Tema

tirsdag 13.10 2020

Meninger:

Redningsselskapets frivillige innsats er gull verdt

I en helt fersk rapport utarbeidet for Redningsselskapet, konkluderer Menon Economics med at verdien av det arbeidet de frivillige i organisasjonen legger ned, har en samfunnsverdi på 200 millioner kroner.

mandag 12.10 2020

Meninger:

Eventyret om kakseveldet i distrikts-Norge

Noen sider ved norsk politikk er forutsigbare til det kjedsommelige. Arbeiderpartiet og resten av venstresiden trekker sin yndlingshistorie om formuesskatten opp av skuffen.

søndag 11.10 2020

Meninger:

- Atomdrevne ubåter til kai i Nord-Norge medfører mye større risiko både for stråling og eksplosjonsfare

Tromsø kommunestyre sa nei til å la reaktordrevne fartøy anløpe deres havner i mars i fjor. Forsvarsministeren påstår at det fins en avtale mellom Tromsø Havn KF og amerikanerne, men kan ikke legge frem en slik avtale. Uansett så overstyrer kommunestyret Tromsø havn.

lørdag 10.10 2020

Meninger:

Fylkestinget sier nei til sentralisering av lensmannsdistrikt

Senterpartiet på Fylkestinget i Troms og Finnmark tok denne uka initiativ til en uttalelse om organisering av lensmannsdistrikt i forbindelse med den prosessen som Politimesteren i Troms har igangsatt, og som ordførerne i Midt-Troms advarer mot.

Meninger:

Tromsøs rolle som storebror

Hvis Tromsø skal bli en god storebror for resten av Nord-Norge, må vi som bor i Tromsø lære oss å forstå hvorfor resten av Nord-Norge frykter Tromsøs dominans.

Meninger:

Hva med de eldre, Rune Stenstrøm?

Man får gratulere Rune Stenstrøm med vervet som gruppeleder, men samtidig spørre hva han legger i at hans parti i første rekke vil profilere seg på å forbedre tjenestetilbudet kommunen tilbyr innbyggerne.

Meninger:

Er det bare å pushe på, Lundberg?

I et intervju i med Tore Lundberg i Gratanglaks i HT 21.09, beskrives de gode tidene som lokale oppdrettsaktører opplever.

fredag 09.10 2020

Meninger

Nå når vi får både ny kino og nytt bibliotek tar vel folketallet i Harstad helt av? Som ungdommen sier: Ja sææærlig!!!

Da har vi minst ett besøk på Norges fremste og mest avanserte kino, Odeon i IMAX-salen. Dette har vi stor glede av, men når lysene slokkes og filmen starter er omgivelsene helt glemt. Med hånden på hjertet er opplevelsen i «vår» kino minst like god.

mandag 05.10 2020

Meninger:

Uheldig opptreden av ordfører med ennå tre år igjen av sin regjeringstid

Etter «seieren» i kommunestyret 1. oktober går Harstad kommunes ordfører. Kari-Anne Opsal, ut i Harstad Tidende dagen derpå og uttrykker «en stor lettelse!» over knappest mulig overvekt for at skipsverkstedet HSI skal bygge ny kino og ditto bibliotek i byen (Kaarbøkvarteret).

fredag 25.09 2020

Meninger:

Fergeforbindelse Hinnøya – Senja – Kvaløya

Nå har vi fått med oss at Senja og Kvaløya kommunikasjonsmessig er blitt sammensveiset, ikke bare med sommerferge, men fra neste høst er det en toårs prøveordning med helårsdrift. Malangsforbindelsen er dermed en realitet. Stor jubel der nord.

mandag 21.09 2020

MENINGER:

– Nytt Kaarbø-kvartal med kino og bibliotek vil bygge identiteten vi sårt trenger

Det er 125 år siden Richard Kaarbø etablerte Harstad Mekaniske Verksted og på ny skal Kaarbø stå i senter for ett veiskille i Harstads historie.

søndag 20.09 2020

Meninger:

En helsetjeneste bygget på samarbeid

For meg og oss i Høyre er det en selvfølge at vi fører en helsepolitikk hvor vi som brukere og pasienter skal få rask og god behandling der man selv ønsker det – uavhengig av lommebok og hvem som driver tjenesten.

Meninger:

God nok i forhold til hva?

Verdens første offentlige kinovisning fant sted i kjelleren på Grand Hotell, rue de Capucine, i Paris i 1895. Filmene var korte scener uten farger, lyd og klipp.

Meninger:

Velferdsstaten er under angrep. Hva betyr det for deg?

Nylig ble det kjent at Høyres programkomité legger opp til et fortsatt kutt i statlig sektor de neste fire år. Denne utarmingen startet allerede i 2015 gjennom den såkalte ABE-reformen, avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen.

lørdag 19.09 2020

Meninger:

Æ si JA til fair play og en fortsatt ryddig prosess i kino og biblioteksaken!

Og æ si JA til ny 4-salers moderne kino og et fantastisk flott bibliotek i Kaarbøkvartalet.

tirsdag 15.09 2020

Meninger:

Fritidsrenovasjon og en raners bekjennelse

Henningsens og Eilertsens historiefortelling er noe ufullstendig, og vi kan fortsatt tillate oss å kalle dette ran på høylys dag.

Meninger:

Skal Toppsundet og befolkningen der ofres nok en gang?

Nok en gang legges det press på økosystemet i Toppsundet. Nå er det Salmar som søker om å utvide anlegget i Dale.

onsdag 09.09 2020

Meninger:

På tide at debatten om olje - og gassvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja starter opp igjen

Midt i en krevende coronatid med karantene, høye smittetall og store utfordringer for samfunn og næringsliv, tar partiet Høyre den viktige debatten om hvordan vi skal møte fremtiden. Denne uka legger partiets programkomite fram sitt forslag til partiprogram for de neste fire årene.

tirsdag 08.09 2020

Meninger:

Skole eller kundegrunnlag?

torsdag 03.09 2020

Meninger:

Rommet for hvem vi kan være, elske og hvordan vi kan leve er fortsatt smalt

Pride er en gyllen anledning til å ta opp viktige spørsmål som: Hvordan er det å leve som skeiv i Harstad i dag?

onsdag 02.09 2020

– Statens vegvesen vil ikke redusere fartsgrense på skolevei i Kila

I 2018 fikk MDG gjennomslag for å redusere fartsgrensen i området ved Kila skole. Det har enda ikke skjedd.

tirsdag 01.09 2020

Meninger:

«Mission impossible» - det umulige oppdraget

Uten tilstrekkelig økonomiske rammer blir det umulig å nå målet om to politifolk per 1000 innbyggere og samtidig opprettholde forsvarlig drift av politidistriktene.

Meninger:

En bedre hverdag for alle med MS

Over 13.000 personer i Norge lever i dag med multippel sklerose (MS). Hvert år får 500 – 550 personer MS. MS er en nevrologisk sykdom som oftest rammer unge voksne. To av tre som får diagnosen er kvinner.

mandag 31.08 2020

Meninger:

- Det investeres milliarder langs vår nordlige kyst, men denne veksten er vi ikke i nærheten av å se ringvirkningene av i nord

Mandag denne uken kom «lever-rapporten» som viser ringvirkninger for leverandørindustrien til olje- og gassektoren i Nord-Norge for 2019. Harstad har en vekst fra 2018 både i antall sysselsatte og antall millioner i leveranser til næringslivet, noe som selvsagt er positivt. Like fullt mener jeg vi ikke kan si oss å være fornøyd.

Meninger:

Bøndene trenger jorda til dyrking, mer enn Harstad trenger en ny golfbane i Sørvik/Halsebø

Vi hadde regnet med at Harstad kommunes lokalpolitikere ønsket å bevare landbruksproduksjon og selvforsyning i eget område, sett i lys av hvordan situasjonen i verden har utviklet seg.

lørdag 29.08 2020

Meninger:

En utvidet båndtvang vil bare ramme hundeiere som allerede er lovlydige

Det følger faktisk av hundeloven § 6 at kommunen skal påse at ”hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva angår omfang og geografisk spredning”.

Store drømmer og like muligheter

I Norge er vi så heldige at alle får utdanning, men alle deltar ikke på samme måte.

Sutring og tull med tall?

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen hevder at årets endringer i havbruksfondet blir en bedre ordning for kommunene.

fredag 07.08 2020

Meninger:

Stopp smittespredningen nå!

Det vakte stor oppsikt da et fly fra Italia landet på Torp flyplass i midten av mars uten at smitteverntiltak var iverksatt, til tross for at import av smitte fra Italia var et faktum.

Meninger:

- Framtiden er mer frihet i skolen

Elever må få mer frihet til å velge selv i skolen. Undervisningen skal være fleksibel og mer tilpasset hver enkelt elev.

tirsdag 04.08 2020

Meninger:

Forskjellsbehandling og frihetsberøvelse satt i system

I smittevernets navn har man i koronatiden opprettet strengere restriksjoner for personer med funksjonsnedsettelser, enn for funksjonsfriske.

torsdag 30.07 2020

Meninger:

- Til tross for 70 – 80 prosent reduksjon i sjølaksefisket virker det ikke som om disse tiltakene har hatt noen betydning for å gjenopprette svake bestander

Miljødirektoratet har nå sendt ut et forslag til drastiske kutt i sjølaksefisket i 2021. Hovedbegrunnelsen synes å være at sjølaksefisket, spesielt i ytre kystområder, fisker på blandede bestander.

mandag 27.07 2020

Meninger:

Eksplosjon i antall unge uføretrygdede - nå må det stilles jobbgaranti

Tall fra SSB viser at 20.000 unge nå er uføretrygdede, og vi ser at forskjellene mellom folk øker.

torsdag 23.07 2020

Meninger:

Helsepersonell er dessverre blitt Norges viktigste importvare

Norske Universiteter og Høyskoler har over mange år forsømt sitt ansvar. Derfor er vi fullstendig avhengige av at EU-landene stiller med utdanningsplasser og helsepersonell til oss.

Meninger:

- Vil ha strengere kontroll av fangst som føres på land

Det er gledelig å se at regjeringen har vedtatt strengere regler for turistfiske. Endringene som trer i kraft 1 januar 2021 er tilnærmet i tråd med det som ble behandlet og vedtatt på SFF sitt landsstyremøtet på Evenes i 2020.

Meninger:

- Nå er det viktig at kommunene oppdaterer sine arealplaner i strandsonen

I områdene av Norge hvor det er lite press på arealene i strandsonen, mener regjeringen det er mulig å åpne for noe mer bygging, samtidig som verdiene i kystlandskapet og naturen bevares.

onsdag 22.07 2020

Meninger:

Hvis du ser noe – si noe

Mange av oss har opplevd å se barn som sliter fordi voksne drikker alkohol, men ikke turt å ta grep.

mandag 13.07 2020

MENINGER:

Frykter betydelige konsekvenser for breddefotballen

lørdag 04.07 2020

Ukens gjesteskribent:

Hvordan få en strandkropp?

Svaret er jo selvfølgelig veldig enkelt:

torsdag 02.07 2020

– Nei til hijab i politiet

KrFs fungerende partileder, Olaug Bollestad, åpner for å gjøre hijab til en del av politiuniformen. Det tar Frp sterk avstand fra.

tirsdag 23.06 2020

Meninger:

Forslaget om å bygge nye skoler med idrettshall er ikke en omprioritering

Håndballklubben Lia-Brage ble under forrige ukes årsmøte for Idrettsrådet inspirert av andre forslagsstillere og brukte muligheten til å legge inn et forslag.

Dette er smått utrolig i opplyste Harstad

Meninger:

Forsvar velferden – stopp kommunekrisa

mandag 15.06 2020

Harstadidrettens enstemmige prioritering av anlegg

Idrettsbyen Harstad og Harstad idrettsråds anleggsutvalg.

onsdag 10.06 2020

Meninger:

Ja til Nord-Norgebanen - i riktig rekkefølge!

Den gjentatte nordnorske ord-striden om jernbane svekker alle parter og kan i praksis underminere kampen for mer jernbane i nord.

søndag 07.06 2020

Meninger:

- Viktig å anmelde lovbrudd mot hekkende måker!

Lovbruddene florerer i hekketida. I slutten av mai ble reir fra den sterkt trua krykkja spylt vekk fra en offentlig bygning i Hammerfest.

lørdag 06.06 2020

Meninger:

Gjennvinninga går nå opp i spinninga

Det er akutt krise i plastgjenvinningen i Norge.

fredag 05.06 2020

Meninger:

- Det er forskerne som må sette iskanten

Iskanten er et naturfenomen som ikke kan vedtas eller forhandles om av politikerne.

Meninger:

Mayday er hørt - på vegne av styrets medlemmer - VGHF

«Samrøre om MS Grytøy» og «Mayday, Mayday, Mayday» er overskrifter som preger Harstad Tidendes belysning om landsdeles største restaureringsprosjekt MS Grytøy. Dog kanske litt merkelig at intet nevnes fra redaksjonen i HT om prosjektets utrolige gode utvikling og fart ift prosjektstyring, fremdrift og ferdigstilling?

Meninger:

Mayday Mayday Mayday, MS Grytøy står på grunn...

...sier Harstad Tidende på leder om situasjonen i Venneforeningen Grytøy Harstad Fergeselskap.

onsdag 03.06 2020

Mange tiltak bør ha høyere prioritet enn promillegrensen

tirsdag 26.05 2020

Kronikk:

– Vi trenger dere i hverdagen!

Felles for partiene som har sittet med makta i den tida Oda har levd, er at de har sviktet – dette gjelder både til venstre, til høyre og i sentrum. Mennesker som vår lillesøster, mottar konsekvent et dårligere tilbud fra det offentlige enn det vi andre gjør. Det er ingen nyhet – det er tvert imot veldokumentert i så alt for mange offentlige utredninger.

torsdag 21.05 2020

Meninger:

Regjeringens hule forsvarsplan

Regjeringen har nettopp fått ompuss på sitt forslag til ny Langtidsplan for Forsvaret (LTP). Stortinget var ikke fornøyd med regjeringens svar på samtidens sikkerhetsutfordringer, og forslag til ny LTP var i realiteten en videreføring av gjeldende plan fra 2016.

Meninger:

Steinavær i faresonen?

Igjen er planene om lakseoppdrett ved Steinavær blitt aktuelle.

mandag 18.05 2020

Meninger:

I samme hav

Samlet står havnæringene for mesteparten av Norges verdiskapning. Havrommet blir benyttet av et stort antall aktører til mange ulike næringsaktiviteter.

lørdag 16.05 2020

Meninger:

- Slik kan Harstad kommune spare mellom 50 og 100 millioner kroner

Harstad kommune kan spare et sted mellom 50 og 100 mill kr ved å gjøre smarte, fremtidsrettede og klima- og miljøvennlige valg i bygging av nytt skolebygg på Bergseng. Innsparingen er uavhengig av valg av tomt.

fredag 15.05 2020

Meninger:

Slik kan både du og myndighetene være med å redde reiselivet i nord

Nå starter arbeidet med å gjenåpne reiselivet og få folk tilbake i arbeid.

onsdag 06.05 2020

«Du skal ikke bedrive Harr»

En fortelling om hvordan Karl Erik Harr gjorde meg til kunstsosiolog.

Leder

La det ringe inn — og slipp fotballen litt løs

Leserinnlegg:

Hålogaland-fotballen krysser fingrer for normal trening og kamper i bredden

I to måneder nå har det vært stans i normal fotballaktivitet. I Hålogaland Fotballkrets gjelder dette 62 klubber med i overkant av 500 lag og rundt 7500 spillere

torsdag 30.04 2020

Meninger:

Alvorlig kritikk av mange fiskeriministre

Riksrevisjonen la frem sin undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfiske, den 28.april. De startet med å klargjøre sine begreper for kritikk. «Alvorlig» er deres nest kraftigste kritikk. Svært alvorlig bruker de bare når det er fare for liv og helse.

Kommentar:

Når vi i Harstad løfter sammen, får vi oppfylt drømmene

Harstad skal være vertsby for norgesmesterskapet i langrenn i 2022 fordi skiklubbene fant tonen.

tirsdag 28.04 2020

Meninger:

Risikerer å kaste norske sjøfolk på land

Fremskrittspartiet er opptatt av faktiske resultater. Vi ønsker å gi norske sjøfolk på kysten og på norsk sokkel de samme vilkårene for sine jobber som ansatte på land har. Men vet vi alle konsekvensene av å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann? 

Meninger:

Kommunal årvåkenhet

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet var så mangelfull at den ble trukket ut av administrasjonen fra planlagt behandling i kommunestyret den 30.04.2020. Hvorfor?

Meninger:

Skreien og iskanten

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har i ti år kjempet for å hindre at våre viktigste matressurser trues av petroleumsvirksomhet.

mandag 27.04 2020

Meninger:

- Det er forbudt å avlive måker og røre deres egg og unger

Med våren og godværet kommer de vanlige klagene på måker, med mediesaker som ofte gir en helt forvridd fremstilling av situasjonen.

Meninger:

En ny politisk dialog?

lørdag 25.04 2020

Meninger:

Svarte svaner i nordnorske farvann

Norsk olje og gass kom i 2017 med en rapport som heter Sorte svaner. I rapporten er en svart svane i risikosammenheng definert som «en hendelse (eller kombinasjon av hendelser og tilstander) som er uforutsett og/eller som kommer overraskende i forhold til kunnskap og tenkning

Meninger:

Dette er den norske oppskrifta på å svelte i hjel, mens brødskuffa står åpen

For noen uker siden kom spørsmålet om anbudsformen vedrørende utbygginga av den såkalte Hålogalandsvegen opp på den politiske agenda.

Meninger:

Harstad vil hjelpe barn fra Moria

Bildene fra flyktningeleiren Moria på Lesbos i Hellas er knapt til å tro. Utsultede barn som vasser i gjørme og skitt under direkte livstruende forhold.

fredag 24.04 2020

Meninger:

Straff forebygger ikke bruk av rusmidler - kunnskap og hjelp gjør

Meninger:

Støtter fullt ut kravet fra anleggsbransjen

Evenes har i likhet med resten av regionen sterke interesser i at utbygging av Hålogalandsveien skal komme i gang snarest mulig. Veien skal gå gjennom hele vår kommune og har innvirkning på det meste som skal skje av utvikling her.

Meninger:

- Kvæfjord kan ikke bøtelegge folk for å mate fugler

Kvæfjord kommune har varslet forbud mot å mate måker og andre ville dyr (ref. innlegg på kommunens hjemmeside).

tirsdag 21.04 2020

Meninger:

Opphev naturreservatene og motorferdselsloven i Nord-Norge!

Røde Kors Hjelpekorps i Narvik kommune er blitt nektet å bygge veranda på en hytte korpset har. Begrunnelsen for avslaget er at hytten ligger i et naturreservat.

mandag 20.04 2020

Meninger:

Bør skolebyggerne snu?

Bør de vende om i tide. Ja, de bør i alle fall ta en runde med risikovurdering før de setter spaden i jorden for ny videregående skole i Seljestadfjæra.

mandag 30.03 2020

Leder

På tide å vurdere Tromsø-karantene

Harstad kommune har, i likhet med flere andre nordnorske kommuner, valgt å opprettholde den såkalte «Søringkarantenen» for dem som kommer fra fylker sør for Dovre. Men nå er tiden moden for å vende blikket nordover.

søndag 29.03 2020

Meninger:

Kjære Erna Solberg

Da du og dine medpolitikere ble valgt inn for å styre dette landet så lovet du og dine gull og grønne skoger og det viktigste av alt så lovet du og jobbe for folket ditt!

lørdag 28.03 2020

Meninger:

Når hytta blir viktigere enn andres helse!

Mens våre overordnede jobber febrilsk opplever vi at det er en del hytteeiere som ikke forstår nødvendigheten av å følge de pålegg som våre ledere gir.

Meninger:

En ulykke kommer sjelden alene

Et mer lokalt ordspråk er at hvis du står til halsen i dritt så nytter det ikke å henge med hode

torsdag 26.03 2020

Meninger:

Gratis parkering i sentrum. Hurra?

Uten å bruke for mye tid på saken, hverken din eller min tid, var det et noe tvetydig oppslag over to sider i onsdagens HT.

Meninger:

Til hvilken pris?

Jeg tilhører en gruppe mennesker som til daglig ikke vinner i det store «lykkelige liv» lotteriet. En gruppe mennesker der krisepakker ikke blir pøst inn uten tanke på hva det koster i fremtiden.

tirsdag 24.03 2020

Meninger:

En nordnorsk tillitskrise

I den senere tiden kan det se ut til at tilliten til sentrale myndigheter i Norge er under press, fra en del av våre egne ordførere i Nord-Norge. Hvor er egentlig tilliten blitt av?

torsdag 19.03 2020

Meninger

Ditt møte med korona-Virus COVID-19

Her er det vi vet om viruset, hvordan det smitter, sykdomsforløp og hvordan du bør forholde deg til situasjonen.

torsdag 12.03 2020

Nå handler det om å høre godt etter

Å tømme hyllene ved å kjøpe 100 pakker havregryn, slik en kunde gjorde i en av Harstads dagligvarebutikker, er alt annet enn ønsket adferd.    

onsdag 04.03 2020

Ingen skam å snu!

Harstadsamfunnet generelt, og harstadpolitikken spesielt, har slitt med å rekruttere unge stemmer. Det blir sikkert ikke enklere etter forrige ukes kommunestyremøte.

mandag 02.03 2020

Ei gulrot til laksen for å kverke lusa!

onsdag 26.02 2020

Norsk jente, adoptert fra Kina

Meninger

mandag 24.02 2020

Klimaendringer påvirker havet – hva betyr det for Norge?

Meninger:

En rusreform som setter mennesker foran systemer

19. desember i fjor var en merkedag. Da kom NOU 2019: 26, bedre kjent som rusreformutvalgets rapport «fra straff til hjelp».

søndag 23.02 2020

Meninger:

«De fastboende paa Hindøen fortrængte Lapperne»

I Nasjonalbiblioteket fins et verk bestående av «Svenska dokument rørande grånsreguleringen mellan Sverige och Norge» hvor det henvises til en mengde korrespondanser angående svenske lapper i Norge fra ca. 1740 og frem til 1880-tallet.

lørdag 22.02 2020

Hvordan gjør vi barna våre trygge på nett?

Norske barn og unge er på europatoppen i hvor mye tid de bruker digitalt – til å være sosiale, gjøre skolearbeid og ytre seg.

fredag 21.02 2020

Meninger:

Båtmuseet i Gratangen som burde være kommunens flaggskip

Gratangen, som jo selv utroper seg som «kystkulturkommunen i Norge», burde ta et større ansvar som vertskommune for denne unike båtsamlinga.

tirsdag 18.02 2020

Meninger:

- Hadde vi tilpasset produksjonen vår til de naturlige forutsetningene, ville vi totalt fått mer bærekraftig produksjon

Klimautviklingen truer matforsyninga vår. Jo mer ensidig matproduksjonen er jo mer sårbar er den.

mandag 17.02 2020

Meninger:

Husmenn og leilendinger på egen grunn

Folk med hytte som ikke ligger ved bilvei eller ved en brøytet traktorvei, må gå en ydmykende kanossagang for å knegå seg en dispensasjon for å kunne bruke snøscooter der det ellers i året går en bilvei.

tirsdag 11.02 2020

HT mener:

Det er åpenbart at barn og unge trenger bedre vern mot nett-overgrep

I Trondenes tingrett starter i dag rettssaken mot en harstadmann som er tiltalt for å ha medvirket til to overgrep mot barn under 14 år. Ifølge påtalemakten bestilte han ved minst to anledninger overgrep på direkten ved hjelp av videochat. Han skal ha betalt, og fått se overgrepene «live», mens de skjedde over internett.

søndag 02.02 2020

Edvins frispark:

Kona har slanket seg i 40 år - uten synlig effekt

Mosjon er skadelig. Det tryggeste er å ligge helt stille hele dagen, sier Edvin Eriksen.

fredag 31.01 2020

HT mener:

Gi distriktsministeren en fair sjanse

Tiltaket fortjener en fair sjanse, spesielt i en tid der mange føler at by og land slett ikke går hånd i hånd.

fredag 24.01 2020

Kommentar:

«Seire ved å dele»-prisen 2020: Mot, håp og kjærlighet

La oss utrydde det mest brukte skjellsordet fra Harstads skolegårder – og fra lokalsamfunnet for øvrig. Årets «Seire ved å dele»-pris er et viktig bidrag.

søndag 19.01 2020

Meninger:

– Vi har over snittet med unge uføre i Harstad, så hva gjør vi?

Et lite tilsvar til Edvin Eriksen.

Meninger:

Nasjonalisering av luftambulanse- tjenesten er en trussel for NLA

De røde partiene har sagt at staten skal overta luftambulansen dersom de kommer i regjering. Dette kan bety slutten for det uvurderlige arbeidet stiftelsen Norsk luftambulanse (NLA) har gjort gjennom mange år.