Ber om én million til å leie inn konsulenter som skal lage samferdselsplan for Harstad

Harstad kommune har søkt Klimasats-penger for å redusere egne klimagassutslipp gjennom en «mobilitets- og kommunikasjonsstrategi».

trafikkteller: Nå er trafikktelleren på plass inne i tunnelen. Den viser at 6732 kjøretøyer passerte gjennom tunnelen i løpet av 24 timer tirsdag. FOTO: knut Godø  Foto: Knut Godø Harstad Tidende

nyheter>>

Klimasats er for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet, heter det i en pressemelding fra Miljødirektoratet. Ordningen ble opprettet i 2016.


De ønsker mer effektive og klimavennlige busser i regionen

Arbeiderpartilagene i Evenes og Tjeldsund inviterer Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner til en kraftfull satsing på lokale bussruter for arbeidsreiser og fritid over fylkesgrensen i deres to kommuner.


Harstad kommune har sendt inn en søknad der det bes om én million kroner for å redusere utslipp av klimagasser.