Tema

torsdag 30.07 2020

Meninger:

- Til tross for 70 – 80 prosent reduksjon i sjølaksefisket virker det ikke som om disse tiltakene har hatt noen betydning for å gjenopprette svake bestander

Miljødirektoratet har nå sendt ut et forslag til drastiske kutt i sjølaksefisket i 2021. Hovedbegrunnelsen synes å være at sjølaksefisket, spesielt i ytre kystområder, fisker på blandede bestander.

Mengder av smellfeit makrell

Havforskningsinstituttet er på tokt, og melder om betydelige makrellfangster tatt i de sentrale og nordlige deler av Norskehavet, inkludert sør–sørøst av Jan Mayen.

torsdag 23.07 2020

Meninger:

- Vil ha strengere kontroll av fangst som føres på land

Det er gledelig å se at regjeringen har vedtatt strengere regler for turistfiske. Endringene som trer i kraft 1 januar 2021 er tilnærmet i tråd med det som ble behandlet og vedtatt på SFF sitt landsstyremøtet på Evenes i 2020.

onsdag 22.07 2020

Overfører kvoter for å hjelpe næringen

For å bidra til å redusere problemer ute i markedene etter koronautbruddet innfører Nærings- og fiskeridepartementet en midlertidig ordning med overføring av torskekvote på fartøynivå fra 2020 til 2021, skriver departementet i en pressemelding.

mandag 18.05 2020

Meninger:

I samme hav

Samlet står havnæringene for mesteparten av Norges verdiskapning. Havrommet blir benyttet av et stort antall aktører til mange ulike næringsaktiviteter.

tirsdag 28.04 2020

Meninger:

Skreien og iskanten

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har i ti år kjempet for å hindre at våre viktigste matressurser trues av petroleumsvirksomhet.

mandag 27.04 2020

Søker seg til sjømatnæringen

Søkertallene viser at interessen for sjømatnæringen holder seg høy, og det er stor rift om studieplassene.

onsdag 18.03 2020

Fiskeriene er virusutsatte

Stengte restauranter verden over fører til dramatisk mindre etterspørsel etter fersk fisk.

søndag 23.02 2020

– Kysten i nord må bli et eget forsvarsdomene, med egen rekruttskole på Åsegarden i Harstad

Åsegarden leir bør ikke selges, men brukes som rekruttskole for en operativ kystforsvarsstyrke i nord.

lørdag 22.02 2020

Den franske stjernekokken forelsket seg i nordnorsk skrei ved første blikk

Til tross for rufsete værsjøsyke og dårlig fiskelykke så ble det øyeblikkelig kjærlighet mellom stjernekokk Alexia Duchêne og nordnorsk skrei.

torsdag 20.02 2020

Krystallklare meldinger til oppdrettsbransjen: – Ligg unna Gapøya

Formannskapet i Kvæfjord vil jobbe aktivt mot oppdrett ved Gapøya i munningen til Godfjorden. Tilbakemeldingene fra fiskerlagene og grunneiere går i samme retning.

fredag 14.02 2020

– Får ødelagt fisk i Vågsfjorden

– Jeg «hæres» ikke fiske her lengre for fisken er så dårlig, så nå drar jeg til Lofoten, sier Karstein Andreassen fra Fauskevåg.

tirsdag 04.02 2020

Luseproblematikk: Oppdrettslokaliteter fra Andøy til Senja får nei til økt produksjon

Her har det vært en negativ utvikling fra lav påvirkning fra lakselus i 2018 til moderat i 2019. Dette er bekymringsfullt så langt nord i landet, konkluderer Nærings- og fiskeridepartementet.

fredag 31.01 2020

Skrei-kø nesten som i gamle dager i Harstad havn

Fra tidlig morgen fredag strømmet kundene til havna for å sikre seg et måltid skrei, lever og rogn.

fredag 17.01 2020

Kommunen vil vite om lukten av tørrfisk er skadelig

Det har vært skrevet mye om hvorvidt selskapet S. Hanssen AS, som henger fisk for Myre Fiskemottak AS på egen tomt på Klo, skal få lov å øke den såkalte utnyttelsesgraden på tomta fra 50 prosent til 75 prosent.

mandag 13.01 2020

Lager teater av kampen om den blå åkeren

«Blå åker» fra Hålogaland Teater, er ifølge arrangøren ei politisk spenningsfortelling om ran på høylys dag, og politisk spill på høyt plan med storkapitalen som motspiller.

tirsdag 03.12 2019

Meninger

Er det trygt å spise villfisk fra Vågsfjorden?

- I perioder er det stort sett bare forsprengt villfisk å få.

tirsdag 26.11 2019

Harstad har verdensrekord!

Verdens største fiskekake er i Guinness World Records.

onsdag 20.11 2019

Titalls personer pågrepet for ulovlig salg og distribusjon av kongekrabbe

Et titalls personer er pågrepet og siktet. Åtte av dem fra Finnmark. De andre to fra andre deler av landet, opplyste Finnmark politidistrikt på en pressekonferanse onsdag.

fredag 08.11 2019

Varsler krise for fiskerihavner

Fem kystfylker, inkludert Nordland, Troms og Finnmark ber stortinget og regjeringen ta avgjørende grep for fiskerihavnene i statsbudsjettet for 2020.

lørdag 05.10 2019

Har gjort 77 smuglerbeslag

Tolletaten har så langt i år gjort 77 beslag av totalt 9,1 tonn «turistfisk» på grenseovergangene.

mandag 30.09 2019

Fisket opp milevis med spøkelsesgarn på ryddetokt

Aldri før er det gjennomført opprensking etter tapte fiskeredskaper så langt nord for å hindre spøkelsesfiske og redusere marin forsøpling.

fredag 27.09 2019

Sjømat Norge vil ha Nord-Norgebane

En Nord-Norgebane er sterkt ønsket av sjømatnæringa, hvis man også satser på bedre tilførselsveier i nord.

mandag 23.09 2019

Åpning av nytt senter i Harstad

Tirsdag 24. september åpner et nytt nasjonalt senter for digital fiskediagnostikk i Harstad.

lørdag 31.08 2019

Ønsker tips om rømt oppdrettslaks

Fiskeridirektoratet har mottatt tips om fangst av rømt oppdrettslaks i Nordland og Sør-Troms.

fredag 30.08 2019

Ønsker tips om rømt oppdrettslaks

Fiskeridirektoratet har mottatt tips om fangst av rømt oppdrettslaks i Nordland og Sør-Troms.

onsdag 21.08 2019

Tråleren «Odd Lundberg» klar for dåp 31. august:

Fjerde generasjon styrer

Onsdag ettermiddag klappet nye «Odd Lundberg» til kai i Foldvik.

tirsdag 18.06 2019

Inviterte til algemøte

Fiskeriminister Harald T. Nesvik hadde tirsdag ettermiddag møte med oppdretterne som ble rammet av algeoppblomstringa.

mandag 27.05 2019

Stakk av med seieren i videokonkurranse

Gjennom sitt brennende engasjement mot plast og forurensning i havet, stakk elevene i klasse 10A ved Kila skole av med seieren i Norges Råfisklags videokonkurranse for skoleungdom.

søndag 19.05 2019

– Laksen har sluttet å dø

I løpet av lørdag 18. mai har oppdretterne i Sør-Troms som er rammet av algeoppblomstring rapportert at det ikke lenger registreres dødelighet i merdene.

lørdag 18.05 2019

Nå kan ungdomsfiskere melde sin interesse

Ordningen med ungdomsfiske gir de mellom 12 og 25 år muligheten til å drive fiske i sommerferien.

fredag 17.05 2019

Meninger:

En tsunami på vei mot land

De omfattende strukturelle endringene som har foregått i lang tid på havsiden i sjømatsektoren, er i ferd med å slå inn over landindustrien som en tsunami.

torsdag 16.05 2019

Jobber mot algene hele 17. mai-helgen

På grunn av oppblomstringen av alger nord i Nordland og sør i Troms er oppdrettere og fiskeridirektoratet i tett dialog, og setter fortløpende i verk nødvendige tiltak gjennom 17. mai-helgen. 

mandag 06.05 2019

Høringsfrist på revidert kystplan er 14. juni

Fredag ble kystplanen for Midt- og Sør-Troms lagt ut til høring.

– Skjerp kravene til havbruk

Fem godt voksne menn tar opp kampen mot etablering av flere åpne oppdrettsanlegg i Sør-Troms. De ber politikerne stille strengere krav.

Ikke mat hvitvalen

Ikke mat hvalen og hold avstand. Det er anbefalingene fra Fiskeridirektoratet.

onsdag 10.04 2019

Meninger:

Velkommen på laget, Arbeiderpartiet

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja fyller ti år i år. I helga fikk vi bursdagsgaven som vi her ønska oss så lenge.

tirsdag 26.03 2019

Storkontroll av fiskeriene

A-krimsentret i Nordland har i mars kontrollert 17 fiskeribedrifter i Lofoten og Vesterålen og mer enn 200 medarbeider er kontaktet.

mandag 25.03 2019

Ny elsjark på beddingen

Selfa på Rødskjær er i gang med å bygge nok en elsjark.

lørdag 23.03 2019

Her er sykdommene oppdrettsnæringen frykter

Fiskehelserapporten bringer nye trusler mot fiskeoppdrettsnæringen frem i lyset.

fredag 22.02 2019

Klar for dåpsseremoni og torskefiske

Bli med på en sniktitt om bord på Ibestads nye stolthet Nordhavet.

mandag 18.02 2019

Jørn fra Harstad tar doktorgrad i spillbasert undervisning: Her forklarer han fiskeriministeren reglene

På årets Håp i havet-konferanse fikk fiskeriministeren erfare, gjennom et UiT-utviklet brettspill, at det ikke er så enkelt å forvalte en fiskeindustri.

mandag 11.02 2019

Bygger sjark til 20 millioner

En ny sjark står på beddingen ved Grovfjord Båtbyggeri AS.

mandag 29.10 2018

Dødsstivheten er viktig

Levendelagret torsk, som skal brukes til saltfisk, må ikke saltes før rigor-fasen er over, hevdes det i en pressemelding.

onsdag 10.10 2018

Vil trolig anbefale kvotekutt etter skuffende økotokt etter lodde

Etter årets loddetokt, vil norske og russiske forskere trolig anbefale reduserte kvoter til neste år.

tirsdag 09.10 2018

Klimaendringene tapper havet for oksygen - fisken rømmer

Selv med ekstreme tiltak vil klimaendringene føre til alvorlige konsekvenser for fiskebestanden.

torsdag 04.10 2018

Ikke så effektiv lusespiser, som man tidligere har trodd

søndag 30.09 2018

Direktøren tror 6-8 personer vil jobbe her i løpet av få år

Nylig åpnet Åkerblå eget avdelingskontor i Harstad. Administrerende direktør Roger Sørensen tror 6–8 personer vil jobbe ved kontoret i løpet av få år.

mandag 03.09 2018

– Ja til vern av LoVeSe

Evenes Arbeiderparti går enstemmig inn for at havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja blir varig vernet mot oljevirksomhet.

mandag 20.08 2018

Båt og kvote solgt

Men veteranfiskeren Arne Sareussen (73) gir seg ikke helt på sjøen.

onsdag 15.08 2018

Yndet objekt i den svarte økonomien?

– Vi tror omfanget av ulovlig fangst og omsetning av Kongebrabbe er betydelig, sier Ton-Ola Rudi, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet til Nrk.

lørdag 04.08 2018

Nedgang for Gratanglaks

God produksjon, men fall i resultatet for Gratang-bedriften.

torsdag 05.07 2018
6

Kan være framtidens løsning for fiskeoppdrett

Hvis Øymerd-prosjektet innfrir forventningene, kan oppdrett som næring ha tatt sjumilssteg inn i framtida.

mandag 02.07 2018

Eneste deltaker i ungdomsfiskeordningen:

Andreas (14) kjøpte båt til 45.000 kroner og er klar for rognkjeksfiske

Bleiksværing Andreas Pettersen (14) er klar for å dra i land ungdomsfiskekvota i år. Han er Andøys eneste deltaker.

onsdag 27.06 2018

Jukset med Kongekrabbe

228 kilo kongekrabbeklør ble funnet i to frysebokser.

tirsdag 19.06 2018

Færre rømte oppdrettslaks i vassdragene

Dette forteller en rapport utarbeidet av Havforskningsinstituttet.

torsdag 07.06 2018

Resultatene av årets skreitokt får havforskerne til å klø seg i hodet

Selv etter 150 år med norsk havforskning har ikke forskerne svar på alt. Naturen, havet - og ikke minst skreien er kompleks, forteller Havforskningsinstituttet.

Gikk rett ut i jobb

Første juni forsvarte fiskehelsekandidat Lisa Furnesvik masteroppgaven sin i akvamedisin ved Norges fiskerihøgskole. Allerede 18. mai startet hun i ny jobb som fiskepatolog i Harstad.

MENINGER:

Tid for opprør uten etniske skillelinjer

La oss starte et tverrpolitisk folkeopprør for lokaldemokratiet, uten etniske skillelinjer.

Resultatene av årets skreitokt får havforskerne til å klø seg i hodet

Selv etter 150 år med norsk havforskning har ikke forskerne svar på alt. Naturen, havet - og ikke minst skreien er kompleks, forteller Havforskningsinstituttet.

tirsdag 05.06 2018

Parasittangrep

torsdag 19.04 2018

Avslørte fiskejuks

tirsdag 17.04 2018

Nå kommer du deg mye lettere til Kina

I løpet av våren starter det opp to nye ruter som knytter sammen Nord-Norge og Kina. Kanskje blir det direkterute neste år.

mandag 15.01 2018

Petter kjøper Sjøfisk

Petters Sjømat i Melvik kjøper anlegget til Sjøfisk AS på Bjarkøy.

torsdag 31.08 2017

Vi eier havet i fellesskap, Per!

- Fisken skal komme kystbefolkningen til gode – den skal ikke privatiseres vekk.

torsdag 22.06 2017

Seismikken utenfor Troms og Finnmark

- Skal vi fiskere også i valgåret måtte må ta kampen mot galskapen alene?

mandag 12.06 2017

Arbeiderpartiets store bløff

- Jeg registrerer at Arbeiderpartiet går høyt på banen i å fortsette å holde Nord-Norge for narr.

tirsdag 06.06 2017

Et tap for kysten og Nord-Norge

Stortinget har ikke klart å samle seg om hva de vil gjøre med trålernes plikter. Det er det ingen grunn til å juble over.

fredag 02.06 2017

Vi vant første omgang, kystopprørere!

- Hele pliktordningen bør avvikles. Fisken tas tilbake til samfunnet og omfordeles til kystflåten.

mandag 29.05 2017

Se torsken, se torsken

Her overnatter 240.000 fisk.