Harstads befolkning økte med 35 personer i 2020: – Alle grønne tall er gode tall

Per 31. desember 2020 var det 24.738 innbyggere i Harstad kommune. Fødselsoverskudd og innvandring er årsaken.

Ordfører Kari-Anne Opsal er glad for befolkningsøkningen som var i 2020.   Foto: Frank R. Roksoy

nyheter>>

Harstad kommune presenterte mandag økonomiregnskapet for Harstad kommune. Det viste at befolkningen blir stadig eldre og at det skaper utfordringer i helse og omsorg de kommende årene, en sektor som bruker mer penger enn budsjettert.


Helse og omsorg bruker betydelig mer, mens skolene sparer

Helse og omsorg bruker 48,8 millioner kroner i merforbruk. Samtidig er det andre sektorer som bruker mindre.


Hovedbudskapet var imidlertid at Harstad kommune gikk med et økonomisk overskudd totalt sett.