Fregatter fra Norge, Tyrkia, USA og Danmark på besøk

I forbindelse med NATO-øvelsen Dynamic Mongoose 19, som gjennomføres i havområdene vest av Troms og Nordland i perioden 1.-11. juli, er i underkant av 700 mannskap fra sjøforsvaret i Tyrkia, USA, Danmark og Norge på besøk i Harstad.

KNM «Otto Sverdrup» på Larsneset.   Foto: Håkon Wikan

nyheter>>

Presseoffiser for øvelsen, Major Brynjar Stordal, sier at over 2.000 kvinner og menn til sammen gjør seg i disse dager klar for NATO-øvelsen. Grunnen til at de ligger til havn i Harstad, er på grunn av at byen ligger nær øvingsområdet.

– Øvelsen er NATOs viktigste og mest utfordrende anti-ubåt trening i 2019. Hele ni nasjoner stiller med styrker i form av overflatefartøy, ubåter, maritime patruljefly og maritime patruljehelikopter, sier han.