Se Kjells tirade om innstilte ferger og eldreomsorg i Harstad

Kjell "Kjellen" Bigset er på vei til Harstad for å opptre på Kulturhuset 21. mars, men grunnet innstilte fergeruter så ser han mørkt på å komme seg opp i tide og frustrasjonen kommer deretter. Tilstanden på sykehjemmene i Harstad og brøytesituasjonen har han også hørt om, og sparer ikke på kruttet der heller.

Kjell "Kjellen" Bigset er på vei til Harstad for å opptre på Kulturhuset 21. mars, men grunnet innstilte fergeruter så ser han mørkt på det og frustrasjonen kommer deretter. Tilstanden på sykehjemmene i Harstad og brøytesituasjonen har han også hørt om, og sparer ikke på kruttet der heller.

nyheter>>