Denne din side artikkelen er skrevet av Odin Vinje Kjendalen, pressesoldat i Sjøforsvaret.

Pedersen, fra Harstad, tjenestegjør som skipsteknisk gast på KNM Fridtjof Nansen. I år er KNM Fridtjof Nansen med på den årlige marineøvelsen Flotex. Her får besetningen om bord trent på reelle situasjoner i realistiske omgivelser.

- Det er helt klart mer øvelser nå og det er selvfølgelig slitsomt, men det gjør at mannskapet blir tryggere på hva vi skal gjøre hvis det faktisk skulle skje noe, sier Pedersen etter fullført havariøvelse.

En viktig rolle

I slike situasjoner har Pedersen en svært viktig rolle om bord, han er røykdykker og har ansvaret for å evakuere personell fra et farested og slukke brann.

Mannskapet under øvelse Flotex. Foto: Odin Vinje Kjendalen

– Det er en spennende rolle å ha om bord, men det er jo også et stort ansvar, forteller Pedersen.

Under øvelser blir besetningen testet på mange områder og formålet ved Flotex 2022 er å øve og stressteste besetninger, samt trene på krigføring med allierte skip i norske farvann.

– Det er jo veldig spennende og jeg føler at jeg med på noe større, at jeg faktisk gjør en forskjell. Nå med situasjonen i Europa ser man alvoret i det man gjør og hvorfor det er viktig å øve og drille slik at vi vet hva vi skal gjøre om det skulle skje noe.

Varierte dager

Tjenestehverdagen til Pedersen som skipsteknisk gast-elektriker, som stillingen formelt heter, er variert og givende forteller han. I hovedsak driver Pedersen med overvåking og kontroll av systemer. En del av dette er å gå “rutiner”. Det vil i praksis si å gå runder på båten og passe på at utstyr, som blant annet ventiler og koblingsskap, er i drift og fungerer som det skal.

Foto: Odin Vinje Kjendalen

Etter førstegangstjenesten ønsker Pedersen å fortsette sin karriere på sjøen.

– Det beste med stillingen er at jeg får mye erfaring som jeg kan bruke senere i livet. Planen min er å bli sertifisert skipselektriker og da trenger jeg fartstid, noe jeg får førstegangstjenesten. Så dette året her er absolutt ikke bortkastet.

Foto: Odin Vinje Kjendalen

Setter større pris på Harstad

Med førstegangstjenesten om bord på fregatt så blir det mye tid borte fra det kjente og kjære hjemme i Harstad, forklarer Pedersen

– Da jeg fikk vite at jeg skulle i førstegangstjenesten så ble jeg bare glad fordi jeg ville jeg bare komme meg vekk fra Harstad etter å ha vokst opp der og bodd der hele livet, men nå som jeg er her på sjøen kjenner jeg hvor glad i Harstad jeg egentlig er, forteller Pedersen.

Men i samme åndedrag snakker Pedersen varmt om besetningen og sine kollegaer om bord som skaper god trivsel og hygge.

– Jeg er egentlig ganske glad for at jeg havnet her. Det er veldig hyggelige folk om bord og vi har godt samhold med mye latter på vakt og det gjør at jo at man trives.

Pedersen oppsummerer sin tjeneste så langt som givende og full av gode opplevelser sammen med hyggelige folk. Og ikke minst så tar han med seg verdifull erfaring og fartstid som han kan bruke senere i livet.

- Dette blir absolutt ikke et bortkastet år, avslutter Kristoffer Pedersen med.