Venter 1.000 kroner lavere strømregning

Strømprisen i vinter var på sitt høyeste siden 2011, men resten av året vil en typisk norsk husholdning slippe 1.000 kroner billigere unna enn i fjor, tror Ishavskraft.

VANNKRAFT: Våtere vær har resultert i at vannmagasinene har gått fra underskudd til overskudd. Her fra Hunderfossen kraftstasjon i Gudbrandsdalslågen.  Foto: PAUL KLEIVEN NTB SCANPIX

nyheter>>

I første kvartal var snittprisen på kraft 55,2 øre per kilowattimen – 30 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

Inkluderer man nettleie og avgifter til staten, resulterte det i en pris ut til kundene på 124,3 øre per kilowattime. Den stive prisen skyldtes en tørr sommer i fjor og høye råvarepriser i Europa.

Nå har derimot bildet snudd, skal vi tro strømleverandøren Ishavskraft.

– Våren har vært av det våte slaget og vi har fått et lite overskudd av vannkraft. Vi har sett det spesielt på nattesprisene som har vært godt nede på 20-tallet (øre per kilowattime), sier handelssjef Tom Eirik Olsen i Ishavskraft.


Slik gjør du strømregningen mindre

Her er Ishavskraft tre beste strømsparingstips.

 

Olsen tror at vi har vært gjennom den verste perioden og at 2019 totalt sett vil bli et billigere kraftår enn 2018. Det ligger an til en totalpris på én krone per kilowattime.

– For en husholdning som forbruker 20.000 kilowattimer i løpet av året vil man betale opp mot 1.000 kroner mindre for reståret sammenlignet med samme periode i fjor, sier han.


Strømprisene er på vei ned

På grunn av fulle kraftmagasin var strømprisene torsdag på sitt laveste hittil i år.

 

Lavere råvarepriser i Europa

Strømprisene i resten av Europa har også bidratt positivt, ifølge Olsen.

– Gjennom 2019 har vi via utenlandskablene importert mye billig kraft fra Europa. De viktige råvareprisene for kull og gass har vært fallende, sier han.

Norge har endt opp med å importere kraft i 19 av 22 uker hittil i år – en nettoimport på 3,2 terawattimer (TWh). Det tilsvarer forbruket til husholdningene i Bergen og Trondheim til sammen.

Prisen på CO-kvoter har falt ned på 24 euro etter å ha sett en topp på 27 euro tidligere i år. Den relativt høye CO-prisen har resultert i at gass nå er billigere enn kull, ettersom kull i større grad påvirkes av CO-prisen.


Strømprisen opp 30 prosent i årets tre første måneder

Norske husholdninger betalte en gjennomsnittlig strømpris på 55,2 øre per kilowattime i årets første kvartal. Det er 30 prosent mer enn i samme kvartal i fjor.

 

Fortsatt lave priser med tørr sommer

Ishavskraft forventer lave kraftpriser gjennom sommeren.

– Gjennom sommeren venter vi nå spotpriser mellom 30 og 35 øre per kilowattime, mot 40 og 50 i fjor sommer, sier Olsen.

Skulle Norge likevel få en tørr sommer, vil man ikke se samme prisnivå som i fjor.

– Til forskjell fra i fjor kan vi importere billigere kraft fra utlandet og det vil fungere som et tak på prisene, sier Olsen.

Kraftkablene til Europa gjør at Norge importerer strøm når den er relativt dyr hjemme og eksporterer strøm når den er relativt billig hjemme kontra utlandet. Dette gir lavere topper og høyere bunner i pris ut til forbruker.


Rekordmange bytter kraftleverandør

Antallet strømkunder som byttet kraftleverandør, har økt med 14 prosent det siste året, ifølge NVE.