Denne Din Side-artikkelen er skrevet av leder Gunnar Langmo i Harstad og Omland Parkinsonforening.

Vel gjennomført Parkinson-seminar på Quality Hotel Harstad med cirka 90 deltakere. Hotellet hadde gjort en utmerket jobb i forbindelse med arrangementet og utviste en flott service og velvilje.

Forbundsleder Arnt Zimmermann ga ei kort orientering om forbundet før foredragsholderne slapp til. Logoped Torunn Hermannsdottir orienterte om viktigheten av å komme tidligst mulig til behandling for å lære ulike teknikker.

Deretter overtok seniorrådgiver Ragnhild Støkket podiet og holdt et interessant foredrag om alt en Parkinson-syk person kan bli belastet med. Viktigheten av god mosjon, kosthold og medisin.

Hennes foredrag var tilpasset tilhørerne og var holdt i et språk som var lettforståelig for alle. Tilbakemeldingene fra tilhørerne var bare positive.