Foreslår følgende løsning for nytt oljefelt i Barentshavet:

- Driftsorganisasjonen til Harstad, helikopter/forsyningsbase i Hammerfest

Harstad kommune er bedt om å uttale seg før Wisting-feltet blir utredet. - Vi ber om en delt løsning, til det beste for hele landsdelen, sier ordfører Kari-Anne Opsal (Ap).

Rigg i Barentshavet.  Foto: Illustrasjon - Ole Jørgen Bratland - Equinor

nyheter>>

– For Wisting er det viktig å styrke driftsmiljøet i Harstad, gjennom å etablere driftsorganisasjonen for feltet her. I tillegg må tilsvarende helikopter- og forsyningsbase for feltet etableres i Hammerfest, for å styrke disse miljøene, skriver den politiske og administrative ledelsen i kommunen i merknadene til forslag for program for konsekvensutredning.

Naturlig nok er kommunen generelt svært positiv til utbyggingen. Uttalelsen/merknadene skulle egentlig vært behandlet i siste kommunestyremøte, men saken måtte utgå grunnet tidsnød.