Tema

torsdag 22.07 2021

HT mener:

Det vonde og viktige

Hvordan – og hvor – tar vi videre den store samtalen om 22. juli når tiårsmarkeringen er tilbakelagt?

mandag 19.07 2021

HT-mener:

Prisen på Frp-løfter

Hva koster Frps valgløfte om billigere pils og røyk, i form av tapte avgiftsinntekter for staten? Partiet har bedt Finansdepartementet foreta en beregning. Nå foreligger svaret.

fredag 16.07 2021

«Med så gode jobbutsikter, hvorfor er det da så få elever som søker bygg- og anleggsfag?»

Per 1. mars 2021 var det 143 elever i 10. klasse i Nordland som hadde bygg og anlegg som sitt første ønske for videregående utdanning. Det gir en søkerandel på 1,8 prosent av Nordlands 7733 elever. I Troms og Finnmark var tallet 199 elever.

Endelig tilbake - for nå fortjener vi alle en fest!

Norge og resten av verden er på vei ut av en pandemi som har lammet viktige sosiale arenaer innen idrett og kultur i nesten ett og et halvt år. Det er derfor ekstra gledelig at vi den 5. august kan ønske velkommen til en ny utgave av Arctic Race of Norway.

onsdag 14.07 2021

MENINGER:

Sats på flyfrakt av fisk

Siden desember i fjor har tonnevis av laks og annen sjømat blitt transportert med fly direkte fra Harstad/Narvik lufthavn, Evenes og ut i verden. Verdensrekorder har blitt satt og nå melder Perishable Center Nord (PCN), som håndterer fisken på flyplassen, om behov for ytterligere utvidelse.

fredag 02.07 2021

Meninger:

– Oppussing er oppskrytt

For få dager siden ble en høyst spesiell eiendom i Audun Raudes gate i Harstad solgt.

fredag 25.06 2021

Speidet etter Harstads store severdighet, men jeg har bare sett en skogkledd ås

Hurtigrutepassasjer Harald Sødal vendte kikkerten mot Trondeneshalvøya, i et håp om å få se Adolfkanonen, men han fikk se mye fauna isteden. Han har skrevet et leserinnlegg om saken.

tirsdag 22.06 2021

Har bygdedyret hybel i Harstad? 

I disse dager begynner skoleferien for våre ungdommer, for mange kan det bety lange dager sammen med venner, mens foreldre jobber.

lørdag 12.06 2021

Tjeldsund kommune og en vannforsyning som har spilt fallitt

Atter engang opplever innbyggerne i Kongsvik, og i store deler resten av «gamle Tjeldsund kommune» at den kommunale vannforsyningen har spilt fallitt.

tirsdag 08.06 2021

Kronikk:

Norge bør gå i front internasjonalt i arbeidet med å sikre et kvalitativt godt marint vern! 

Hvordan sikre et godt vern av havet i nord? Debatten om et bedre vern av det biologiske mangfoldet i havet og å sikre våre rike og produktive økosystemer kan uten overdrivelse sies å være viktig.

Meninger:

Vellykket klimaomstilling og ambisiøs industrisatsing kan gå hånd i hånd

Skal Norge nå sine klimamål, og samtidig bidra til at verden kan oppfylle FNs bærekraftsmål må vi sørge for at norsk næringsliv er "fit for fight". Det krever at vi fokuserer mer på hva som trengs og hvordan norske aktører kan bidra, og mindre på det som begrenser våre muligheter til å lykkes.

HT MENER:

Best tjent med EØS

Norges frihandelsavtale med Storbritannia skulle etter planen ha foreligget i fjor høst – og rekker med knapp margin stortingsbehandling før sommerferien.

lørdag 05.06 2021

Glem tenåringene. Senåringene ruler

Norge får færre tenåringer, men vi blir flere senåringer. Heller ikke vi er lette å ha med å gjøre.

fredag 04.06 2021

HT MENER:

Faren for løftebrudd

Med sin innledende kaffeprat hjemme i stua og vandring rundt på slektsgården og videre ut i hjembygda kan Trygve Slagsvold Vedum trygt sies å ha brakt landsmøtetaler til et nytt nivå.

torsdag 03.06 2021

Meninger:

Fastlegeordningen i Nord-Norge er i knestående

Staten har over tid underfinansiert fastlegeordningen. Det koster kommunene stadig mer penger og tid å sikre innbyggerne en forsvarlig legetjeneste.

onsdag 02.06 2021

MENINGER:

Hva er planen, KS?

Det er streik i kommunal sektor. En streik kommunenes interesseorganisasjon, KS, må ta ansvaret for.

MENINGER:

Så har det skjedd igjen. Mattilsynet finner døde sauer på et gårdsbruk i Harstad

Med et er alle forståsegpåere ute og kritiserer Mattilsynet for dårlig oppfølging uten å vite hvor mye resurser som er lagt ned i å få denne bonden til å forstå hvordan en bør drive et Saue bruk.

Breddefotballen må gjenåpnes nå!

Koronapandemien har satt oss på mange prøver, og krevd mange beslutninger fra nasjonalt hold som har krevd mye av oss som samfunn.

lørdag 29.05 2021

MENINGER:

– La folk spille fotball

Situasjonen for breddefotballen er kritisk, skriver Trond Giske.

lørdag 22.05 2021

La sametingspresidenten få snakke sitt språk  

MENINGER: Nei takk til en ny runde der vi legger opp til språkskam for samer som ikke kan samisk.

fredag 21.05 2021

Meninger:

– Det å skulle sette opp noe som akkurat har ramlet ned, er kanskje ikke riktig strategi

Vil oppgradere lekeplassene på skoler og barnehager, men det tar tid.

torsdag 20.05 2021

Meninger:

Refs avvises, når mener ordføreren at nok er nok?

I HT 14 mai er tittelen «Opsal refser FrP» å lese på avisens side 3. Bakteppet er at ordføreren mener at enkelte politikere roper korsfest i tid og utid, og at det ropes ulv hver gang det skjer en glipp.

onsdag 19.05 2021

Meninger:

Hvem skal få drikke morgenkaffen med utsikt over vakre fjell i Tjeldsund?

I Harstad Tidende leser vi 16. mars i år at rådmann Torbjørn Simonsen, ordfører Helene Berg Nilsen, fagansvarlig for eiendomsutvikling Einar Aune, fra Tjeldsund kommune, sammen med flere representanter for utbygger Folk i Husan AS var på befaring på Evenskjer i forbindelse med deres byggesøknad.

Meninger:

Kan vi forhindre en psykisk pandemi?

Den senere tiden har det vært flere oppslag i media både regionalt og på landsbasis som omhandler konsekvenser av pandemien vi nå lever under og hvordan det har bidratt til økning i psykiske helseplager og sykdom.

tirsdag 18.05 2021

Meninger:

Myrer og våtmarker er våre aller mest effektive karbonlagre, vi trenger et sterkere vern av myra

I naturen finner vi noen av de beste løsningene for å bekjempe klimakrisa.

lørdag 15.05 2021

Meninger:

Aktiv bruk av skogen er effektivt i klimakampen

Det er flott at Harstad kommune skal plante skog for å fange CO2 og produsere fornybart råstoff! De er da på linje med blant annet tidligere professor, rektor ved Norges Handelshøyskole og tidligere arbeids- og administrasjonsminister Victor Normans syn på handling mot klimautfordringen, slik han presenterte det i et foredrag nylig.

torsdag 13.05 2021

Meninger:

Når skal Betzy Dahl få en benk i Harstad?

Ja, jeg lurer. Eller er det for mye å be om?

onsdag 12.05 2021

MENINGER:

Skal teknologien redde oss fra sykepleiermangelen?

12. mai er den internasjonale sykepleierdagen og det er en dag vi sykepleiere feirer hvert år.

Barn blir slått og misbrukt, men bryr vi oss?

KRONIKK:

Meninger:

En ny tid for Hålogaland, og det fortjener en feiring

Denne uka vedtok Stortinget nesten enstemmig Hålogalandsveien. Det største samferdselsprosjektet i Nord-Norge. Vel ni milliarder bare i investering. Et fantastisk løft for den store og folketette regionen vi er en del av. Ofoten, Sør-Troms, Vesterålen og Lofoten.

søndag 09.05 2021

MENINGER:

Ruspolitikken – ikke legaliser bruk og besittelse

Den siste tiden har debatten om rusreformen rast. Det er mange meninger om hva som er rett og galt.

lørdag 08.05 2021

MENINGER:

Regjeringas smålige fergetiltak

Det er faktisk urettferdig og meningsløst at folk rundt om på øyene i Norge må betale for å bruke ferge. 

MENINGER:

Sosialisme - for vår tid

Rødt ønsker en verden med mer frihet, demokrati og rettferdighet. Derfor jobber vi for et sosialistisk samfunn.

Meninger:

– Vi MÅ tørre å sette oss et mer hårete mål for nedgang i sykefraværet

I en interpellasjon i kommunestyret torsdag 29. april stilte jeg flere spørsmål til ordfører om det høye sykefraværet og lederopplæring i helse og omsorg i Harstad kommune.

onsdag 05.05 2021

Kronikk:

- Dette er vår bestilling til regjeringen!

Næringsforeningene i Harstad, Tromsø, Alta og Hammerfest med klare og utvetydige krav for å sikre vekst og utvikling i landsdelen.

tirsdag 04.05 2021

MENINGER:

Garantert barnehageplass

Den siste tida har det vært en viktig politisk debatt om barnehagetilbud.

mandag 03.05 2021

Speidergruppe: Granskog – nei takk!

Medkila speidergruppe er ivrige brukere av naturen i Harstadområdet. Vi går på ski i og utenfor løyper, vi padler på vann og på hav, vi går på tur i skogen og vi klatrer til fjells.

MENINGER:

Gi meg en grunn til å våkne i morgen. Refleksjoner over eldreomsorg

– Jeg husker tiden hvor aktivitøren var en viktig del av hverdagen på sykehjemmene, og hadde sin faste plass på budsjettet.

MENINGER:

Samiske Tjeldsund - og veien videre!

– Tross positiv utvikling på mange områder, eksisterer det også store utfordringer knyttet til de forpliktelser som kommunen er pålagt som samisk kommune.

«På Hinnøya spirer millioner av selvsådde granplanter»

Kommunestyret i Harstad har vedtatt å beplante kommunale skogteiger med gran. Det er et oppsiktsvekkende vedtak som har ført til mange reaksjoner.

lørdag 01.05 2021

MENINGER:

Harstad, den grå byen

Sakte men sikkert er Harstad i ferd med å bli en grå by.

Pandemi, tariff og kompetanse

Ett år med pandemi har gjort noe med samfunnet vårt. De menneskelige og økonomiske konsekvensene har vi ikke oversikt over, verken på kort eller lang sikt.

Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv

Gratulerer med kampdagen 1. mai. I dag feirer vi seierne til generasjonene før oss, og fortsetter deres kamp. Vi vet at vi kan ikke ta noe for gitt.

torsdag 29.04 2021

HT MENER:

Bør økes til 18 år

Med 18-årsdagen og myndighetsalderen følger frihet og rettigheter. Er det sterke nok grunner til at den helserettslige myndighetsalderen er to år lavere? Vil 16-17-åringer alltid være modne nok til selv å bestemme om foreldrene skal involveres i helseplagene deres?

MENINGER:

Bevar bjørkeskogen!

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen anbefaler planting av gran på 100 dekar av kommunens skogeiendommer. Det er en dårlig idé, både av hensyn til biologisk mangfold, naturinngrep, miljø, friluftsliv OG karbonfangst/klimatiltak.

Meninger:

Kommunepolitikere, hvor blir det av havbrukspengene våre?

Vår ordfører har uttalt at det er rett og rimelig at vi som har oppdrettsanleggene like utenfor stuevinduet får nyte godt av Havbruksfondet. Ja, det er vi enige i! Men vi venter fortsatt.

onsdag 28.04 2021

HT MENER:

Uheldig abortstrid

Det er et markant brudd med dagens abortlov SV legger opp til med sitt landsmøtevedtak. Grensen for å kunne ta for selvbestemt abort flyttes helt frem til uke 22 i svangerskapet, og nemndbehandling etter uke 12 skal oppheves.

Granplantasjer som klimatiltak:

Velg naturmangfoldet heller enn billige klimatiltak!

I kampen for å redusere klimaendringer settes naturen i stadig større grad under press.

mandag 26.04 2021

Veien mot det grønne skiftet går på skinner inn i fremtiden

Livsgrunnlaget og bosettingen i Nord-Norge har i stor grad vært bygget rundt industrien.

søndag 25.04 2021

MENINGER:

Sentralisering av nødetater i distriktene

HT MENER:

Breddefotballen betaler en høy pris

For lite, for sent! Det er kort fortalt konklusjonen på den forsiktige åpningen av aldersbestemt fotball og annen innendørs idrett.

lørdag 24.04 2021

Meninger:

Vi har gitt USA blankofullmakt til å bruke norsk jord fritt til sin aggressive politikk mot vår nabo i øst

Definisjonen: «Lydrike er et land som er tvunget til å adlyde og følge et annet lands påbud. Det er ikke nødvendigvis snakk om en okkupasjon, og lydriket er offisielt selvstendig.» (Wikipedia) Norge var et lydrike i unionen med Sverige. Og nå er vi på tur til å bli det under USA.

torsdag 22.04 2021

HT MENER:

Det handler om å ha to tanker i hodet samtidig

Siden 2015 har de unge blitt merkbart mer kritiske til ytringer som kan virke krenkende, ifølge en rapport fra Institutt for samfunnsforskning. Rapporten inngår i Fritt Ords store monitorprosjekt om ytringsfrihetens kår her i landet.

onsdag 21.04 2021

Meninger:

HIL nekter unge talenter å utvikle seg

For meg virker det som HIL styret og styreleder Ludvigsen ikke er i takt med resten av Harstadfotballen.

mandag 19.04 2021

KRONIKK soldataksjon:

Innfør din egen «årlig psykisk»

Den psykiske helsen vår er like viktig som den fysiske. Hvor ofte spør du deg selv eller andre: hvordan har du det, sånn egentlig?

fredag 16.04 2021

MENINGER:

– Dette er skuffende og overraskende fra Arbeiderpartiet

– Denne reformen kunne gitt sårbare mennesker en sjanse til å vende tilbake, eller snu i tide.

onsdag 14.04 2021

Barnehagetilbudet – vi må ta noen politiske veivalg for framtida

Meninger:

Om å jage folk fra øyene

Samtidig som et flertall på stortinget (naturligvis uten Høyre)  ser ut til å ha forstått hva kostnadene for de daglige fergebrukerne faktisk betyr, vedtar Troms og Finnmark fylkeskommune å øke fergeprisene - spesielt for de som må pendle daglig til jobb.

tirsdag 13.04 2021

HT MENER:

Rom også for private

Det er på høy tid – mange vil mene overtid – når regjeringen nå fremmer forslag til ny barnevernlov. Barnevernet har lenge hatt sine utfordringer, og den gamle loven ble utformet for nærmere 30 år siden. Lovforslaget inneholder en rekke fornuftige reformer.

mandag 12.04 2021

Meninger:

Stortinget må stoppe regjeringens forslag til rusreform

Kvæfjord Arbeiderparti har behandlet regjeringens forslag til rusreform og har en uttalelse å komme med.

HT MENER:

Håpet er tent for en ny festivalsommer – for dem som har vaksinepass

En regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe har nylig avgitt sin rapport om gjenåpning av kulturlivet. Store festivaler er ett av de mange eksemplene på hva som kan planlegges igjen, forutsatt at festivalområdet gjøres til en «beskyttet sone».

søndag 11.04 2021

Meninger:

Vi er ikke i samme båt: Det er klasseskiller i hvem som mister jobb og inntekt

Da koronaviruset begynte å spre seg utover verden, var det mange som følte at nå var alle i samme båt. Men pandemien har tvert om vist at Norge er et klassesamfunn, og at krisa rammer ulikt.

torsdag 08.04 2021

HT mener:

Når ingen ser deg i det digitale samfunn

Har vårt moderne samfunn tatt digital «springfart» uten å se seg tilbake? Mange har noen av sine mest minneverdige, familiære opplevelser i forbindelse med høytider som jul og påske.

onsdag 07.04 2021

Når alle går i fella

Fella jeg snakker om er at det bygges stort, høyt og dyrt i sjøkanten i hele landet. Mange mener i tillegg at det er stygt. Det er antakelig noe av grunnen til at arkitekturopprøret får en massiv tilslutning.

Meninger:

- Uansett hvor fin naturen er eller hvor bra kulturtilbudet er, kan ikke ungdom bli et sted de ikke har råd å bo, og hvor det ikke finnes arbeidsplasser å gå til!

Ungdommen flytter fra Nord-Norge i flokk. Totalt har 7700 personer flyttet fra landsdelen vår de siste to årene, og som ung nordlending er jeg bekymret for Nord-Norges framtid. Det trengs politisk handling for å redde neste generasjon Nord-Norge nå!

tirsdag 06.04 2021

Meninger:

Ubåtkontrakten er en fjær i hatten for norsk forsvarsindustri

Når det regner på presten, så drypper det på klokkeren!

Serveringsbransjen må ha hjelp nå!

Serveringsbransjen opplever historiens største krise i fredstid, men ingen hjelp er i sikte. Bransjen ofres i den nasjonale dugnaden. Store deler av serveringsbransjen kan bli radert bort. Næringsminister Iselin Nybø ser ikke ut til å stole på bransjen.

Meninger:

Hans Nielsen Hauge – forretningsmann før sin tid

Hans Nielsen Hauge var en forretningsmann før sin tid, som gjennom sin kristne tro trodde på et bærekraftig næringsliv i et solidarisk samfunn. Vi trenger mer Hauge i næringslivet.

fredag 02.04 2021

MENINGER:

Vårt samiske språk er norsk!

tirsdag 30.03 2021

Meninger:

Snøscooter; har du lyst har du lov?

Lovlig registrert snøscooter må kunne brukes lovlig i Tjeldsund. Tjeldsund FRP sier: Lovlig og avgrenset snøscooterkjøring i trygge traseer.

søndag 28.03 2021

MENINGER:

– Det dør flere unge av selvmord enn av korona

Nå må vi begynne å snakke om hvor mye et liv er verdt og hvorvidt vi som samfunn vil bruke de pengene.

Meninger:

Det grønne skiftet krever rettferdig nettleie

De norske klimatiltakene gjør at kostnaden til et forsterket strømnett for å møte kravene kan bli mellom 9-16 milliarder kroner.

torsdag 25.03 2021

Meninger:

- Helt normalt med asbestplater i gamle bygg

Jeg viser til artikkelen i Harstad Tidendes papirutgave 25. mars om funn av asbest i et bolighus, og den påfølgende rettssaken mellom kjøper og selger av eiendommen.

MENINGER:

Et vendepunkt i snøskuterpolitikken nærmer seg!

Ordningen med utarbeidelse av kommunal forskrift for snøskuterløyper og dagens dispensasjonspraksis er kostbar, ressurskrevende, byråkratisk og utfordrer kommunenes rettsvern knyttet til statsforvalters beslutningsmyndighet i klagesaker.

onsdag 24.03 2021

Meninger:

Utvidet båndtvang i Harstad? Nei takk.

Førstkommende torsdag skal Harstad kommunestyre behandle en sak om utvidet båndtvang i Harstad. Saken har allerede vært behandlet i formannskapet, der utvidet båndtvang ble vedtatt med knappest mulig flertall.

søndag 21.03 2021

Kan noen fortelle meg!

Det snakkes om et overforbruk i Harstad kommunes helsesektor på cirka 40 millioner.

lørdag 20.03 2021

«Når den fruktbare del av befolkninga har forlatt, er krisa et faktum»

torsdag 18.03 2021

Sitkagran – et uønsket treslag i norsk natur

KRONIKK: Mennesket har gjennom sin historie alltid påvirket livsgrunnlaget, men takten og omfanget har aldri vært større enn fram mot vår tid.

onsdag 17.03 2021

HT mener:

Viktigere enn noensinne å se hverandre

12. mars 2020 ble økende uro over et gjenstridig virus fra Kina erstattet av reell bekymring for både familie, venner, arbeidsplasser og et komplisert samfunnsmaskineri som trenger samhandling og etterspørsel for å fungere. Den ettermiddagen innledet ett års sammenhengende unntakstilstand for de fleste, med tendenser til hamstring som en indikasjon på alvoret som ség inn.

Kjære politikere, jeg ber dere så inderlig, ikke glem oss i Sollia!

I snart sju år har jeg vært så heldig å få bo i en av Harstads fineste bygder. Ei lita bygd med et 20-talls innbyggere, vakre omgivelser og en livsfarlig veistrekning som knytter oss til resten av verden.

tirsdag 16.03 2021

HT mener:

Valgfrihet for begge

Med en omfattende forslagspakke til vårens landsmøte vil KrF gjøre verdens beste foreldrepermisjonsordning enda bedre og sparer ikke på milliardene.

Har barne- og ungdomsidretten i Harstad større smitterisiko enn i resten av landet?

Harstad kommune og Jonas Holte og hans team skal ha mye skryt for hvordan man har løst og kommunisert sine råd og anbefalinger i en vanskelig tid. Fra en lekmanns synspunkt synes man i stor grad og ha tatt grep tidlig. Dette synes å ha medført at situasjonen i Harstad kommune ikke har kommet ut av kontroll.

«Dagens bygningsregler ivaretar lys, ventilasjon og isolering, men ikke smittevern»

I løpet av de siste 100 år har vi hatt flere virusangrep på vår befolkning, eksempelvis spanskesyke, polio, aids, fugleinfluensa, svineinfluensa og dagens covid 19.

mandag 15.03 2021

Meninger:

Et desperat forsvar

– Det er utopi å tro at 50 millioner i kutt ikke vil få noen form for konsekvens for dem som trenger helse og omsorgstjenester i dag eller i fremtiden, skriver innleggsforfatterne.

søndag 14.03 2021

Meninger:

Folk må spise fisk hver dag om vi skal brødfø befolkningen uten import av matvarer

 Jeg finner ingen logisk sammenheng i Regjeringens håp om at  norske kvinner skal få flere barn – og den samme regjeringens manglende evne (eller endog vilje) til å brødfø befolkningen. Betyr flere fødsler økt importavhengighet?

Meninger:

En ny tid for totalforsvaret

Skillet mellom krig og fred er blitt mer uklart. I gråsonen benyttes sammensatte virkemidler som rammer på tvers av samfunnssektorer. Derfor har regjeringen fremmet langtidsplanen for forsvarssektoren og Samfunnssikkerhetsmeldingen samtidig.

lørdag 13.03 2021

Meninger:

Politikerne benekter at Harstad har en eldrebølge, de kaller den Harstad-bølge, til tross for at kommunen har over 4000 innbyggere over 67 år

Frykt ikke! Dette er tydeligvis blitt våre styrende politikeres nye slagord- nå holder det ikke med "Attraktiv hele livet".

HT mener:

Tilliten til vaksinene

Norge og enkelte andre land har valgt å sette AstraZeneca-vaksinen på vent, etter tilfeller av blodpropp og et dødsfall i Danmark og et i Østerrike. Fredag kom meldingen om et dødsfall etter vaksinering også her i landet.

fredag 12.03 2021

Meninger:

Skivebom om korstog

Varaordfører og utvalgsleder Espen Ludviksen (SP) valgte den 8. mars å informere offentligheten gjennom byens aviser om at Høyre driver et korstog mot Visit Harstad.

torsdag 11.03 2021

Kronikk:

Trygge og gode tilbud for eldre og funksjonshemmede

Det er ikke gjort vedtak om å redusere på tilbud til de som mottar helse- og omsorgstjenester i kommunen vår. 

HT mener:

Stopp en hal! La oss ikke miste hodet

Påskeferien står for døren, og med dyrekjøpte erfaringer fra jule- og vinterferie vet vi at risikoen er stor for en ny smitteoppblomstring. Denne gangen med et mutert virus som brer om seg i et vesentlig hurtigere tempo.

mandag 08.03 2021

Meninger:

Yrkesskade – et likestillingsspørsmål?

Verdsettingsdiskriminering forbindes ofte med at arbeid som hovedsakelig utføres av kvinner lønnes dårligere enn arbeid utført av menn. Begrepet er også overførbart til at skader som oppstår i arbeidslivet ikke vurderes likt.

Meninger:

Gratulerer med dagen! I dag hyller vi alle kvinner i vår kommune

Den internasjonale kvinnedagen markeres hvert år 8. mars, som ble vedtatt på Sosialistinternasjonalens konferanse i København i 1910 hvor over 100 kvinner deltok fra 17 ulike land.

søndag 07.03 2021

GJESTESKRIBENTEN:

Jeg savner DEG, harstadværing. Du er krydderet jeg ikke visste jeg trengte i livet mitt.

Forskerne diskuterer fortsatt seg imellom om akkurat når arten menneske så dagens lys.

lørdag 06.03 2021

EDVINS FRISPARK

Litt avislesing: Dagen blir ikke helt den samme uten

Jeg elsker VG og Dagbladet. Jeg ønsker å holde meg kunnskapsrik og oppdatert om viktige hendelser i den store verden. For alle dere uinformerte vil jeg herved berette om siste døgns nye kunnskap.

MENINGER:

Hva er likestillingsstatus i Harstad på årets kvinnedag?

8. mars markerer hele verden den Internasjonale kvinnedagen som ble opprettet av FN i 1975. Gratulerer med dagen!

HT MENER:

Å utvikle vaksiner selv, er en enda bedre idé

Å utvikle vaksiner som en norsk vekstnæring er en tanke med økende aktualitet, etter et år med pandemi, milliardtiltak og rekordledighet.

fredag 05.03 2021

Gamle brygger kan gjøres flotte

– Byens fasade er nå etter hvert blitt/blir en sammenhengende vegg fra Seljestad til Samasjøen, skriver Torleif Jørgensen, Per-Åge Hansen og Arvid Eliseussen.

Satsing på skoler og barnehagers uteområde

Edvin M Eriksen (SV) forklarer hvorfor Rune Stenstrøm (H) sitt forslag om å ruste opp uteområder for 9,5 millioner ble nedstemt i oppvekstutvalget.

lørdag 27.02 2021

«Alt skulle foregå uten at jeg fikk ha klippen min ved min side. Han fikk ikke lov å komme før jeg var i aktiv fødsel»

Den 24.mars 2020 kom en nydelig pjokk til verden på UNN Harstad. Tiden før fødsel var grusom, all uvisstheten rundt om pappaen fikk være med eller ikke gjorde meg mer stresset enn man burde være i tiden før fødsel.

torsdag 25.02 2021

Rekk ut en hånd, det er enkelt

I snart ett år har vi stått sammen om en felles dugnad for å bekjempe koronaviruset. Det har kostet mye for mange. Det ikke kostnaden målt i kroner jeg tenker på, men de mange sitter ensomme hjemme.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide:

En ambisiøs og realistisk transportplan

Det er under 30 dager til vi legger frem ny Nasjonal transportplan (NTP) – en plan som legger til rette for å endre og forbedre livene våre.

Meninger:

Folketallet stuper i nordnorske distrikter - Er det mulig å snu den negative utviklingen?

Befolkningsutviklingen for 2020 ble offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå(SSB) tirsdag 23.februar. Tallene er dyster lesning for spesielt distriktskommunene.

onsdag 24.02 2021

Meninger:

- Lover må basere seg på kunnskap fremfor synsing

Frank M. Sletten, sjef for politistasjonsdistriktet i Harstad og styremedlem i Politilederlaget, mener at samfunnet fortsatt trenger straff som ris bak speilet for å holde narkomisbruket så lavt som mulig.

tirsdag 23.02 2021

Kommunen svarer skogeier:

«Jeg har fått et tilsvar fra Asbjørn Kaarbø som føler seg uthengt. Det var ikke meningen eller intensjonen»

Mandag hadde jeg et leserinnlegg om falske nyheter. Jeg har fått et tilsvar fra Asbjørn Kaarbø som føler seg uthengt. Det var ikke meningen eller intensjonen

Harstad kommune med falsk nyhet om innbygger

Harstad kommune forsøker å dekke over den sanne nyheten ved å henge ut meg som en løgner på grunn av en feil tittel i Harstad Tidende.

Fire nye år er sløst bort i denne prosessen. Vi har grunn til å føle oss holdt for narr

Våren 2017 tentes håpet på nytt om realisering av Nord-Norgebanen (NNB) da regjeringa starta ny utredning av jernbane fra Fauske til Tromsø.

Meninger:

- Fiskebåtrederne ofrer ikke landbasert bearbeiding og verdiskaping i kystsamfunnene en tanke

Organisasjonen Fiskebåt mener tydeligvis at bare fiskeflåten går godt, så går det godt for hele kysten.

mandag 22.02 2021

Harstad Tidende og falske nyheter

Harstad Tidende advarer mot falske nyheter i sosiale medier, men publiserer selv falske nyheter både i egen avis – og i sosiale medier.

Meninger:

Raserer Norge som en helhetlig nasjon

Det innebærer at hver liten dert i regjeringa skal få det som de vil i noen saker. Dette selv om deres parti bare så vidt har støtte nok til å komme over sperregrensen ved kommunevalget. Dette er ikke godt nok.

søndag 21.02 2021

Meninger:

Trange kår i Andfjorden??

Viser til innlegg i HT lørdag 13.02.21. Hvem er det som har trange kår i Andfjorden?? Jeg bare spør. Alle de som driver fiske i Harstad kommune er ikke nevnt i artikkelen. Hvor skal de gjøre av seg hvis det kommer enda et oppdrettsanlegg?

lørdag 20.02 2021

Meninger:

Vi ønsker mer planting av granskog i vårt distrikt

Allskog Trondenes skogeierlag ønsker å tilkjennegi sin støtte til det positive forslaget fra kommunedirektøren i Harstad om å plante 100 daa granskog per år på kommunens eiendommer.

Meninger:

Bolig skal være noe man bor i, ikke noe man spekulerer i

De fleste av oss er enige om at det at alle skal ha råd til et sted å bo bør være et grunnleggende prinsipp i den norske boligpolitikken.

fredag 19.02 2021

«Et sjansespill med morgendagens unge voksne»

De vedtatte reduksjonene i antallet lærerstillinger i Harstad kommune er større enn reduksjonen i elevtallet tilsier.

Har Harstad et identitetsproblem?

«De (tilbudene innenfor eldreomsorgen) er så gode at folk fra andre kommuner søker seg til Harstad når de blir pleietrengende».

«Med sine lange, mørke skygger, stråler granfeltene ikke akkurat turhygge»

Harstad tidende melder at Harstad kommune har planer om å plante granskog på kommunens eiendommer for 300.000,-, med et formål om å fange karbon. Tanken er god, men kanskje ikke så gjennomtenkt.

torsdag 18.02 2021

«Hvorfor haster det sånn med å tillate nyting for den enkelte fremfor yting for fellesskapet?»

I Harstad Tidende 12. februar står ordfører i Harstad fram og meddeler at kommunen holder døra på gløtt i betydningen «noen lokale lettelser i koronarestriksjonene».

Bedre beredskap i nord med ny redningshelikopterbase i Troms

Vi bor i en landsdel med store avstander, tøffe klimatiske forhold og mye aktivitet både til havs og til lands.

onsdag 17.02 2021

Eldrerådet har aldri vært, og skal heller aldri være, et underbruk av Frp

Det har vært mye bråk om hatter i Harstad den siste tiden.

Trekk tilbake det gule kortet, Henriksen!

Fredag 12. februar hadde Harstad Tidende en lederartikkel med tittelen «Gult kort til idretten». Redaktør Kjell Rune Henriksen kommenterte en fersk forskningsrapport om rasisme i idretten.

SV, Eriksen og de private barnehagene

I Harstad Tidene lørdag 13. februar synes mitt innlegg om Fremskrittspartiets kamp for de private barnehagenes tilskudd i forhandlingene med regjeringen, å streife noen ømme tær hos SV og Edvin Eriksen.

mandag 15.02 2021

MENINGER:

Våg å lytte til din indre stemme

Da jeg skulle velge fag på gymnaset var rådet: Velg realfag, for da står alle dører åpne.

HT MENER:

Flere må belage seg på å utsette pensjoneringen et år eller tre

Statsbudsjettene kan ikke lenger baseres på økende oljepengebruk, sa Jan Tore Sanner i et intervju 1. mars i fjor: Nå må det prioriteres, i praksis – og denne gangen er det alvor! fastslo finansministeren.

søndag 14.02 2021

MENINGER:

Gratulerer med morsdagen!

Takk, du som har vist omsorg i året som har gått. Flere skulle hatt en som deg.

lørdag 13.02 2021

HT MENER

Færre nye diagnoser kan skyldes at folk med symptomer lar være å oppsøke lege av frykt for koronasmitte

Er det en god eller en bekymringsfull nyhet at flere kreftformer viste en kraftig nedgang i fjor? Med Norsk pasientregister som kilde melder VG om hele 15 prosent færre nye brystkreftdiagnoser i perioden mars-august enn i samme tidsrom året før, 13 prosent for livmorhalskreft.

fredag 12.02 2021

Gult kort til idretten

En fersk forskerrapport bærer tittelen «Idrettsglede for alle». Målsettingen er ubestridelig. Men når det gjelder funn og konklusjoner i rapporten ville «Idrettsglede for majoritetsbefolkningen» ha vært mer dekkende.

torsdag 11.02 2021

Meninger:

Fremskrittspartiet prioriterte de private barnehagene

De private barnehagene er i dag blitt en naturlig og helt nødvendig del av kommune Norges barnehagetilbud for å sikre full barnehage dekning, skriver Eivind Stene (Frp) i dette innlegget.

onsdag 10.02 2021

MENINGER:

Jeg tenker at vi nå forhåpentligvis får ro

Jeg tenker at vi nå forhåpentligvis får ro. Det er selvsagt ikke hyggelig for de naboene som er berørt. Men for alle oss andre gir det håp om kunne gå videre.

Kutt i helse og omsorgstjeneste:

– Folket på gulvet gjør et uvurderlig bidrag for å opprettholde helsehjelp

Kommunaldirektøren i Harstad kommune ber kommunestyret stemme for nedskjæringer på 40 millioner i helse- og omsorgstjenesten. To av argumentene som forfektes er et massivt overforbruk i hjemmetjenesten og KOSTRA-rapporten, som administrasjonen drar frem.

tirsdag 09.02 2021

El-ferger viktig i det grønne skifte

Fergene er en sentral av det grønne skiftet, og elektrifisering av fergesambandene er viktig for å redusere klimagassutslipp innen sjøfart- og transportsektoren. I nye og fremtidige fergeanbud legges det strenge krav om å anskaffe ferger med null- eller lavutslippsteknologi.

«Vi som bor i Harstad må våge å framsnakke byen, folkene og det fantastiske engasjement som utfolder seg»

I lokale media synes enkelte politiske partier å overgå hverandre i superlativer om hvor opptatt de er av god eldreomsorg. I denne konkurransen har særlig opposisjonspartiet Frp og posisjonspartiet SV stått i bresjen.

mandag 08.02 2021

Derfor avlyser vi skriftlig eksamen

Guri Melby skriver hvorfor regjeringen har besluttet å avlyse skriftlige eksamener for elever i ungdomsskolen og videregående opplæring.

Store kutt i helse og omsorg er uforsvarlig

Det skal kuttes nesten 40 millioner kroner i helse og omsorg i Harstad. Det har et stort flertall i kommunestyret vedtatt, anført av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Kristelig Folkeparti.

LEDER i HARSTAD TIDENDE:

«Halvparten av den nye koronastøtten til næringslivet går til fem store selskaper»

Resten kan fordeles på 2800 små og mellomstore bedrifter. Siden de statlige kompensasjonsordningene ble iverksatt i mars i fjor er det utbetalt rundt åtte milliarder kroner. 

Barn og unge bør få gå skirenn igjen

Ski-Norge, representert med ledere i alle langrennskomiteer i samtlige skikretser i landet, ber innstendig våre smittevernmyndigheter åpne opp for at vi igjen skal kunne arrangere skirenn.

søndag 07.02 2021

Åpne kirkene og gi rom for flere besøkende

Jeg har stor respekt for myndighetenes kamp mot Covid 19, men det er ikke alt jeg kampens hete forstår.

lørdag 06.02 2021

«Eldrerådshatten var lagt av hjemme – og på med Venstres politikerhatt og lojaliteten til styringsflertallet»

Bruken av hatter er for lengst gått av moten. Sjøl har jeg aldri brukt hatt, bortsett fra av og til når jeg og mine medmusikanter i  Harstadkaran underholder på sykehjem og bosentre.

torsdag 04.02 2021

Håpsjhørnet:

«Førr mykje og førr lite har ingen smak,» sa mor mi. Ho slumsa med saltbøssa

Det var ikke bare på kjøkkenet hun brukte dette uttrykket. Det datt ned i meg da jeg leste dagens bibelord fra Bibelselskapet på bibelen.no.

Meninger:

– Ung alder kan være med på å gjøre at helsepersonell bagatelliserer symptomene

Kjenn etter, oppsøk lege og krev undersøkelse.

Meninger:

For dyr hjemmesykepleie?

Jeg vil rette en takk til Siv-Tone Furu som på en god måte synliggjør hjemmesykepleiens situasjon i kommunen vår.

HT mener:

Vaksine-omkamper bør unngås

onsdag 03.02 2021

Meninger:

NSR for framtidens samiske samfunn!

Norske Samers Riksforbund (NSR) har vedtatt valgprogrammet for de neste fire årene til sametingsvalget

Meninger:

Pandemien rammer funksjonshemmede og kronisk syke hardt

Nå har vi levd med koronapandemi i snart ett år. Det har vært vanskelig for alle, og veldig vanskelig for noen. Funksjonshemmede og kronisk syke forsvinner lett i stormen av høye ledighetstall og krisen for næringslivet.

HT Mener:

Øvelsen ble stoppet altfor sent

Forsvaret og regjeringens vurderingsevner har sviktet grovt i saken om Nato-øvelsen «Joint Viking».

tirsdag 02.02 2021

Meninger:

2020 ble et rekordår

HT mener:

Valget 2021 - vinneren som tar alt

Høyre figurerte som klart største parti i valgårets første måned. Poll of polls’ gjennomsnittsberegning av alle målinger gir Erna Solbergs parti samme oppslutning som ved 2017-valget. I seg selv noe av en politisk bragd, men til begrenset hjelp med tanke på fornyet regjeringsmandat.

mandag 01.02 2021

Debatt:

Et år med pandemi har gitt økende angst, depresjon, ensomhet og isolasjon

Helt siden i mars 2020 har Mental Helse advart mot hva pandemien og smittevernstiltakene kan føre til av konsekvenser for vår psykiske helse. Mange av de advarslene har dessverre slått til.

«Folk flest ønsker seg bort fra en livsfarlig E6»

Ideen om å binde Nord- Norge sammen med resten av landet med jernbane stammer fra slutten av 1800 tallet.

Leder:

Koronaen har endret våre medievaner

lørdag 30.01 2021

Meninger:

Norge, utaforlandet

Statsminister Erna Solberg og hennes håndplukkede ekspertutvalg for samferdsel, har for lenge siden deklarert at jernbane er et gammeldags og - klart nok - et lite brukbart transportmiddel. Her er hva EU mente om det samme da de vedtok 2021 som jernbanens år, den 17. desember 2020:

fredag 29.01 2021

HT mener:

På tide å vurdere regionale forskjeller

Norge er et langstrakt land som innbyr til lokale og regionale forskjeller når beslutninger skal tas. I forbindelse med pandemiens ankomst og nedstengningen fra 12. mars i fjor ble det overtydelig at verden ser annerledes ut i sør og nord. Sånn er det fortsatt, selv om det sitter langt inne å innrømme det. Tiden er inne for å vurdere ulike regionale tiltak.

onsdag 27.01 2021

Turnhall til alle - Harstad turnforening sine behov og ønsker

Styreleder Geir Borch Karlsen har et siste innspill før kommunestyrets møte torsdag.

tirsdag 26.01 2021

Meninger:

Bomiljø og trafikksikkerhet må tas på alvor ved valg av skoletomt

Det ser ut som trafikksikkerheten ikke blir tatt på alvor når det gjelder forslaget om bygging av ny skole på Berg (Mustaparta 2). Det er stort sett bare snakk om nærhet til skog, fjell, sjø, en fantastisk utsikt og gode solforhold.

mandag 25.01 2021

Meninger:

Sosialhjelp og barnetrygd - hva har Rødt oppnådd?

Representanter for partiet Rødt har ved flere anledninger det siste året kritisert SV. De misliker åpenbart at SV har framgang og at SV deltar i et posisjonssamarbeid. 

søndag 24.01 2021

Meninger:

Svar til Astrid Løkholm-Båtnes og SV

I flere år har SV og Rødt tatt opp kommunens praksis med å trekke fra barnetrygda ved utbetaling av sosialhjelp. Ja, det var faktisk SV som først gjorde allmennheten oppmerksom på denne urettferdigheten.

fredag 22.01 2021

Harstad kan ikke fortsette å avkorte sosialhjelp mot barnetrygd!

Barnetrygden i Norge er en universell ordning. Likevel er det sånn at Harstad kommune velger å trekke barnetrygden fra når de beregner utbetaling av økonomisk sosialhjelp.

torsdag 21.01 2021

Spekulasjon med offentlig eiendom i Harstad

At personer som styrer det statlige eiendomsselskapet også har posisjoner i de private selskapene, åpner for at aksjonærene i alle de 15 til 20 selskapene som er registrert i Kaarbøkvarteret, kan berike seg på felleskapets eiendom, hevder artikkelforfatteren.

tirsdag 19.01 2021

SV peiser på for oppdeling av Troms og Finnmark neste år. Er dere med SP og AP?

I helgen var det landsstyremøte i SV. Med seg i den virtuelle dokumentmappen hadde Troms og Finnmark SV forslag om at oppdelingen av Troms og Finnmark skal skje så raskt som mulig. For oss betyr så raskt som mulig allerede om under et år. Nyttårsaften 2021.

mandag 18.01 2021

Hastverk er lastverk og kjøper man billig, så kjøper man dyrt!

I NRK Troms sin nyhetssending den 13. januar samt i Harstad Tidende den 15. hører vi om en fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde med hastverk som er utålmodig med å komme i gang med byggingen av skolen. Fylkesråden ser ingen grunn til å vente på en avklaring om hvordan en eventuell ny idrettshall skal finansieres i samspill med Harstad kommune.

søndag 17.01 2021

Svar til forsvarssjefen: Beliggenheten til flystripa mellom høye fjell på Evenes, gjør meg utrygg

Jeg takker forsvarssjefen for raskt svar på mitt spørsmål om forsvaret i nord blir bedre av å flytte base for fem overvåkningsfly fra Andøya til Evenes, og gruppere/operere de sammen med seks kampfly. I tillegg all sivil flytrafikk fra og til Evenes.

fredag 15.01 2021

Meninger:

Unødig angst for virksomme vaksiner mot COVID-19 infeksjoner

Harstad Tidende presenterer 13. januar 2021 igjen et innlegg fra homøopat Øystein Risø Nilsen. Han bagatelliserer livreddende effekt av mangeårig godt, oppdatert vaksinasjonsprogram i Norge.

torsdag 14.01 2021

Meninger:

Useriøse og usanne påstander fra Høyres EU-tilhengere

Flere av Høyres førstekandidater til høstens Stortingsvalg bruker mye tid på å komme med usanne påstander om Senterpartiet, EØS, norske arbeidsplasser og norske interesser etter Storbritannias Brexitavtale med EU, deriblant Høyres stortingskandidat i Troms, Erlend Svardal Bøe, gjennom leserinnlegg i diverse aviser.

Meninger:

- Katastrofe for nordnorsk næringsliv om Senterpartiet avvikler EØS-avtalen

EØS-avtalen sikrer norske bedrifter like konkurransevilkår, mindre byråkrati, enklere transport og tilgang på 500 millioner europeiske kunder

mandag 11.01 2021

Koronautbruddet:

Det er skuffende å se den ansvarsfraskrivelse som råder hos de involverte

Harstad og omegn er inne i et alvorlig smitteutbrudd der man enda ikke har full kontroll. I kjølvannet av utbruddet har det vært tilfeller av og netthets som vitner om manglende folkeskikk hos enkelte nett-troll. Det er selvsagt helt forkastelig.

søndag 10.01 2021

Meninger:

Gulspurv – Årets fugl 2021

Gulspurven er utvilsomt en av de virkelige skjønnhetene blant de norske spurvefuglene. Om våren får hannene sin vakre fjærdrakt i gult og rødbrunt.

lørdag 09.01 2021

Meninger:

Venter de unge at vi bare skal akseptere det som skjer, og så attpåtil synes synd på dem?

Hva om det var du som, uke etter uke, tilmed måneder, ikke kunne ta imot besøk fordi det var for stor risiko for smitte?

fredag 08.01 2021

LEDER:

Forskrift for hjemmekontor trenger oppdatering

– Hjemmekontor har avstedkommet mye synsing og noe forskning. Det trengs mer av det siste for å oppdatere regelverket

Ett glass mindre – også på Instagram

Alkoholeksponering i sosiale medier setter reklameforbudet under press. Det er på tide at påvirkerne tenker over hvordan de fremstiller alkohol.

onsdag 06.01 2021

Leder:

Fornuftige tiltak i en alvorlig situasjon

mandag 04.01 2021

Meninger:

Høyre skaper et sterkere Nord-Norge

Høyre vil holde skattene og avgiftene nede, ikke tukle med markedstilgangen som Norge har gjennom EØS-avtalen, få fart på teknologiutviklingen i landindustrien - slik at mer fisk kan bearbeides i Norge, og satse mer på bioøkonomi, slik at landsdelen kan skape nye bærekraftige produkter.

Meninger:

Det er nødvendig å ta en fot i bakken for å tenke over om det er smart å samle byens og regionens ungdommer ett sted

Og hvor skal vi bo? Hvilken kunnskap skal vi legge til grunn for slike valg? Ett er i alle fall sikkert at katastrofen vi nå opplever i Gjerdrum, og kunnskapen vi har om klimaendringer må tillegges vekt.

lørdag 02.01 2021

Meninger:

- Trenger minst 10.000 vindturbiner langs kysten

De fleste rikspolitikere, fra SV til langt ut på høyresida, er enige om at Norge bør full-elektrifiseres, for å begrense den globale klimaoppvarmingen. Til dette kreves minst 80 TWh med ny kraft (ifølge Statnett).

Meninger:

- En av strategiene er å få kommuner til å investere i infrastruktur på for eksempel den gamle klokkereiendommen i Harstad

Det statlige eiendomssalget av Entra bør bli en tankevekker for folk til det kommende Stortingsvalget.

fredag 01.01 2021

Meninger:

- Man må bygge 12.000 kjernekraftverk for å erstatte verdens forbruk avfossil energi. I 2019 hadde bare 450 av dem

Professor Robert Pielke, Universitetet i Colorado, har regnet på hva det vil innebære å tilfredsstille den uforpliktende Parisavtalen om en fossilfri verden innen 2050, som politikerne våre vil bruke titalls milliarder årlig for å oppnå. Resultatet bør vekke til ettertanke.

mandag 28.12 2020

Arctic Race of Norway:

Ønsker å bidra til et felles løft for Nord-Norge

Sammen med fylkeskommunene, vertskommunene og alle gode samarbeidspartnere skal vi jobbe for at Arctic Race of Norway 2021 blir den beste utgaven så langt.

søndag 27.12 2020

Meninger:

Oppfordringa om framsnakking i Gratangen kommune vil i vårt tilfelle oppleves som hul

Å framsnakke egen bygd, kommune eller region er viktig, ikke minst i områder i nord, hvor både bygder og byer sliter med å holde på ungdommen.

tirsdag 22.12 2020

Leder:

Høies julebudskap

mandag 21.12 2020

Årets beste jule-gave: Virksomme vaksiner mot covid-19 infeksjoner

SV går for oppdeling av Troms og Finnmark om bare ett år

På samme måte som adventstida ikke må bli for lang, med julebrus og julepynt allerede i august, må heller ikke ventetida på at Troms og Finnmark skal bli delt opp bli lenger enn høyst nødvendig, skriver forfatterne av dette innlegget.

torsdag 17.12 2020

Kommentar:

Kinosaken – hvordan komme videre?

Den siste tids utvikling i "kinosaken" i Harstad er alvorlig. Det er tid for politisk lederskap. 

onsdag 16.12 2020

Meninger:

Tar ikke hensyn til norske arbeidsplasser når det gjelder Hålogalandsveien

Denne saken handler om at dersom et anbud er for stort, så ekskluderer det norske firmaer fra å delta. Det på grunn av firmaenes størrelse og anbudets risiko.

søndag 13.12 2020

Meninger:

Partipolitikk og bosetting i Tjeldsund kommune

Det fremstilles som om Benjaminsen er utbryteren som ikke vil følge en avtale Senterpartiet og Arbeiderpartiet har i Tjeldsund. Faktum er at Benjaminsen er den som har vært prinsippfast i den saken og tro mot kommunens planer.

Meninger:

Kommunen er et konkursbo - hva nå?

«Dersom vi ikke klarer å administrere oss selv, må neste skritt bli at andre må gjøre det. Vi må rett og slett legge oss selv ned å bli en del av en større kommune»,  uttalte  Kurt Olsen i et formannskapsmøte.

lørdag 12.12 2020

Meninger:

Disse kreftene er blitt så sterke, at jeg har lurt på om de med målrettet innsats ville kunne få oss til å tro på julenissen

FN var en gang et organ jeg så opp til. De var dannet av en haug med land for å unngå krig og sørge for at folk hadde det bra. Man tvilte ikke på FN. Men nå har det skjedd noe.

Meninger:

Elektrifisering og ny fòr type er langt fra nok til å klassifisere oppdrettsnæringen som bærekraftig!

Jeg leser om at nye fôrvarer skal redusere klimautslippene for norsk laks. Det samme angår elektrifisering av oppdrettsanleggene. Det tok oppdrettsnæringen over 40 år å komme frem til løsninger, og ikke helt uten påtrykk.

torsdag 10.12 2020

Meninger:

Sortland formannskap, oppdrett i Godfjord og mistenkeliggjøring av nabokommunens motiv for innspill

Det var med stor undring jeg da så at varaordfører i Sortland ble sitert i Harstad Tidende og Vesterålen på uttalelser i formannskapsmøtet at vi selv skulle behandle en søknad fra Nordlaks Oppdrett om ny lokalitet i Gullesfjord, samt at vårt engasjement var uforstålig for henne.

søndag 06.12 2020

ANMELDELSE:

Sjelefred av ypperste klasse0

Årets julekonsertopplevelse er i boks etter konserten «Klassisk Jul»  i Trondenes kirke søndag ettermiddag

lørdag 05.12 2020

Frivillighet i koronaens tid: Barn trenger voksne som har det bra i enda større grad enn før pandemien

Koronapandemien som rammet Norge og resten av verden i mars fikk umiddelbare konsekvenser for brukere, pasienter og pårørende med behov for helse- og velferdstjenester. Tilbakemeldingene fra barn og unge barn viser at det stor grunn til bekymring for hvordan særlig de som lever i sårbare livssituasjoner har det.

fredag 04.12 2020

Jeg ber om noen lyspærer

I dag har jeg lest litt om aktiviteten i Harstad kommunestyre. Det ble vedtatt et budsjett på 2,4 milliarder.

onsdag 02.12 2020

Fest, snus eller mat i kjøleskapet?

I dag er det mange som sliter økonomisk, og flere har ikke råd til de daglige basisvarene og de månedlige utgiftene? sine. Samtidig kommer regjeringen og FrP til enighet om et budsjett som gjør snus 25 prosent billigere, og en boks øl 1,5 kroner billigere.

tirsdag 01.12 2020

«Kvotebytte» er ikke noe «bytte» men ran av nordnorsk torsk

mandag 30.11 2020

MENINGER:

Ny nordnorgelinje langs sjøen høres svært så lovende ut

Gjennom å kombinere de mest energi- og miljøvennlige transportformer over Nordlandsbanen med båttransport videre fra Bodø får man utnyttet disse transportbærernes sterke egenskaper - energi og effektivitet, skriver artikkelforfatteren i dette leserinnlegget.

«Hvis Kongsvik skole blir lagt ned vil dette resultere i fraflytting»

FAU ved Kongsvik skole har skrevet et innspill til rådmannens forslag til innsparinger i Tjeldsund kommune.

fredag 27.11 2020

Bedriftene i Troms og Finnmark bør starte forberedelsene før jul

I midten av januar åpner den nye kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter som trenger akutt pengehjelp.

Om is-satsing i Harstad:

Politikere, dere har muligheten!

I kommende kommunestyremøte torsdag 3.desember har dere muligheten til å vise at tidligere ord ikke bare var tomme løfter.

torsdag 26.11 2020

Meninger:

Bredbånd i verdensklasse – i hele Norge

Bredbånd til hele det norske folk setter krav til hastighet, geografi og teknologinøytralitet ved utbyggingen.

Meninger:

Ulemper ved fiskeforbud i vassdrag

Nordland Utmarkslag skriver i en resolusjon at de ser med bekymring på Miljøverndirektoratets forslag til stengning/fiskeforbud i 5 år ved ca. 160 anadrome vassdrag i Nordland.

søndag 22.11 2020

Meninger:

Vår fantastiske fiskerinæring

For bare 30 år siden var næringen et overfisket subsidiehull som ungdommen rømte ifra. I dag en lønnsom næring som ungdommen søker seg til. Så hvorfor fremsnakker vi ikke det vi har fått til? lurer forfatteren av leserinnlegget.

lørdag 21.11 2020

Meninger:

Næringslivet bedre enn myndighetene

Uansett politisk farge så har det i Norge lenge vært en politisk målsetting å få overført transport fra vei til bane.

torsdag 19.11 2020

Kommunestyret svikter lærerne

Å gi barn og unge en grundig og god opplæring om ytringsfriheten, er en helt sentral og avgjørende oppgave i skolen. Elevene skal utdannes til å bli «demokratiske medborgere», og de skal utvikle en «demokratisk beredskap», skriver Frps Kristian August Eilertsen i dette innlegget.