Tema

torsdag 15.07 2021

Forbereder seg på invasjon av uønsket pukkellaks i lokalt vassdrag

Kvæfjord Jeger og Fiskerforening er forberedt på å ta store mengder russisk pukkellaks med garn de nærmeste dagene.

onsdag 14.07 2021

Kilometerlang strømlinje skal gjøre dieseldrevet oppdrettsanlegg miljøvennlig

mandag 14.06 2021

UiT-forsker med nye funn om laks etter 14 års forskning: – Mitt viktigste vitenskapelige arbeid noensinne

For første gang i historien har forskere klart å kartlegge laksens lange sjøvandring i nesten hele dens utbredelsesområde.

søndag 13.06 2021

UiT-forsker med nye funn om laks etter 14 års forskning: – Mitt viktigste vitenskapelige arbeid noensinne

For første gang i historien har forskere klart å kartlegge laksens lange sjøvandring i nesten hele dens utbredelsesområde.

mandag 31.05 2021

Får tillatelser til Øymerd

Fire år etter at Astafjord Ocean Salmon først søkte om tillatelse til å realisere det flytende oppdrettsanlegget Øymerd, har Fiskeridirektoratet gitt fire utviklingstillatelser til Astafjord Ocean Salmon AS.

lørdag 29.05 2021

Planer om ny lakseterminal: Vil øke fra fire til 12-15 fly i uka

Perishable Center Nord (PCN) ønsker å øke kapasiteten for lakseeksport fra Harstad/Narvik lufthavn Evenes med en ny og moderne terminal. Sjømateksporten fra Evenes startet i midten av desember 2020, og siden da har fire fly tatt av hver uke.

søndag 21.02 2021

Han driftet verdens største Rema 1000-butikk. Nå eier han et lakseparadis og drømmer om «Viking-Disney»

Snart fire år har gått siden Roar Olsen, populært kalt «Rema-Roar», ga seg som kjøpmann i Tromsø. Men drømme gjør han fremdeles. Nå vil han gjøre Reisadalen til en stor reiselivsdestinasjon med viking-tema.

torsdag 17.12 2020

Bruker 80.000 liter drivstoff i året — nå vil Salaks spare penger og bruke strøm

Salaks AS ønsker å redusere miljøavtrykket og øke sikkerheten for drifta på havbrukslokalitetene sine ved å elektrifisere dem. Dermed kan store mengder diesel til kraftproduksjon kuttes.

mandag 14.12 2020

I kveld sendes 50 tonn blodfersk sjømat fra Evenes til Asia

Med tre avganger i uken skal Qatar Airways Cargo fly med passasjerfly fra Harstad/Narvik lufthavn, Evenes til hovedstaden i Qatar, Doha, med kapasitet på 160 tonn sjømat.

fredag 23.10 2020

Nøkkelen til bekjempelse av lakselus kan ligge hos Stillehavs-laksen

Lakselus regnes for å være den største utfordringen oppdrettsnæringa i Norge står overfor. Årlig koster bekjempelsen og konsekvensene over fem milliarder kroner for den norske oppdrettsnæringen.

torsdag 28.05 2020

Kommunestyremøtet:

Blir ingen endringer i fordeling av laksemillioner

Det er viktigere at disse blir brukt rett, enn at man bruker dem opp med en gang, poengterte ordfører Kari-Anne Opsal (Ap).

tirsdag 04.02 2020

Luseproblematikk: Oppdrettslokaliteter fra Andøy til Senja får nei til økt produksjon

Her har det vært en negativ utvikling fra lav påvirkning fra lakselus i 2018 til moderat i 2019. Dette er bekymringsfullt så langt nord i landet, konkluderer Nærings- og fiskeridepartementet.

tirsdag 21.01 2020

På utkikk etter landbase i Harstad

Salaks savner et landanlegg som kan støtte opp om selskapets lokaliteter i Skjellesvika og i Toppsundet.

torsdag 05.12 2019

De som ble rammet av dødsalgene får øke produksjonen

Vedtaket gjelder lakseoppdrettere i Nordland og Troms, ofrene for algeoppblomstringen i mai, melder Nærings- og fiskeridepartementet.

mandag 14.10 2019

Laksesykdom gjør at lokale sjøarealer må brakklegges eller kontrolleres

Fiskesykdommen ILA (infeksiøs lakseanemi) fører til at sjøarealer i Lavangen, Gratangen, Ibestad, Dyrøy og Salangen kommuner enten blir brakklagt eller kontrollsoner.

mandag 02.09 2019

Sier nei til flere oppdrettsanlegg

Skånland SV sier nei til forslaget om et oppdrettsanlegg utenfor Langeberget på Sandstrand.

lørdag 31.08 2019

Ønsker tips om rømt oppdrettslaks

Fiskeridirektoratet har mottatt tips om fangst av rømt oppdrettslaks i Nordland og Sør-Troms.

fredag 30.08 2019

Ønsker tips om rømt oppdrettslaks

Fiskeridirektoratet har mottatt tips om fangst av rømt oppdrettslaks i Nordland og Sør-Troms.

fredag 02.08 2019

Stor rømming fra settefiskanlegg i Troms

Fiskeridirektoratet mottok tirsdag denne uken melding om rømming ved Fjordsmolt AS sitt settefiskanlegg Hellaren i Grovfjorden i Troms. Rømmingen har skjedd i forbindelse med en arbeidsoperasjon på anlegget.

søndag 02.06 2019

- Det kan se ut til at oppblomstringen er på vei ned

Det er ikke meldt om dødelighet i Troms, sier Fiskeridirektoratet søndag kveld.

torsdag 30.05 2019

Ny Nordlaks-lokalitet algerammet

Det har til nå dødd 16.000 laksesmolt på lokaliteten Stormnesen i Ytre Tysfjord.

tirsdag 28.05 2019

Algedramaet: – Uten noen gode år i forkant, ville vi ikke klart dette

De hørte om algedøden i nabofjorden, og satte på døgnvakt. Lenge så bedriften ut til å bli spart. Men så døde all laksen i løpet av tre døgn.

mandag 27.05 2019

Settefisken er snart så stor at den må settes ut i laksemerdene: – Det er usikkert om det er trygt

Settefisken er snart så stor at den må settes ut i laksemerdene. – Men det er usikkert om det er trygt, sier Åse Marie Valen Olsen i Sørrollnesfisk.

Fiskeriministeren lover å hjelpe oppdretterne

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) lover å jobbe for ordninger som kan kompensere tapene for oppdretterne som er ranmmet av algedøden.

Må trolig permittere etter dødsalgeangrepet

– Dette er dramatisk for lokalsamfunnene, sier Ken Rune Bekkeli i Salaks. Han antar at de må permittere 25–30 ansatte neste år som følge av algeangrepet.