Skrevet av: Knut Hertzberg, leder i BUL Harstad.

Den 12. januar i fjor fylte Bondeungdomslaget i Harstad (BUL Harstad) 100 år.

I den forbindelse vedtok BUL å gi pengegaver til Røde Kors for deres arbeid for Ukraina samt til «Stedet» hvor Frelsesarmeen i Harstad driver arbeid for en trygg og rusfri møteplass og til organisasjonen «Fønix Harstad» som også jobber for en rusfri møteplass.

Fest

Jubileumsåret ble så markert med en fest den 8. oktober på Harstad Folkehøgskole, samme sted som Bondeungdomslaget ble stiftet 100 år tidligere.

Nåværende og tidligere medlemmer og venner av laget ble invitert i tillegg til Harstads ordfører og leder i Noregs Ungdomslag, Torbjørn Bergwitz Lauen.

Det var totalt 77 som deltok på middagen. Leder i BUL Harstad, Knut Hertzberg, holdt åpningstalen og overlot ordet til Tove Singsaas Vollen som kveldens toastmaster og Steinar Brun ble utnevnt til «hoff-fotograf».

Middagen ble laget og servert av Ottestad Gård med god hjelp fra elever ved Folkehøgskolen. Evelyn Laupstad leste en omarbeidet prolog som Alf Bølgen skrev og Hildur Heim Nergård leste opp på BULs 50-års jubileum.

Alv Johan Nathanielsen, akkompagnert av Richard Sundquist på keyboard fremførte sangen «Velkomen til Nordland» som ble skrevet av Hans Eidnes og tonesatt av H. Alsos til Landstsevnet i Harstad i 1923.

Sangdanser og turdanser

Harstad kommune, Noregs Ungdomslag, Troms Ungdomsfylking samt lokale ungdomslag kvitterte med taler og gaver til BUL.

Under middagen ble Steinar Brun utnevnt til nytt æresmedlem for sin mangeårige innsats i laget. Han har hatt de fleste tillitsverv i laget helt siden han kom inn i leikstyret i 1973. Han har blant annet vært leder for laget i til sammen 6 år, og sitter for tiden i lagsstyret.

Steinar Brun blir æredsmedlem for sin innsats i laget. Foto: privat

Etter middagen ble det polonese etterfulgt av sangdanser og turdanser under ledelse av Torill Steinjord. Musikken sørget 9 spellemenn fra Målselv Spelmannslag for.

Berit Nergård Nyre hadde en presentasjon av den rykende ferske jubileumsboken vår. Hun er også tidligere leder av Noregs Ungdomslag. Det ble vist utklipp fra NRK sine TV-sendinger fra

Folkeparken på sankthansaften i 1984, hvor vi danset og i 1989 hvor folkemusikkgruppen «Sjøråkk å riil» spilte og vi danset i bunad.

Det ble danset utover kvelden til musikk av Målselv Spelmannslag og nå med forsterkninger av spelmenn fra Tromsø og Harstad, kun avbrutt av kaffe og kaker.