Denne Din Side-artikkelen er skrevet av Harstad Natur og Ungdom ved nestleder Ingvill Mathilde Torgersen.

Vi stilte opp med banner, traktorer og folkedans. Og gjorde forbipasserende oppmerksom på situasjonen bønder i dag står i. Bønder har i dag altfor lav lønn, og altfor dårlige levevilkår. Å drive jordbruk er det viktigste yrket vi har i Norge, derfor fortjener de ei lønn på lik linje med resten av samfunnet.

– Norske politikere må høre på bønder og småbruker i jordbruksoppgjøret. Oppgjøret skjer på stortinget nå, og legg føringer for fremtida til landbruket. Politikerne må lytte til bøndene og småbruker for å sikre større norsk selvforsyningsgrad, bevare jordbruket og kulturlandskapet, og for å kunne sikre god helse for bønder og dyr, sier Norah Marielle Kildal Granås, leder i Harstad Natur og Ungdom.

– Bondeyrket, verdens viktigste yrke, står i fare, sier hun.

Ingvill Mathilde Torgersen. Foto: Harstad Natur og Ungdom

– Harstad Natur og Ungdom inviterte Hålogaland Bonde- og Småbrukarlag til å være med på en felles markering i forbindelse med årets jordbruksforhandlinger. For landbrukets organisasjoner er det uhyre viktig med alliansepartnere utenfra og for småbrukerlaget er Natur og Ungdom det, sier Arne Martin Dahle, leder i Hålogaland Bonde- og Småbrukarlag.

– At bevisste, entusiastiske ungdommer med kunnskap står opp for norske bønder er bare helt fantastisk. De er fremtiden. Måten de unge i Natur og Ungdom møtte folk på gata, var bare nydelig å oppleve, positiv, smilende og med kunnskap i bunn. Imponerende rett og slett. Ikke mange gjorde en stor bue rundt, sier Dahle.

– Ingenting var lettere enn å ta to traktorer ut av våronna å stille i Harstad sentrum sammen med ungdommene i Harstad Natur og Ungdom. Det ga mersmak, sier Dahle.