Sortland kommune, på grensa til Kvæfjord kommune. Da området ikke er avsatt til akvakultur i kommunens arealplan, måtte selskapet søke om dispensasjon fra arealplanen. Flertallet i Sortland formannskap stemte i desember for å innvilge denne dispensasjonen. Før behandlingen i formannskapet kom det inn flere uttalelser om at søknaden ikke burde godkjennes.