Tema

fredag 07.08 2020

Meninger:

Stopp smittespredningen nå!

Det vakte stor oppsikt da et fly fra Italia landet på Torp flyplass i midten av mars uten at smitteverntiltak var iverksatt, til tross for at import av smitte fra Italia var et faktum.

Meninger:

- Framtiden er mer frihet i skolen

Elever må få mer frihet til å velge selv i skolen. Undervisningen skal være fleksibel og mer tilpasset hver enkelt elev.

tirsdag 04.08 2020

Meninger:

Forskjellsbehandling og frihetsberøvelse satt i system

I smittevernets navn har man i koronatiden opprettet strengere restriksjoner for personer med funksjonsnedsettelser, enn for funksjonsfriske.

torsdag 30.07 2020

Meninger:

- Til tross for 70 – 80 prosent reduksjon i sjølaksefisket virker det ikke som om disse tiltakene har hatt noen betydning for å gjenopprette svake bestander

Miljødirektoratet har nå sendt ut et forslag til drastiske kutt i sjølaksefisket i 2021. Hovedbegrunnelsen synes å være at sjølaksefisket, spesielt i ytre kystområder, fisker på blandede bestander.

mandag 27.07 2020

Meninger:

Eksplosjon i antall unge uføretrygdede - nå må det stilles jobbgaranti

Tall fra SSB viser at 20.000 unge nå er uføretrygdede, og vi ser at forskjellene mellom folk øker.

torsdag 23.07 2020

Meninger:

Helsepersonell er dessverre blitt Norges viktigste importvare

Norske Universiteter og Høyskoler har over mange år forsømt sitt ansvar. Derfor er vi fullstendig avhengige av at EU-landene stiller med utdanningsplasser og helsepersonell til oss.

Meninger:

- Vil ha strengere kontroll av fangst som føres på land

Det er gledelig å se at regjeringen har vedtatt strengere regler for turistfiske. Endringene som trer i kraft 1 januar 2021 er tilnærmet i tråd med det som ble behandlet og vedtatt på SFF sitt landsstyremøtet på Evenes i 2020.

Meninger:

- Nå er det viktig at kommunene oppdaterer sine arealplaner i strandsonen

I områdene av Norge hvor det er lite press på arealene i strandsonen, mener regjeringen det er mulig å åpne for noe mer bygging, samtidig som verdiene i kystlandskapet og naturen bevares.

onsdag 22.07 2020

Meninger:

Hvis du ser noe – si noe

Mange av oss har opplevd å se barn som sliter fordi voksne drikker alkohol, men ikke turt å ta grep.

mandag 13.07 2020

MENINGER:

Frykter betydelige konsekvenser for breddefotballen

lørdag 04.07 2020

Ukens gjesteskribent:

Hvordan få en strandkropp?

Svaret er jo selvfølgelig veldig enkelt:

torsdag 02.07 2020

– Nei til hijab i politiet

KrFs fungerende partileder, Olaug Bollestad, åpner for å gjøre hijab til en del av politiuniformen. Det tar Frp sterk avstand fra.

tirsdag 23.06 2020

Meninger:

Forslaget om å bygge nye skoler med idrettshall er ikke en omprioritering

Håndballklubben Lia-Brage ble under forrige ukes årsmøte for Idrettsrådet inspirert av andre forslagsstillere og brukte muligheten til å legge inn et forslag.

Dette er smått utrolig i opplyste Harstad

Meninger:

Forsvar velferden – stopp kommunekrisa

mandag 15.06 2020

Harstadidrettens enstemmige prioritering av anlegg

Idrettsbyen Harstad og Harstad idrettsråds anleggsutvalg.

onsdag 10.06 2020

Meninger:

Ja til Nord-Norgebanen - i riktig rekkefølge!

Den gjentatte nordnorske ord-striden om jernbane svekker alle parter og kan i praksis underminere kampen for mer jernbane i nord.

søndag 07.06 2020

Meninger:

- Viktig å anmelde lovbrudd mot hekkende måker!

Lovbruddene florerer i hekketida. I slutten av mai ble reir fra den sterkt trua krykkja spylt vekk fra en offentlig bygning i Hammerfest.

lørdag 06.06 2020

Meninger:

Gjennvinninga går nå opp i spinninga

Det er akutt krise i plastgjenvinningen i Norge.

fredag 05.06 2020

Meninger:

- Det er forskerne som må sette iskanten

Iskanten er et naturfenomen som ikke kan vedtas eller forhandles om av politikerne.

Meninger:

Mayday er hørt - på vegne av styrets medlemmer - VGHF

«Samrøre om MS Grytøy» og «Mayday, Mayday, Mayday» er overskrifter som preger Harstad Tidendes belysning om landsdeles største restaureringsprosjekt MS Grytøy. Dog kanske litt merkelig at intet nevnes fra redaksjonen i HT om prosjektets utrolige gode utvikling og fart ift prosjektstyring, fremdrift og ferdigstilling?

Meninger:

Mayday Mayday Mayday, MS Grytøy står på grunn...

...sier Harstad Tidende på leder om situasjonen i Venneforeningen Grytøy Harstad Fergeselskap.

onsdag 03.06 2020

Mange tiltak bør ha høyere prioritet enn promillegrensen

tirsdag 26.05 2020

Kronikk:

– Vi trenger dere i hverdagen!

Felles for partiene som har sittet med makta i den tida Oda har levd, er at de har sviktet – dette gjelder både til venstre, til høyre og i sentrum. Mennesker som vår lillesøster, mottar konsekvent et dårligere tilbud fra det offentlige enn det vi andre gjør. Det er ingen nyhet – det er tvert imot veldokumentert i så alt for mange offentlige utredninger.

torsdag 21.05 2020

Meninger:

Regjeringens hule forsvarsplan

Regjeringen har nettopp fått ompuss på sitt forslag til ny Langtidsplan for Forsvaret (LTP). Stortinget var ikke fornøyd med regjeringens svar på samtidens sikkerhetsutfordringer, og forslag til ny LTP var i realiteten en videreføring av gjeldende plan fra 2016.

Meninger:

Steinavær i faresonen?

Igjen er planene om lakseoppdrett ved Steinavær blitt aktuelle.

mandag 18.05 2020

Meninger:

I samme hav

Samlet står havnæringene for mesteparten av Norges verdiskapning. Havrommet blir benyttet av et stort antall aktører til mange ulike næringsaktiviteter.

lørdag 16.05 2020

Meninger:

- Slik kan Harstad kommune spare mellom 50 og 100 millioner kroner

Harstad kommune kan spare et sted mellom 50 og 100 mill kr ved å gjøre smarte, fremtidsrettede og klima- og miljøvennlige valg i bygging av nytt skolebygg på Bergseng. Innsparingen er uavhengig av valg av tomt.

fredag 15.05 2020

Meninger:

Slik kan både du og myndighetene være med å redde reiselivet i nord

Nå starter arbeidet med å gjenåpne reiselivet og få folk tilbake i arbeid.

onsdag 06.05 2020

«Du skal ikke bedrive Harr»

En fortelling om hvordan Karl Erik Harr gjorde meg til kunstsosiolog.

Leder

La det ringe inn — og slipp fotballen litt løs

Leserinnlegg:

Hålogaland-fotballen krysser fingrer for normal trening og kamper i bredden

I to måneder nå har det vært stans i normal fotballaktivitet. I Hålogaland Fotballkrets gjelder dette 62 klubber med i overkant av 500 lag og rundt 7500 spillere

torsdag 30.04 2020

Meninger:

Alvorlig kritikk av mange fiskeriministre

Riksrevisjonen la frem sin undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfiske, den 28.april. De startet med å klargjøre sine begreper for kritikk. «Alvorlig» er deres nest kraftigste kritikk. Svært alvorlig bruker de bare når det er fare for liv og helse.

Kommentar:

Når vi i Harstad løfter sammen, får vi oppfylt drømmene

Harstad skal være vertsby for norgesmesterskapet i langrenn i 2022 fordi skiklubbene fant tonen.

tirsdag 28.04 2020

Meninger:

Risikerer å kaste norske sjøfolk på land

Fremskrittspartiet er opptatt av faktiske resultater. Vi ønsker å gi norske sjøfolk på kysten og på norsk sokkel de samme vilkårene for sine jobber som ansatte på land har. Men vet vi alle konsekvensene av å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann? 

Meninger:

Kommunal årvåkenhet

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet var så mangelfull at den ble trukket ut av administrasjonen fra planlagt behandling i kommunestyret den 30.04.2020. Hvorfor?

Meninger:

Skreien og iskanten

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har i ti år kjempet for å hindre at våre viktigste matressurser trues av petroleumsvirksomhet.

mandag 27.04 2020

Meninger:

- Det er forbudt å avlive måker og røre deres egg og unger

Med våren og godværet kommer de vanlige klagene på måker, med mediesaker som ofte gir en helt forvridd fremstilling av situasjonen.

Meninger:

En ny politisk dialog?

lørdag 25.04 2020

Meninger:

Svarte svaner i nordnorske farvann

Norsk olje og gass kom i 2017 med en rapport som heter Sorte svaner. I rapporten er en svart svane i risikosammenheng definert som «en hendelse (eller kombinasjon av hendelser og tilstander) som er uforutsett og/eller som kommer overraskende i forhold til kunnskap og tenkning

Meninger:

Dette er den norske oppskrifta på å svelte i hjel, mens brødskuffa står åpen

For noen uker siden kom spørsmålet om anbudsformen vedrørende utbygginga av den såkalte Hålogalandsvegen opp på den politiske agenda.

Meninger:

Harstad vil hjelpe barn fra Moria

Bildene fra flyktningeleiren Moria på Lesbos i Hellas er knapt til å tro. Utsultede barn som vasser i gjørme og skitt under direkte livstruende forhold.

fredag 24.04 2020

Meninger:

Straff forebygger ikke bruk av rusmidler - kunnskap og hjelp gjør

Meninger:

Støtter fullt ut kravet fra anleggsbransjen

Evenes har i likhet med resten av regionen sterke interesser i at utbygging av Hålogalandsveien skal komme i gang snarest mulig. Veien skal gå gjennom hele vår kommune og har innvirkning på det meste som skal skje av utvikling her.

Meninger:

- Kvæfjord kan ikke bøtelegge folk for å mate fugler

Kvæfjord kommune har varslet forbud mot å mate måker og andre ville dyr (ref. innlegg på kommunens hjemmeside).

tirsdag 21.04 2020

Meninger:

Opphev naturreservatene og motorferdselsloven i Nord-Norge!

Røde Kors Hjelpekorps i Narvik kommune er blitt nektet å bygge veranda på en hytte korpset har. Begrunnelsen for avslaget er at hytten ligger i et naturreservat.

mandag 20.04 2020

Meninger:

Bør skolebyggerne snu?

Bør de vende om i tide. Ja, de bør i alle fall ta en runde med risikovurdering før de setter spaden i jorden for ny videregående skole i Seljestadfjæra.

mandag 30.03 2020

Leder

På tide å vurdere Tromsø-karantene

Harstad kommune har, i likhet med flere andre nordnorske kommuner, valgt å opprettholde den såkalte «Søringkarantenen» for dem som kommer fra fylker sør for Dovre. Men nå er tiden moden for å vende blikket nordover.

søndag 29.03 2020

Meninger:

Kjære Erna Solberg

Da du og dine medpolitikere ble valgt inn for å styre dette landet så lovet du og dine gull og grønne skoger og det viktigste av alt så lovet du og jobbe for folket ditt!

lørdag 28.03 2020

Meninger:

Når hytta blir viktigere enn andres helse!

Mens våre overordnede jobber febrilsk opplever vi at det er en del hytteeiere som ikke forstår nødvendigheten av å følge de pålegg som våre ledere gir.

Meninger:

En ulykke kommer sjelden alene

Et mer lokalt ordspråk er at hvis du står til halsen i dritt så nytter det ikke å henge med hode

torsdag 26.03 2020

Meninger:

Gratis parkering i sentrum. Hurra?

Uten å bruke for mye tid på saken, hverken din eller min tid, var det et noe tvetydig oppslag over to sider i onsdagens HT.

Meninger:

Til hvilken pris?

Jeg tilhører en gruppe mennesker som til daglig ikke vinner i det store «lykkelige liv» lotteriet. En gruppe mennesker der krisepakker ikke blir pøst inn uten tanke på hva det koster i fremtiden.

tirsdag 24.03 2020

Meninger:

En nordnorsk tillitskrise

I den senere tiden kan det se ut til at tilliten til sentrale myndigheter i Norge er under press, fra en del av våre egne ordførere i Nord-Norge. Hvor er egentlig tilliten blitt av?

torsdag 19.03 2020

Meninger

Ditt møte med korona-Virus COVID-19

Her er det vi vet om viruset, hvordan det smitter, sykdomsforløp og hvordan du bør forholde deg til situasjonen.

torsdag 12.03 2020

Nå handler det om å høre godt etter

Å tømme hyllene ved å kjøpe 100 pakker havregryn, slik en kunde gjorde i en av Harstads dagligvarebutikker, er alt annet enn ønsket adferd.    

onsdag 04.03 2020

Ingen skam å snu!

Harstadsamfunnet generelt, og harstadpolitikken spesielt, har slitt med å rekruttere unge stemmer. Det blir sikkert ikke enklere etter forrige ukes kommunestyremøte.

mandag 02.03 2020

Ei gulrot til laksen for å kverke lusa!

onsdag 26.02 2020

Norsk jente, adoptert fra Kina

Meninger

mandag 24.02 2020

Klimaendringer påvirker havet – hva betyr det for Norge?

Meninger:

En rusreform som setter mennesker foran systemer

19. desember i fjor var en merkedag. Da kom NOU 2019: 26, bedre kjent som rusreformutvalgets rapport «fra straff til hjelp».

søndag 23.02 2020

Meninger:

«De fastboende paa Hindøen fortrængte Lapperne»

I Nasjonalbiblioteket fins et verk bestående av «Svenska dokument rørande grånsreguleringen mellan Sverige och Norge» hvor det henvises til en mengde korrespondanser angående svenske lapper i Norge fra ca. 1740 og frem til 1880-tallet.

lørdag 22.02 2020

Hvordan gjør vi barna våre trygge på nett?

Norske barn og unge er på europatoppen i hvor mye tid de bruker digitalt – til å være sosiale, gjøre skolearbeid og ytre seg.

fredag 21.02 2020

Meninger:

Båtmuseet i Gratangen som burde være kommunens flaggskip

Gratangen, som jo selv utroper seg som «kystkulturkommunen i Norge», burde ta et større ansvar som vertskommune for denne unike båtsamlinga.

tirsdag 18.02 2020

Meninger:

- Hadde vi tilpasset produksjonen vår til de naturlige forutsetningene, ville vi totalt fått mer bærekraftig produksjon

Klimautviklingen truer matforsyninga vår. Jo mer ensidig matproduksjonen er jo mer sårbar er den.

mandag 17.02 2020

Meninger:

Husmenn og leilendinger på egen grunn

Folk med hytte som ikke ligger ved bilvei eller ved en brøytet traktorvei, må gå en ydmykende kanossagang for å knegå seg en dispensasjon for å kunne bruke snøscooter der det ellers i året går en bilvei.

tirsdag 11.02 2020

HT mener:

Det er åpenbart at barn og unge trenger bedre vern mot nett-overgrep

I Trondenes tingrett starter i dag rettssaken mot en harstadmann som er tiltalt for å ha medvirket til to overgrep mot barn under 14 år. Ifølge påtalemakten bestilte han ved minst to anledninger overgrep på direkten ved hjelp av videochat. Han skal ha betalt, og fått se overgrepene «live», mens de skjedde over internett.

søndag 02.02 2020

Edvins frispark:

Kona har slanket seg i 40 år - uten synlig effekt

Mosjon er skadelig. Det tryggeste er å ligge helt stille hele dagen, sier Edvin Eriksen.

fredag 31.01 2020

HT mener:

Gi distriktsministeren en fair sjanse

Tiltaket fortjener en fair sjanse, spesielt i en tid der mange føler at by og land slett ikke går hånd i hånd.

fredag 24.01 2020

Kommentar:

«Seire ved å dele»-prisen 2020: Mot, håp og kjærlighet

La oss utrydde det mest brukte skjellsordet fra Harstads skolegårder – og fra lokalsamfunnet for øvrig. Årets «Seire ved å dele»-pris er et viktig bidrag.

søndag 19.01 2020

Meninger:

– Vi har over snittet med unge uføre i Harstad, så hva gjør vi?

Et lite tilsvar til Edvin Eriksen.

Meninger:

Nasjonalisering av luftambulanse- tjenesten er en trussel for NLA

De røde partiene har sagt at staten skal overta luftambulansen dersom de kommer i regjering. Dette kan bety slutten for det uvurderlige arbeidet stiftelsen Norsk luftambulanse (NLA) har gjort gjennom mange år.

Meninger:

Full støtte til kystens bompengeopprør

Opprøret mot økte fergetakster har vunnet sin første seier ved at fylkesrådet setter ned prisene på samtlige fergestrekninger.

lørdag 18.01 2020

Meninger:

- Så lenge utgravinger om sagatida bare skjer i sør, vil fokuset om vikingene bli der

Det å grave i gårdshauger og nausttufter her nord, vil derimot fortelle oss hva vikingene var i stand til, hvem de hadde handel med og hvor mektige de var

Meninger:

De neste 20 årene må kommunene investere 300 milliarder i vann- og avløp

Vann- og avløpstjenestene er avgjørende for samfunnets funksjonsevne. Ved siden av luft er rent og trygt vann vårt viktigste næringsmiddel for å overleve.

fredag 17.01 2020

Meninger:

Straff virker ikke

Tilbud om helsehjelp er bedre enn straff, også for ungdom.

torsdag 16.01 2020

Meninger:

Nord-Norgebanen, overpriset!

Verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel, Ryfylketunnelen på 14,4 km, ble nylig åpnet ved Stavanger.

Meninger:

Senterpartiet undergraver NATO med sitt ønske om å forby atomvåpen

Under behandlingen av statsbudsjettet støttet Senterpartiet SVs forslag om at Norge må forby atomvåpen.

onsdag 15.01 2020

Meninger:

Flere eldre – ingen katastrofe!

At det blir flere eldre i Norge er hverken en ulykke eller katastrofe. Det er heller ikke noe nytt, slik man kan få inntrykk av gjennom media.

Rusreformen: Fra straff til likegyldighet

På vegne av regjeringen har Rusreformutvalget kommet med forslag til en ny rusreform som skal endres fra «straff til hjelp» (avkriminalisering).

mandag 13.01 2020

Meninger:

Lisbeth van Bergen: - Den pågående Navsaken er et resultat av en sakte voksende ukultur av mistillit mot folk

Den pågående Navsaken er et resultat av en sakte voksende ukultur av mistillit mot folk, og særlig de som mottar ytelser fra velferdsstaten.

fredag 10.01 2020

Peggy er død - Les HIL-sjefens minneord

Peggy Anthonsen, æresmedlem i Harstad Idrettslag, er død, 93 år gammel.

tirsdag 07.01 2020

HT mener:

Ingen ny hverdag i det nye fylket

Vanligvis er det et tegn på utsvevende valg kvelden i forveien om man våkner opp en annen plass etter en kveld ute på vift – i hvert fall om man våkner i et nytt fylke.

tirsdag 24.12 2019

HT mener

Et lys av håp midt i julekaoset

Kredittkortene gløder i julegull, og varsellampene blinker som Rudolfs nese inne i bankene.

mandag 16.12 2019

Meninger:

Skolevegring

Oppdragerrollen er vanskelig. En aner ikke hvordan samfunnet ser ut når barnet blir voksen.

søndag 15.12 2019

Meninger:

Havbruk og skatt - hvor skal pengene ende opp

Havbruksnæringa debatteres for tiden flittig både i tradisjonelle og sosiale medier, og som vanlig vekkes sterke følelser både hos de som er for og imot.

lørdag 14.12 2019

Meninger:

Er fulle kvinner verre enn fulle menn?

Holdningen er at kvinner ikke skal bli like beruset som menn, viser en undersøkelse fra Statens institutt for rusmiddelforskning.

Meninger:

Jule- og nyttårshilsen fra lakseoppdretterne

Lokasjonen som har ligget brakk siden høsten 2012 fikk nye merder på plass i sommer, - og deretter i raskt tempo lakseyngelen som mates, vokser og driter i to år før den slaktes.

onsdag 11.12 2019

Meninger:

PISA – og plassering på tabellen

Harstad Tidende (HT) spanderer onsdag 4.desember lederen sin på PISA-undersøkelsen for 2018 med overskriften «Ikke godt nok». Det er fint med oppmerksomhet om skolen, men avisen kommer i lederen med flere påstander som jeg av kunnskapshensyn føler for å kommentere.

Meninger:

Kan en kommune bli for liten?

Høstens valgkamp, diverse valgstands og selve valget bringer dette spørsmålet til stadig økende aktualitet.

tirsdag 10.12 2019

HT mener

Det er mye raushet i lokalsamfunnet

Nominasjonene strømmer på. Det er beviset på at det er mye raushet i Harstad – og at rausheten blir satt pris på.

Meninger:

Utfordringer for by og bygd

Befolkningsutviklinga for Nord-Norge er skremmende. Det er blitt mer enn 2000 færre folk i de tre nordligste fylkene det siste året.

Meninger:

På tide å skru på lyset, Eriksen!

Edvin Eriksen i SV beskylder havbruksnæringen for å være uansvarlig.

onsdag 04.12 2019

Meninger

Se, der kommer det en ku i tunnelen ...

...sammen med en liten bikkje. Hva gjør de to her så sent på kvelden? Hvorfor er de sammen tro? Se, nå går de bare rett forbi oss, vil de logre eller gjø? Vil de logre eller gjøre som de gjør når de går ut? Å hattstativ, å hattstativ, Knutsen, hent en klut!

Ikke godt nok

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) hadde god grunn til å ønske seg mer positive PISA-resultater, slik kommentaren hans gikk ut på da han i går mottok Norges-delen av den store OECD-undersøkelsen.

tirsdag 03.12 2019

Meninger

Er det trygt å spise villfisk fra Vågsfjorden?

- I perioder er det stort sett bare forsprengt villfisk å få.

fredag 29.11 2019

Meninger

Det bekymrer oss at politikerne – som senest i januar sto fram og lovpriste Stedet – nå halverer den lovede støtten

- Verdien av et gjenreist liv kan vanskelig måles i penger. Likevel vil vi påstå at det å bruke penger på ettervern for tidligere rusavhengige er en svært god investering, også økonomisk, for en kommune.

torsdag 28.11 2019

Meninger

La det være helt klart at jeg er meget positiv til den nye ordningen

- Formuleringen «Kan det spises, skal det kastes i matavfall» er ikke velvalgt!

onsdag 27.11 2019

Meninger

Vil skattlegge fly slik at det oppleves rettferdig i nord

- Når det å gjøre miljøskadelige valg svir på pungen, gjør vi endringer som bringer oss nærmere Parismålene.

Fysiske angrep og trusler mot ansatte må få mer oppmerksomhet

Altfor mange vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger er utsatt for vold eller trusler på jobben.