Innsendt av Inger Marit Nibe Klaussen, pedagogisk leder i Holtet barnehage.

LASSO: Det ble kastet lasso på denne «reinen». Foto: Inger Marit Nibe Klaussen
FLAGGET: Det samiske flagget ble malt på snøen. Foto: Inger Marit Nibe Klaussen
Foto: Inger Marit Nibe Klaussen
Foto: Inger Marit Nibe Klaussen