Denne Din Side-artikkelen er skrevet av avdelingsleder ved Seljestad ungdomsskole, Siri Døsen.

Engasjerte elever arbeidet i grupper med temaene ansvar, omsorg, respekt, selvstendig og robust - dette er verdier som Seljestad ungdomsskole arbeider etter.

Etter gruppearbeidet la gruppene frem for sine store grupper den verdien de hadde fått utlevert på en god måte. Noen laget skuespill, noen filmet skuespill, noen presenterte og noen laget diskusjoner.

Skole- og oppvekstsjef i Harstad synes at dette var så spennende at han tok seg tid til å være å se ungdommene i aksjon. Elevene i elevrådet fikk øvd seg i å være robuste.

Rektor Ellen Andreassen forteller at kontaktlærer for elevrådet, Espen Olsen, hadde forberedt opplegget sammen med elevrådet. Hun forteller videre at det nå skal gjennomføres temaforeldremøter med elever og foresatte, da skal verdiene og resultatene fra elevundersøkelsen ligger som bakgrunn for jobben elever og foresatte skal jobbe med i grupper.

JOBBET GODT: Gruppearbeidet har startet og engasjerte ungdommer jobber godt. Foto: Siri Døsen/Seljestad ungdomsskole
INNBLIKK: Her får rektor et innblikk i elevarbeidet. Foto: Siri Døsen/Seljestad ungdomsskole
KORTFILM: Elever følger interessert med på kortfilm laget i en av gruppene. Foto: Siri Døsen/Seljestad ungdomsskole
FRAMFØRING: Her ser vi noen elever i aksjon med sin fremføring. Foto: Siri Døsen/Seljestad ungdomsskole