Advarer mot beisfjerner

Advarselen fra Jotun gjelder produkter, produsert før juni 2018.

TREBITT Terrassebeisfjerner 5 liter 

nyheter>>

Ifølge Jotun er korkene på flere av disse produktene ikke skrudd godt nok igjen. Det er fare for at det helseskadelige innholdet kan lekke ut.

Dersom du har produktet liggende hjemme anbefaler Jotun deg å tørke av væske som har lekket ut. Vær forsiktig så du unngår hudkontakt. De anbefaler videre å oppbevare kannen utilgjengelig for barn.

Du kan også få kannen kontrollert i en butikk for å sjekke om korken er skrudd tilstrekkelig igjen, eller bytte den inn i et nytt produkt.

Dette gjelder fem liter trebitt terassebeisfjernere som er produsert før juni i år.