Tema

torsdag 09.12 2021

Vil redusere spesialundervisningen i Harstad

– Det handler ikke om å gi mindre til de elevene som trenger det mest, men at de ressursene skal brukes på en annen måte.

søndag 10.10 2021

Torgeir er SV sitt nye forhandlingsvåpen

Sosialistisk Venstreparti oppretter spesialenhet for forhandlinger på Stortinget. Partiets nestleder, Torgeir Knag Fylkesnes fra Troms skal lede partiets hemmelige våpen for å få gjennomslag.

lørdag 11.09 2021

Lørdagskåseriet

Hjelp! Hva i alle dager skal jeg stemme på?

Det nærmer seg valg, og nå er det for sent å forhåndsstemme. Ergo må alle etternølere, B-mennesker og de som til nå har sittet på gjerdet hute seg til urnene og utøve sin borgerrett.

fredag 10.09 2021

SVs valgkamp-strategi kan bidra til å halvere Aps stortingsgruppe fra Troms

SV ville overta stortingsplassen til Per-Willy Amundsen (Frp). Isteden kan strategien ha rammet Arbeiderpartiet.

Boligsaken: Fylkesnes tredoblet formuen og ble millionær

Fylkesnes har forsvart sekundærboligen i Oslo med at han leier den ut til kostpris. Han har to ganger økt lånet på boligen han kjøpte for 11 år siden, blant annet på et bilkjøp i fjor.

Harstads eneste mottak gikk konkurs: - Det må bli lettere å starte småskala fiskeindustri

Fisker-politiker Tom Vegar Kiil har fått med seg konkursen til Petter's Sjømat. Nå vil Kiil gjøre det lettere å starte mottak.

fredag 27.08 2021

Politikerbesøk på Seljestad ungdomsskole:

– Kan du ordne med gratis skolemat?

Torsdag var Torgeir Knag Fylkesnes (SV), stortingsrepresentant og 1. kandidat for Troms valgkrets, på besøk på Seljestad ungdomsskole.

torsdag 20.05 2021

Misfornøyd med uteområdet ved Rødskolen

Tirsdags ettermiddag var Edvin Eriksen i møte på Rødskolen i Samarbeidsutvalget. I samarbeidsutvalget sitter foreldre, elever FAU, skolens ansatte og Edvin Eriksen. På møte kom det fram at det var stor felles misnøye med uteområdet.

tirsdag 18.05 2021

Edvin Eriksen om Rødskolen: – Skolen er i dårlig stand, det er ønskelig å bygge et nytt bygg 

Edvin Eriksen (SV) forteller at det er høy sannsynlighet for at det blir bygget et nybygg ved Seljestad skolen, på bakgrunn av den dårlige standen som den gamle Rødskolen er i.

tirsdag 20.04 2021

Krever engasjement rundt Nord-Norgebanen:

– Nå kan ikke Harstad stå igjen på perrongen

Tirsdag ble det klart at stortinget overkjørte regjeringen, og vedtok at arbeidet med Nord-Norgebanen må starte. Det er Per-Willy Amundsen (FrP) storfornøyd med, men krever at harstadværingene nå må komme på banen.

onsdag 17.02 2021

SV, Eriksen og de private barnehagene

I Harstad Tidene lørdag 13. februar synes mitt innlegg om Fremskrittspartiets kamp for de private barnehagenes tilskudd i forhandlingene med regjeringen, å streife noen ømme tær hos SV og Edvin Eriksen.

mandag 01.02 2021

«Folk flest ønsker seg bort fra en livsfarlig E6»

Ideen om å binde Nord- Norge sammen med resten av landet med jernbane stammer fra slutten av 1800 tallet.

tirsdag 19.01 2021

SV peiser på for oppdeling av Troms og Finnmark neste år. Er dere med SP og AP?

I helgen var det landsstyremøte i SV. Med seg i den virtuelle dokumentmappen hadde Troms og Finnmark SV forslag om at oppdelingen av Troms og Finnmark skal skje så raskt som mulig. For oss betyr så raskt som mulig allerede om under et år. Nyttårsaften 2021.

mandag 21.12 2020

SV går for oppdeling av Troms og Finnmark om bare ett år

På samme måte som adventstida ikke må bli for lang, med julebrus og julepynt allerede i august, må heller ikke ventetida på at Troms og Finnmark skal bli delt opp bli lenger enn høyst nødvendig, skriver forfatterne av dette innlegget.

fredag 17.01 2020

Hardt ut mot flere krav til unge:

Edvin Eriksen slakter Håkon Vahls utspill om å stille strengere krav til ungdommen

SVs Edvin Eriksen slakter utspillet fra Håkon Vahl om å stille strengere krav til ungdommen.