Storsatsing på studieplasser til UiT: – Vil komme flere til Harstad

Nord-Norge får over 500 flere studieplasser hvorav 372 studieplasser går til UiT. Nasjonalt fordeles 4.000 studieplasser, noe som gir UiT alene nærmere ti prosent av den nasjonale satsingen.

STUDIEPLASSER: Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) får 372 studieplasser, men hvor mange av dem som kommer til campus Harstad er fortsatt usikkert. Arkivfoto: Ivar L. Paulsen 

nyheter>>

– Disse studieplassene er viktige, og vi vet at de kommer godt med. Det innebærer et løft for flere fagfelt at vi nå øker kapasiteten ved disse utdanningene. Vi må være rustet for fremtiden, og utdanning er med og sørger for at vi kan møte det som kommer med kunnskap, erfaring og løsninger, skriver Venstres Morten Skandfer til den gode nyheten for UiT i en pressemelding.

– Viktig for landsdelen

Som følge av koronasituasjonen hvor trolig flere vil benytte muligheten til å fylle på med utdanning, har studieplassene blitt målrettet mot viktige fagområder som samfunnet trenger mer av i tiden som kommer. Ved UiT får helse- og sosialfagene 77 studieplasser, lærerutdanningene 60 studieplasser, naturfag, matematikk og tekniske fag får 160 studieplasser og juridiske/økonomiske fag får 75 studieplasser.

Kent Gudmundsen, første nestleder i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, sier at det er veldig gledelig at de har lyktes med å få så mange flere studieplasser til UiT.


Nye studietilbud på UiT Harstad: – Dette er stort for oss

UiT-styret vedtok i forrige uke å opprette fem nye studietilbud ved universitet. To av disse kommer til Harstad.


– Det er viktig for landsdelen vår. Vi skal gjennom en langvarig omstilling, også helt uavhengig av koronakrisen. Det blir viktig at vi sørger for at arbeidstakere har den kompetansen arbeidslivet etterspør og sørger for å få flere i arbeid. Utdanning er nøkkelen til å få det til, sier Gudmundsen.

Utgangspunktet for fordelingen av studieplassene forutsetter at Stortinget gir sin tilslutning til 4.000 flere studieplasser i juni når revidert nasjonalbudsjett skal endelig behandles.

Gudmundsen sier at når det er snakk om så mange studieplasser som fordeles i landsdelen, vil det komme en god del til UiT Harstad.

– Det vil komme flere studieplasser til Harstad, men hvor mange er opp til UiT-styret å avgjøre, sier Gudmundsen til Harstad Tidende.

– Næringslivet får tilgang på viktig kompetanse

KrFs Helga Maria Bjerke skriver at søkertallene fra Samordna opptak i år viste rekordmange som har søkt seg til høyere utdanning.

– Som samfunn går vi usikre tider i møte, og mange søker seg til studier eller vil omskoleres. Nå kan enda flere søkere få studieplass der de søker seg til. Særlig løftet på studieplasser innen helse- og omsorgsfag er veldig gledelig, skriver Bjerke, ifølge pressemeldingen.


Studentbedrift til NM med Harstad-app

Disse fem kvinnene fra UiT har laget en app som samler alle arrangementer i Harstad. Nå skal de representere fylket i Ungt Entreprenørskap sitt Norges Mesterskap for studentbedrifter.


Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) skriver at satsing på flere studieplasser er viktig i en tid hvor mange står i fare for å være ledig over lang tid.

– Gjennom utdanning gir man flere muligheter til å komme inn i arbeidsmarkedet, men ikke minst at næringslivet i nord får tilgang på viktig kompetanse. Det er en viktig satsing for oss i Frp, skriver Amundsen.

Fakta:

Det fordeles 4000 studieplasser nasjonalt. For UiT fordeles tildelte studieplasser på følgende satsingsområder:

  • Medisin: 20 nye studieplasser

  • Psykologi: 5 nye studieplasser

  • Sykepleier: 10 nye studieplasser

  • Øvrige helsefagutdanninger: 42 nye studieplasser

  • Barnehagelærerutdanning: 40 nye studieplasser

  • GLU lærerutdanning/rektor: 20 nye studieplasser

  • MNT utdanninger: 160 nye studieplasser

  • Juridisk, øk/adm. utdanninger: 75 nye studieplasser

Totalt: 372 nye studieplasser