Nå er det betydelig snøskredfare i Sør-Troms

Varsom melder at et vedvarende svakt lag av kantkorn ligger å lurer i snødekket, unngå områder der vinden har dannet fokksnøflak i overflaten. Skredfaren er størst i nord.

STENGT: Fylkesvei 2 over Aunfjellet ble stengt i mars 2018 på grunn av dette snøskredet.   Foto: Lars Børge Hansen Myklevold

nyheter>>

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig.

– Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning, opplyser Varsom fredag.

Den siste tiden har det dannet seg et vedvarende svakt lag av kantkorn over store områder. Flere steder ligger det harde fokksnøflak over dette laget, men laget blir gradvis svakere i kulda og regnes nå som lett å løse ut.

– Der snøen er ubunden vil ikke tilstedeværelsen av kantkorn være problematisk nå. Det er store lokale forskjeller i regionen og skredfaren ventes høyest i områdene som fikk nysnø og vind tirsdag og onsdag, står det videre.


Fire tatt av skred på Sætertind og på Senja

I løpet av noen timer søndag gikk det to skred som rammet to turfølger.