Russen63 kom fra to klasser, engelsklinje og reallinje og omfattet i alt 46 personer, av disse er 10 personer død.

Det er nok ingen andre rødrussekull i Harstad som har hatt slike aktiviteter og skapt slike tradisjoner som russen63.

Etter 25 år jubileet, feiret vi jubileum hvert femte år og siste storsamlingen som gikk over to dager, var for 10 års siden.

I tillegg til faste jubileumsmarkeringer, gjorde russen 63 seg bemerket allerede i russetida. Flere av russekullet var med på å etablere historiens første lokale russerevy «Næ Hæ» som hadde premiere allerede året før russetida. Revyen samlet tre fulle forestillinger på Harstad kino.

Det var et samarbeidsprosjekt sprunget ut av gymnassamfunnet «Palæstra», fordi både russekullet -62 og neste års kull, - russen -63, utgjorde revystammen, men «Russerevy» hørtes bedre ut enn gymnasiastrevy.

Suksessen gav mersmak og aktørene fra 62- revyen med revysjefen Nils Magne Knutsen som primus motor, lanserte nå vår egen «rene» russerevy «E du russ(k) i 1963 da vi ble rødruss samme året.

I tillegg til revyen, skapte vi og vår egen russekro. Foreldrene til vår aktive russevertinne, Turid Riis hadde et stort tomt kjellerrom som var fullstendig gjenmurt. VI fikk tillatelse, slo dør i veggen og utstyrte rommet med bardisk og tønner til både bord og stoler Det ble en godt besøkt og populær russekrok i hele russetida. Det ble også bestemt at overskuddet av russerevyen i 1963, i sin helhet skulle gå til bygging av «russepaviliongen» på Trastad i Kvæfjord. «Russepaviliongen» ble innviet i 1972 med Nils Magne Knutsen og flere av russen63 til stede. Pengene kom fra innsamlinger fra flere russekull.

Vi ga ut to russeaviser, en til jul 62 og en 17. mai i 63 og arrangerte russeball på gamle Handelsstand med lærer og rektor Guffen med Dora til stede og vi hadde også russefrokost hjemme hos Riis med klasseforstandere og Guff som æresgjester.

60-år jubileet ble feiret med en jubileumslunsj på restaurant Bark, med et lite forspill på «Kompis» Etter en vellykket lunsj dro flere  hjem til russevertinne Turid Riis på et mer uformelt mimrings-etterspill.

Samlinga i Harstad markerte også slutten på en enestående tradisjon for Harstadrussen63.