De ønsker mer effektive og klimavennlige busser i regionen

Arbeiderpartilagene i Evenes og Tjeldsund inviterer Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner til en kraftfull satsing på lokale bussruter for arbeidsreiser og fritid over fylkesgrensen i deres to kommuner.

BUSS TIL REGIONEN NÅ: Evald Joakimsen og Torill Helene vil ha mer buss i nordre Nordland og Sør-Troms.  Foto: Privat

nyheter>>

Torill Helene Larsen, nestleder i Evenes Arbeiderparti, og Evald Joakimsen, leder i Tjeldsund Arbeiderparti, mener at vi står foran en situasjon med stor vekst i antall arbeidsreisende i regionen.

– Det er viktig at denne veksten skjer trygt, effektivt og miljøvennlig. Mange nye ansatte kommer til vårt område, spesielt i forbindelse med oppbyggingen av Forsvaret på Evenes og i Ramsund, sier Larsen og Joakimsen.