Eiendomsmeglere: Slik blir bolig-våren

Med våren i emning venter Norges Eiendomsmeglerforbund et solid vårslipp. I flere av byene utenfor Oslo tror de det blir grei fart i boligmarkedet, uten at det er ventet ville tilstander.

OPP: I første kvartal av 2018 steg boligprisene med 2,1 prosent i Tromsø, til tross for at de sesongjusterte tallene ga en nedgang på 0,2 prosent i mars.   Foto: Ronald Johansen

nyheter>>

Etter boligmarked med grei utvikling i årets første måneder, venter Norges Eiendomsmeglerforbund at det årlige vårslippet vil gi ekstra fart i boligmarkedet – spesielt i Oslo.

Bergen, Stavanger og Tromsø er de mer avmålte for markedet de kommende ukene, selv om de tror tallene generelt blir gode.


Stor etterspørsel etter boliger, men prisen er stabil;

Liten vekst lokalt

Boligprisene steg med 0,7 prosent i mars, korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent, forteller Odd Sverre Holte i DNB Eiendom.

 

De siste 12 månedene har boligprisene steget med 3,2 prosent for landet, samtidig som det generelt tar noen dager ekstra å selge boligen enn det har gjort de siste fire årene, viser tall fra Eiendom Norge

De samme tallene viser at det hittil i år har vært litt flere boliger til salgs enn vanlig.

Bergen: – Lite prat om renteoppgang

I Bergen hadde boligprisene steget med 2,9 prosent de siste 12 månedene per utgangen av mars, etter en sesongjustert vekst (se faktaboks) på 1,5 prosent i mars.

– Ettersom påsken er sen i år, har mange allerede valgt å legge boligen i markedet. Kun familieboliger, lar som vanlig vente litt på seg, sier Christer Vikebø, som er regionansvarlig for Bergen hos Privatmegleren Vikebø & Jørgensen.


Norges Bank hever renten:

– Færre kommer til å få boliglån

Færre kommer til å få lån etter ny renteøkning og oppjustert rentebane, men det er ikke nok til å påvirke boligprisene, ifølge DNB Eiendom-sjef Terje Buraas. Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret er uenig. – Kommer til å ha negativ effekt, sier hun.

 

Han sier at de har hatt god balanse mellom tilbud og etterspørsel før påske, der det meste selges etter første eller andre visning.

– Det er god etterspørsel i hele markedet – men kanskje ekstra stor når det kommer til familieboliger og ikke minst større leiligheter i sentrumskjernen. Det er i mange tilfeller flere interessenter på en leilighet til 7–8 millioner enn en til 3, sier han.

Vikebø tror positiv utvikling i økonomien vil utjevne renteoppgangen. 

– Samtidig opplever jeg at de færreste tror på vesentlig oppgang fra dagens nivå. Det er lite prat om renteoppgang.


Fakta: De sesongjusterte tallene
  • Hvor populært det er å kjøpe og selge bolig varierer med årstidene. Dette gjenspeiles i hvordan prisene utvikler seg.
  • For eksempel er det vanlig at sommerhalvåret er mer populært enn vintermånedene, slik at prisene vanligvis stiger mer når det er varmt ute.
  • Det gjør at det blir vanskelig å sammenligne månedene, hvis man ikke tar høyde for vanlig prisutvikling fra måned til måned.
  • For å få frem den underliggende utviklingen er det derfor vanlig å oppgi sesongjusterte tall.


SSB spår renteoppgang ut 2022

Styringsrenta vil øke med til sammen ett prosentpoeng fram til utgangen av 2022, ifølge SSBs prognoser. Boliglånsrenta vil da ligge på cirka 4 prosent.


Stavanger: – Stabilt, men selektivt

Etter at oljesmellen ga boligprisene i Stavanger en solid knekk, så hadde prisene steget med 2,5 prosent de siste 12 månedene per mars. Sesongjustert hadde boligprisene steget med 1,1 prosent i mars.


SSB spår renteoppgang ut 2022

Styringsrenta vil øke med til sammen ett prosentpoeng fram til utgangen av 2022, ifølge SSBs prognoser. Boliglånsrenta vil da ligge på cirka 4 prosent.

 

– Jeg regner med at boligmarkedet i Stavanger kommer til å være stabilt, men selektivt. Vi merker at det er flere som er i posisjon til å kjøpe bolig nå enn for bare ett år siden på grunn av økt sysselsetting og optimisme innenfor oljeindustrien, sier Kurt Frafjord, som er regionleder for Stavanger-området hos Krogsveen.

Han sier at de venter et høyt utbud av bruktboliger, og kombinasjonen høy tilførsel av nybygg og prosjekter vil holde prisene på et stabilt nivå.


Se hvem som har solgt og kjøpt bolig i mars

Eiendomsmarkedet for Harstad og alle nabokommuner.

 

– Forventningen om at renten øker med noen kartinger ut året tror jeg at har mindre betydning i regionen, det vil fremdeles være billig å låne penger. Optimismen, fremtidstroen og tryggheten en føler rundt egen jobbsituasjon betyr betydelig mer for øyeblikket.


 

Trondheim: – Litt spennende må det jo være

Det siste året har boligmarkedet i Trondheim gått trådt sammenlignet med de andre storbyene i Norge. Boligprisveksten på 0,7 prosent de foregående 12 månedene kom etter at de sesongjusterte prisene holdt seg helt flate i mars. 

Liv Malvik, som er daglig leder for Heimdal Eiendomsmegling, tror at boligmarkedet i Trondheimsområdet fremdeles vil være relativt stabilt og med en lav prisvekst fremover.

Malvik peker på at den underliggende økonomien er god og folk har også forventning om høyere lønnsvekst fremover enn de har hatt de siste årene. 

– Vi tror at den siste renteøkningen er tatt inn i folks forventning og at den – sammen med ytterligere en renteøkning som varslet senere i år – ikke er tilstrekkelig til å gi noen negativ korrigering i prisingen i boligmarkedet.


Boligprisveksten i 2018 på nivå med lønnsveksten

Boligprisene i Norge steg med 2,8 prosent i 2018, og det ble solgt flere boliger enn i rekordåret 2015. I desember steg de korrigerte prisene med 0,7 prosent.

 

Tromsø: – Forventer ikke noen flom

I første kvartal av 2018 steg boligprisene med 2,1 prosent i Tromsø, til tross for at de sesongjusterte tallene ga en nedgang på 0,2 prosent i mars.

– Så langt virker det som om det er liten opphopning av boliger i Tromsø – det selges like mye som det legges ut – og jeg forventer ikke noen flom av boliger over påsken. I Tromsø er også påskeeffekten mindre generelt siden det fortsatt er mye snø – og mange ønsker vente med salgsstart til mai måned. Så det fordeler seg jevnere frem mot sommeren, sier Børge Martinussen, som er daglig leder for Eie i Tromsø.

Han tviler på at renteoppgang vil ha spesielt mye å si. 

– At renten skal litt opp har ligget i kortene lenge – så tror ikke den betyr noe – det som demper markedet og har gjort det en stund nå er boliglånsforskriften og bankenes strenge utlånspraksis.


Boligprisene i Tromsø har økt med 2,2 prosent det siste året

Eiendom Norge beskriver den sesongkorrigerte prisutviklingen som flat.