Tema

fredag 27.08 2021

Ole-André fra Kvæfjord kjører historiens første el-lastebil fra Oslo til Tromsø

For første gang skal en el-lastebil kjøre den 1600 kilometer lange strekningen Oslo–Tromsø. Ingeniørstudenten Ole André har ansvaret for å samle inn unike data om energiforbruk og lading underveis.

lørdag 07.08 2021

Kronikk:

Åtte år med økt drivkraft i nord

Det er åtte år siden Team Husebekk tiltrådte som rektorat ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Tiden er kommet for å bringe stafettpinnen videre.

onsdag 21.07 2021

Universitet feilsendte e-poster til kommende studenter: − Veldig skuffet

UiT feilsendte anslagsvis flere hundre e-poster om bekreftet studieopptak. Marco Dahl (23) trodde han hadde kommet inn på drømmestudiet.

mandag 14.06 2021

UiT-forsker med nye funn om laks etter 14 års forskning: – Mitt viktigste vitenskapelige arbeid noensinne

For første gang i historien har forskere klart å kartlegge laksens lange sjøvandring i nesten hele dens utbredelsesområde.

søndag 13.06 2021

UiT-forsker med nye funn om laks etter 14 års forskning: – Mitt viktigste vitenskapelige arbeid noensinne

For første gang i historien har forskere klart å kartlegge laksens lange sjøvandring i nesten hele dens utbredelsesområde.

mandag 26.04 2021

Fersk undersøkelse: Over halvparten av UiT-studentene sliter psykisk

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse viser at studentene har det verre nå enn for tre år siden.

lørdag 10.04 2021

Trosser skredfare: - Mange vil utsette seg for større risiko for å bli akseptert av andre

Snøskredfaren har vært betydelig i Troms den siste tida. Et forskningsprosjekt ved UiT ser nå på om folk lar seg påvirke av skikompiser, som foreslår en brattere bakke enn du er komfortabel med

mandag 29.03 2021

Milepæl nådd for biotek-firma som vil bekjempe kreftceller

Selskapet Lytix Biopharma, med interesser fra Harstad på eiersiden, inngår eksklusiv lisensavtale med Norges arktiske universitet i Tromsø for en klasse med nye legemiddelkandidater. Samtidig etablerer de strategisk partnerskap med Aurelius Biotherapeutics i USA.

torsdag 18.03 2021

Nytt forskningssenter skal bekjempe plastforsøpling fra fiskeri- og oppdrettsnæringa

UiT har sammen med nasjonale og internasjonale partnere etablert forskningssenteret Dsolve. Der skal det utvikles nedbrytbare alternativer til plast.

torsdag 18.02 2021

UiT-forsker bidro til stort gjennombrudd: Gjenskapte verdens eldste genom

UiT-forsker Peter Heintzman har, i samarbeid med andre forskere, rekonstruert et 1,2 millioner år gammelt mammut-genom.

torsdag 31.12 2020

Oppvokst i lokal reindriftsfamilie - nå får professoren penger for å forske på hvordan unge samer påvirkes av vold og hets

Professor ved UiT, Ketil Lenert Hansen fra Lødingen, fikk tildelt stipend fra Fullbright Active Initiativ. Det skal fremme tverrfaglig samarbeid og forskningsinteressene til landene i Arktisk råd.

onsdag 16.12 2020

Han blir ny UiT-rektor

Universitetsstyret ved UiT besluttet onsdag å tilby Dag Rune Olsen stillingen som rektor ved UiT.

tirsdag 01.12 2020

Gode nyheter for Anna Rogde: Har fått fast plass på statsbudsjettet

Frp, som har forhandlet med regjeringen om statsbudsjettet i kveld, fikk gjennomslag om fast plass for skonnerten Anna Rogde.

tirsdag 13.10 2020

Slik sikrer Håkjerringene artens overlevelse:

Føder mange unger

Et forskerteam har undersøkt reproduksjonsbiologien fra over 300 individer, som i seg selv gjør studien til den mest omfattende vitenskapelige analysen av håkjerringas livshistorie.

onsdag 16.09 2020

Justisministeren besøker Harstad

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland besøker fredag Harstad i forbindelse med nordområdemeldingen.

onsdag 02.09 2020

UiT klatrer 100 plasser i internasjonal rangering, og passerer NTNU

Men Universitetet i Oslo (UiO) er fortsatt rangert høyest av de norske universitetene.

UiT ønsker å utvikle utdanningstilbudene landsdelen trenger

UiT og ordførerne i tre av de største kommunene i Troms og Finnmark, Tromsø, Harstad og Senja, skal samarbeide tettere om fleksible utdanningstilbud i landsdelen.

lørdag 29.08 2020

Forelesningene sendes på nett

Lørdagsuniversitetet høsten 2020 starter opp denne helga, og denne sesongen vil alle foredragene foregå digitalt og smittefritt, melder UiT. Sesongen har passende nok pandemi som gjennomgående tema.

lørdag 06.06 2020

Universitetet i Tromsø får til sammen 4,3 millioner for å opprette desentraliserte utdanningstilbud

Det er nettbasert barnehagelærerutdanning og en økonomiutdanning rettet mot det grønne skiftet som nyter godt av pengene.

fredag 29.05 2020

Blir ny viserektor

Førstelektor ved Handelshøgskolen UiT, Bård Borch Michalsen, er ansatt som ny viserektor ved UiT.

mandag 25.05 2020

Storsatsing på studieplasser til UiT: – Vil komme flere til Harstad

Nord-Norge får over 500 flere studieplasser hvorav 372 studieplasser går til UiT. Nasjonalt fordeles 4.000 studieplasser, noe som gir UiT alene nærmere ti prosent av den nasjonale satsingen.

torsdag 21.05 2020

Ny leder ved universitetet

Han er nå ansvarlig for rundt 150 ansatte, og over 2000 studenter fordelt på campusene i Tromsø, Harstad, Alta og Narvik.

tirsdag 03.03 2020

Hæren og UiT inngår utdannelsessamarbeid

Ny avtale skal gi Hæren tilgang til sivil utdannelse.

onsdag 12.02 2020

UiT-student Tanya (28) er redd for at nordmenn skal tro hun er syk: – Det finnes folk med fordommer, som stigmatiserer oss fra Kina nå

Tanya Tong (28) har ikke vært i Kina siden hun kom til Norge, likevel er hun redd nordmenn skal tro at hun har koronaviruset.

onsdag 29.01 2020

UiT har fortsatt landets mest fornøyde studenter

UiT har også i år landets klart mest fornøyde studenter innen juss og medisin. Paramedisin, satellitteknologi og luftfart skårer også høyt hos UiT-studentene.

søndag 15.12 2019

Molekyl kan bli ny medisin mot brystkreft

Forskere ved Universitetet i Tromsø har funnet et molekyl fra et arktisk havdyr som dreper brystkreftceller.

lørdag 09.11 2019

Andrea fra Harstad vant studentpris

Andrea Wensberg Kulseng er tildelt Norsk Fysioterapeutforbunds studentpris for 2019.

onsdag 02.10 2019

42 millioner kroner til forskning på kvinnelige fotballspillere

– Et veldig bra initiativ, sier langtidsskadd Medkila-profil om satsingen.

onsdag 10.04 2019

Bringer reiselivsforskning ut til folket

Fredag lanserer UiT Norges Arktiske Universitet podkast-serien Reis og Ryk.

tirsdag 26.02 2019

Starter nytt masterprogram innen helse i Harstad

UiT Norges arktiske universitet, utvider fra høsten 2019 med to masterprogram på deltid i helsesykepleierfaget i Alta og Harstad.

torsdag 07.06 2018

Den lokale legeforeningen slår alarm om fastlegekrisa

Hovedtillitsvalgt i den Norske legeforening, Christine Strøm Skogstad, og styremedlem Stein Pedersen har skrevet et brev til utvalg for omsorg der de konkluderer med at situasjonen er så kritisk at de krever omgående og aktiv handling fra politikere og administrasjon.

6.000 kan stå uten fastlege til høsten. Rådmannen foreslår disse tiltakene

I dag står nærmere 900 harstadværingen uten fastlege. Tallet kan øke til rundt 6.000 allerede i høst.

søndag 06.05 2018

Valgt inn i styret

torsdag 03.05 2018

Haiene var ikke utryddet

torsdag 19.04 2018

– Ingen svekkelse av Harstad

mandag 26.06 2017

Fakultativ fakultetsnedleggelse ved UIT – Norges arktiske universitet – akademisk selvskading?

En endret status for det juridiske fakultet vil til syvende og sist innebære redusert rettssikkerhet for befolkningen i Nord-Norge.

onsdag 08.03 2017

Gjenvalgt som rektor

UiT Norges arktiske universitet har valgt Anne Husebekk som rektor for de neste fire årene. Prorektorer er Kenneth Ruud og Wenche Jakobsen.