Flyplassbygg utvides kraftig: – Trafikken ventes å øke

Til tross for at det har vært en markant nedgang i antall reisende til og fra Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, bygges terminalbygget ut.

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.  Foto: Ivar L. Paulsen (arkiv)

nyheter>>

Kostnadsrammen er ifølge fungerende lufthavnsjef, Per Jarle Ingstad, på 21 millioner kroner. Utbyggingen startet opprinnelig i 2019, men ble forsinket som en følge av at entreprenøren gikk konkurs.

Utvidelsen gjøres av Volt Entreprenør Harstad AS, og forventet ferdigstillelse er august–september.