- Kronisk dårlig dyrehold på et gårdsbruk i Sør-Troms, konkluderer både Mattilsynet og harstadpolitikerne

Et gårdsbruk i Sør-Troms har blitt pålagt aktivitetsnekt av Mattilsynet samt fått inndratt produksjonsstilskuddet fra Harstad kommune.

AVSLAG Formannskapet vedtok å ikke ta klagen fra driverne av gårdsbruket om kutt i produksjonsstøtten til følge, og sender saken til Fylkesmannen Troms og Finnmark for avgjørelse.  Foto: Andreas Isachsen

nyheter>>

Saken ble behandlet bak lukkede dører i formannskapet tirsdag med bakgrunn i en klage fra driverne av gårdsbruket på tilsynsrapport fra Mattilsynet.

Med bakgrunn i denne rapporten har Harstad kommune vedtatt å trekke inn 100 prosent av produksjonstilskuddet til driverne av gårdsbruket.