Hør nyorgelet puste

2200 piper gir lyd fra seg i regionens største orgel.

nyheter>>

Vel 2 millioner har det kostet, det nye orgelet i Kanebogen kirke. Snart kommer orgelmester Iver Kleive og sanger Sondre Bratland for å innvie nyanskaffelsen.