Etterlyser bedre vedlikehold i Harstad: – Byen er i konstant forfall

Kommunestyre- og fylkestingsrepresentant, Kristian Eilertsen (Frp), mener at skjeve lyktestolper, hullete gang- og sykkelveier og generelt dårlig vedlikehold av grøntarealer gjør at Harstad forfaller.

DÅRLIG PRIORITERING: Fremskrittspartiets Kristian Eilertsen synes ikke at politikerne i Harstad prioriterer vedlikehold nok. – Politikerne har feilet helt åpenbart i å ta vare på infrastrukturen i byen.  Foto: Håkon Wikan

nyheter>>

Eilertsen synes politikerne i Harstad i altfor mange år har nedprioritert vedlikeholdet av gater, lyktestolper og byrommet i Harstad.

– Det er med på å skape en utrivelig og utrygg by, sier han, og viser til en lyktestolpe i Hans Egedes gate der ledninger og sikringene henger ut.