Her er det ny fartsgrense i Harstad sentrum

Vedtaket ble fattet i fjor høst. Nå er skiltene på plass.

40: Nå er fartsgrensen i Harstad sentrum 40 kilometer i timen.  Foto: Frank R. Roksøy

nyheter>>

Den nye fartsgrensen på strekningen fra Byskillet til rundkjøringa på Sama er nå 40 kilometer i timen.

Bakgrunnen for vedtaket er Harstadpakkens planlegging av tiltak for syklende gjennom Harstad sentrum.