Næringslivet tyr til permitteringer: – Jeg skjønner at folk synes det er tungt og vanskelig

En ny vurdering av koronarestriksjoner er ventet midt i uka. Samtidig oppfordrer kommuneledelsen koronarammede bedrifter til å søke om ekstraordinære midler.

- SØK: Harstad-ordfører Kari-Anne Opsal oppfordrer koronarammede bedrifter i Harstad om å søke på øremerkede midler.  Foto: Frank R. Roksøy

nyheter>>

Da flertallet i formannskapet stemte for å videreføre koronarestriksjoner til 26. mars, var det uenighet om skjenkeforbudet burde videreføres slik at det også gjelder for restauranter. Etter råd fra kommuneoverlege Jonas Holte ble forbudet videreført.

Bark-eier Nils Arthur Geitanger har i intervju med Harstad Tidende sagt at restauranten ikke kan fortsette å tape penger.