Tema

fredag 14.01 2022

Nergård Havfiske har bestilt ny tråler til vel en halv milliard kroner

Nergård Havfiske har inngått kontrakt med skipsverftskonsernet Vard Group fra Ålesund, som eies av verftsgiganten Fincantieri.

Investerer ufattelige 22 milliarder kroner fram mot 2027

Havbruksselskapene i vår region er i gang med, eller planlegger å investere 22.000 millioner over et kort tidsrom. Omstillingen er enormt kostbar, men helt nødvendig, sier seniorrådgiver Pål Vidar Skavås ved KUPA i Harstad.

– Med dagens skatteregime starter vi året 15-20 millioner kroner i minus

Daglig leder Tore Lundberg i Gratanglaks mener den nye ordningen for formueskatt er helt hinsides all fornuft.

Politisk mobilisering for å endre skatteregler

Fredag denne uken blir det sannsynligvis sendt ut en felles uttalelse fra ordførerne i Vesterålen, Sør-Troms, Vågan og Salangen mot det nye skatteregimet, opplyser næringssjef Bjørn Akselsen i Harstad kommune til HT.

tirsdag 11.01 2022

Mener det er bare sludder at laksepellets påvirker kvaliteten på villfisken

Dette kommer fram i en artikkel på matforskningsinstituttet Nofimas hjemmeside.

Krever 23 millioner i sak om for lite stein

En strid om for lite stein til en utfylling for Salmars nye laksefabrikk på Senja havner i tingretten.

Da motoren sviktet og bruket ble stående, kom oppdrettsbåt til unnsetning

Motortrøbbel førte til at hobbyfiskerne Lars Inge Pedersen og Hanne Line Pedersen ikke fikk dratt opp den 600 meter lange kveitelinen ved Rolløya.

torsdag 06.01 2022

Dro store mengder pelletsfylt sei langt til havs, mener opplevelsen er et kraftig varsku

29. desember kom sjarken M/S Senjasund med skipper André Klausen fra Harstad ved roret til land med ni tusen kilo sei, fisket ved Bleikdjupet på yttersiden av Andøy kommune.

tirsdag 04.01 2022

Nye regler for havbruk og beskatning, hva blir konsekvensene?

Harstad kommune skal ha et møte torsdag 6. januar med havbruksnæringa, ordførere fra regionens havbrukskommuner og stortingspolitikere.

lørdag 20.11 2021

Koronautbrudd hos Nordlaks: 16 positive tester

Nordlaks Produkter har iverksatt massetesting, etter at det torsdag 18. november ble påvist 16 positive koronatester blant ansatte.

fredag 19.11 2021

Kan styrke sjansen for industriarbeidsplasser i Harstad

Vesterålen Havbruk, som har søkt om hele fem lokaliteter for oppdrettstorsk i Harstad og Kvæfjord, har inngått en storavtale med Meløy-selskapet Norcod om slakting av oppdrettstorsk.

onsdag 17.11 2021

Meninger:

Norge har som ambisjon å femdoble produksjonen av laks og ørret i løpet av de neste 30 år - nå kan utviklingen skyte fart

Maritimt Forum Nord er tilfreds med at den nye fiskeri- og havministeren har overtatt det konstitusjonelle ansvarsområdet for både sjømatnæringen og den maritime næringen.

tirsdag 16.11 2021

Fikk nei til torskeoppdrett nord for Grytøya

Planutvalget vendte tommelen ned for planene til Senja-selskapet KIME Akva AS om å etablere torskeoppdrett ved Langskjæret i øyriket.

mandag 15.11 2021

Kamp om sjøarealene i Andfjorden:

Planutvalget med pensjonert kontreadmiral ber Forsvaret holde fingrene unna området rundt Steinavær

Forsvaret ønsker å stramme grepet om de eksisterende skytefeltområdene i Harstad kommunes sjøarealer. Forslaget er sendt på høring, og planutvalget i Harstad har gitt en negativ uttalelse.

søndag 14.11 2021

– Lokalt eierskap kan være avgjørende for vekst og utvikling

Tyngdepunktet i norsk akvakultur kryper nordover. Der er det fremdeles – på papiret – ledige sjøarealer og gode temperaturer for oppdrett i sjøen. Det jobbes nå med utviklingsprosjekter for over 20 milliarder i vår region.

tirsdag 02.11 2021

Varsler gigantsatsing på torskeoppdrettK

Vesterålen Havbruk AS ønsker å legge hele fem oppdrettsanlegg for torsk til Harstad og Kvæfjord. Sier lokalpolitikerne ja, ligger det en etablering av industriarbeidsplasser på land i potten, forteller administrerende direktør Brynjar Kværnstuen.

fredag 22.10 2021

En møteplass for de blå næringene: – Lokale bedrifter må kjenne sin besøkelsestid

Prosjektleder Vidar Magne Haukebøe lover tidenes beste konferanse når de blå næringene samles i november.

lørdag 21.08 2021

Øyfolket er atter sviktet av sine politikere

Mandag den 16. august 2021 besluttet Utvalg for plan og næring i Harstad kommune å godkjenne SalMar Farming AS sin søknad om utvidelse av biomasse for lokalitetene Oterneset og Mollvika.

onsdag 14.07 2021

Kilometerlang strømlinje skal gjøre dieseldrevet oppdrettsanlegg miljøvennlig

torsdag 06.05 2021

Investerer i batterihybrid brønnbåt til mellom 300 og 400 millioner kroner

Brønnbåt Nord på Engenes i Ibestad kommune har bestilt fartøyet, som er designet av det harstadbaserte selskapet NSK Ship Design.

tirsdag 16.03 2021

Disse nye tiltakene skal gi mindre plast i havet

Ny handlingsplan skal stramme inn på plastforsøplingen innen fiskeri og oppdrett.

fredag 12.02 2021

Havbruksnæringen får ikke mer sjøareal i Harstad til disposisjon

Dette er klart etter at departementet sier nei til akvakultur i området rundt Steinavær i Andfjorden.

onsdag 10.02 2021

Har satt rekord i Evenes - lastet 69 tonn laks på ett fly

Flyselskapet Qatar Airways lastet opp et Boeing 777 passasjerfly mandag med 68,944 kilo laks i Evenes.

torsdag 21.01 2021

Thomas forlater Harstad for ny jobb

I syv år har Thomas Myhre jobbet som salgssjef i NSK Ship Design i Harstad. Denne uka startet han en ny epoke som daglig leder for NOR Maritime Service i Narvik.

tirsdag 12.01 2021

Mudrerigg er kommet på plass: Nå kan arbeidet på Larsneset starte

Tirsdag ble mudreriggen Caesar slept inn i Harstad havn av slepebåten Abramis.

mandag 30.11 2020

Vil ha felles spilleregler for å bruke havet

Flere næringer krever sin plass på havet. Nå vil Senter for hav og Arktis innføre felles spilleregler og utstrakt deling av informasjon for å redusere konflikter.

torsdag 26.11 2020

Administrasjonen i Sortland kommune har valgt side:

Sier ja til etablering av oppdrett ved Gapøya og Kinnholmen

Saken behandles i Formannskapet i Sortland kommune 3. desember. Administrasjonen har levert en innstilling der de ber lokalpolitikerne gi prosjektet grønt lys.

torsdag 12.11 2020

Sjømatnæringen blir en av de største taperne om vi ikke tar forsøplingen på alvor

Ingen liker plastsøppel som flyter i fjæra, skriver forfatterne av innlegget.

tirsdag 03.11 2020

Oppdrettsselskap vil flytte planlagt oppdrettsanlegg lenger ut i fjorden, men:

- De negative konsekvensene er de samme for Kvæfjord, oppdrett i Godfjord er fortsatt uønsket

I utgangspunktet ble det søkt om to anlegg, ett på hver side av Gapøya. Nå vil oppdretterne flytte ett av dem fra Finnsæter til sør for Kinnholmen, men det forandrer ingenting, mener Kvæfjord-ordfører Torbjørn Larsen.

fredag 23.10 2020

Nøkkelen til bekjempelse av lakselus kan ligge hos Stillehavs-laksen

Lakselus regnes for å være den største utfordringen oppdrettsnæringa i Norge står overfor. Årlig koster bekjempelsen og konsekvensene over fem milliarder kroner for den norske oppdrettsnæringen.

lørdag 10.10 2020

Meninger:

Er det bare å pushe på, Lundberg?

I et intervju i med Tore Lundberg i Gratanglaks i HT 21.09, beskrives de gode tidene som lokale oppdrettsaktører opplever.

søndag 06.09 2020

MS Grytøy: – Fortsatt mange utfordringer

Onsdag inviterte styret medlemmene i venneforeningen for MS Grytøy til orientering og befaring av båten på Nordnorsk Fartøyvernsenter i Gratangen.

torsdag 06.08 2020

Fylkesmannen opphevet tårnkran-vedtak

Dårlig håndverk og feil lovanvendelse gjør at Fylkesmannen i Troms og Finnmark har opphevet et vedtak om etablering av en 54 meter høy kran i Tjeldsund kommune.

onsdag 05.08 2020

- Jeg utfordrer miljøforkjempere, lokale fiskere og kommunen til å ta tak i utfordringen med sjøørretbestanden

Det sier leder for Veterinærinstituttet i Harstad, Geir Bornø.

onsdag 01.07 2020

En krane skaper strid i Tjeldsund

Fylkesmannen i Troms og Finnmark skal avgjøre om Egersund Net får etablere seg i Tovik. Det står om 12 arbeidsplasser.

tirsdag 30.06 2020

Nord-Norsk Aluminium er solgt

Nord-Norsk Aluminium i Tjeldsund er solgt til CE Norge as. Produksjonen flyttes fra Tovik til Senja.

torsdag 28.05 2020

– Hvorfor vernes sørsiden for oppdrettsanlegg, mens nordsida av kommunen må bære byrden alene?

Ordføreren fikk i torsdagens kommunestyremøte flere spørsmål om rulleringen av Kystsoneplanen, som var en egen sak til dette møtet.

torsdag 21.05 2020

Meninger:

Steinavær i faresonen?

Igjen er planene om lakseoppdrett ved Steinavær blitt aktuelle.

mandag 18.05 2020

Meninger:

I samme hav

Samlet står havnæringene for mesteparten av Norges verdiskapning. Havrommet blir benyttet av et stort antall aktører til mange ulike næringsaktiviteter.

fredag 15.05 2020

Senterpartiet i Kvæfjord: – Den nye fordelingsnøkkelen fra Havbruksfondet er en skandale

– Kystkommuner over hele landet er holdt for narr, når staten og dagens regjering raner kommunene for rettmessige inntekter. Kvæfjord kommune vil for 2020 få redusert sitt bidrag fra havbruksfondet fra kroner 18.739.481 til kroner 5.354.138, ifølge varaordfører Birger Holand (Sp).

fredag 27.03 2020

Kom seg ikke til Kina, gjorde jobben på nett

NSK Ship Design i Harstad kjørte i helga stabilitetsberegninger på Nordlaks-prosjektet «Havfarm 1». Den nye oppdrettsteknologien kan være på plass i Vesterålen så tidlig som i juni.

torsdag 20.02 2020

Krystallklare meldinger til oppdrettsbransjen: – Ligg unna Gapøya

Formannskapet i Kvæfjord vil jobbe aktivt mot oppdrett ved Gapøya i munningen til Godfjorden. Tilbakemeldingene fra fiskerlagene og grunneiere går i samme retning.

tirsdag 04.02 2020

Luseproblematikk: Oppdrettslokaliteter fra Andøy til Senja får nei til økt produksjon

Her har det vært en negativ utvikling fra lav påvirkning fra lakselus i 2018 til moderat i 2019. Dette er bekymringsfullt så langt nord i landet, konkluderer Nærings- og fiskeridepartementet.

tirsdag 21.01 2020

På utkikk etter landbase i Harstad

Salaks savner et landanlegg som kan støtte opp om selskapets lokaliteter i Skjellesvika og i Toppsundet.

torsdag 16.01 2020

Vil vri oppdrettsanlegg

Northern Lights Salmon og Sørrollnesfisk AS søker om ny plassering av anlegget i Trollvika, i munningen til Grovfjorden.

tirsdag 07.01 2020

Strammer inn på turistfisket

Nærings- og fiskeridepartementet sender forslag til regelendringer i turistfisket på høring. Regjeringen vil blant annet stramme inn på hvem som kan ta med fisk ut av landet.

søndag 15.12 2019

Meninger:

Havbruk og skatt - hvor skal pengene ende opp

Havbruksnæringa debatteres for tiden flittig både i tradisjonelle og sosiale medier, og som vanlig vekkes sterke følelser både hos de som er for og imot.

fredag 06.12 2019

Miljøvernforbundet anmelder lakserømming ved Sandsøy

Norges Miljøvernforbund anmelder Salmar for rømming av laks utenfor Sandsøy, da de mener laksen kan være ILA-syk.

torsdag 05.12 2019

De som ble rammet av dødsalgene får øke produksjonen

Vedtaket gjelder lakseoppdrettere i Nordland og Troms, ofrene for algeoppblomstringen i mai, melder Nærings- og fiskeridepartementet.

tirsdag 03.12 2019

Folkeaksjon på alerten når ny kystsoneplan skal vedtas:

Roper varsku for Rogla

– Det vil være et svik mot velgerne, hvis politikerne torsdag sier ja til oppdrett ved Rogla, sier Folkeaksjonen for fremtidsrettet havbruk i Sør-Troms.

Meninger

Er det trygt å spise villfisk fra Vågsfjorden?

- I perioder er det stort sett bare forsprengt villfisk å få.

mandag 25.11 2019

Her er det påvist laksesykdom

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokaliteten Oterneset utenfor Sandsøy i Harstad.

fredag 22.11 2019

Ny razzia i kongekrabbe-saken - flere pågripelser

Fredag ble et transportselskap i Tana raidet av politiet.

Venter på prøvesvar

– Vi venter på prøvesvar før vi eventuelt kan bekrefte om det er ILA, sier Eirik Jacobsen hos Mattilsynet region Nord.

Laks på rømmen skal ikke være syk

Salmar sier de starter slakting snart i merden ved Sandsøy, der det er mistanke om ILA. Men i nota hvor fisk har rømt, skal det ikke være ILA-smitte, garanterer selskapet.

Flenge i nota: Oppdrettslaks har rømt i Vågsfjorden

Fiskeridirektoratet ønsker tips fra publikum.

Mistenker laksesykdom utenfor Harstad

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Oterneset ved Sandsøy i Harstad.

tirsdag 12.11 2019

– Vi er gode på folkemøter i Evenes, og ønsker oss også det når det gjelder ny kystsoneplan

mandag 14.10 2019

Laksesykdom gjør at lokale sjøarealer må brakklegges eller kontrolleres

Fiskesykdommen ILA (infeksiøs lakseanemi) fører til at sjøarealer i Lavangen, Gratangen, Ibestad, Dyrøy og Salangen kommuner enten blir brakklagt eller kontrollsoner.

mandag 07.10 2019

Regjeringens svar på algeproblemet: Vil styrke overvåkingen

I sitt forslag til statsbudsjett for 2020 vil regjeringa bruke ti millioner kroner på å styrke overvåkingen langs kysten.

tirsdag 01.10 2019

Skjerper kravene til Fjordsmolt

Fiskeridirektoratet har pålagt Fjordsmolt AS miljøovervåking etter rømningshendelsen ved Hellaren settefiskanlegg i Grovfjorden i sommer.

tirsdag 24.09 2019

Feiret åpningen med sjampis

Ordfører Kari-Anne Opsal foretok den offisielle markeringen. Veterinærinstituttet har nå status som nasjonalt senter for fiskediagnostikk.

Hvordan påvirker oppdrett det marine miljøet i havet?

Det er ett av flere spørsmål seniorrådgiver Bård Harald Worum ved Akvaplan-niva stiller under sitt foredrag på UiT torsdag kveld.

mandag 23.09 2019

Åpning av nytt senter i Harstad

Tirsdag 24. september åpner et nytt nasjonalt senter for digital fiskediagnostikk i Harstad.

mandag 02.09 2019

Sier nei til flere oppdrettsanlegg

Skånland SV sier nei til forslaget om et oppdrettsanlegg utenfor Langeberget på Sandstrand.

lørdag 31.08 2019

Ønsker tips om rømt oppdrettslaks

Fiskeridirektoratet har mottatt tips om fangst av rømt oppdrettslaks i Nordland og Sør-Troms.

fredag 30.08 2019

Ønsker tips om rømt oppdrettslaks

Fiskeridirektoratet har mottatt tips om fangst av rømt oppdrettslaks i Nordland og Sør-Troms.

onsdag 28.08 2019

Meninger:

Nå er det nok oppdrett

Med lus, forurensning, algeoppblomstringer og sykdom i våre fjorder, må vi si at nok er nok. Ingen flere oppdrettsanlegg langs kysten. De vi har, må lukkes eller tas på land.

tirsdag 06.08 2019

Fikk hjelp til å fange rømlinger

Hålogaland Kraft kom til unnsetning da 141,000 lakseyngel rømte fra settefiskanlegget til Fjordsmolt i Grovfjord.

fredag 02.08 2019

Stor rømming fra settefiskanlegg i Troms

Fiskeridirektoratet mottok tirsdag denne uken melding om rømming ved Fjordsmolt AS sitt settefiskanlegg Hellaren i Grovfjorden i Troms. Rømmingen har skjedd i forbindelse med en arbeidsoperasjon på anlegget.

mandag 22.07 2019

Står han av etter algeangrepet:

Berget utsett av ny laks

Northern Lights Salmon og Sørrollnesfisk berget utsettingen av smolt, og klarer dermed holde folk i havselskapet i drift.

torsdag 18.07 2019

Mange vil fjerne begrepene styrbord og babord

Begrepene styrbord og babord på sjøen er forvirrende for mange, viser en undersøkelse. Flere ønsker å bruke høyre og venstre, men det kan skape mer forvirring.

lørdag 29.06 2019

Oppretter Blått Kompetansesenter Nord: – Skal sikre videreutvikling av sjømatnæringen

Troms fylkeskommune har sammen med Lenvik og Skjervøy kommune og syv av fylkets sjømatbedrifter, opprettet et eget aksjeselskap for å videreutvikle sjømatnæringen i Troms.

fredag 28.06 2019

Kurt Erik reddet østerriksk par fra å kantre med båten i 2016 - tre år senere dro de til Harstad for å takke han: – Jeg ble rørt

I 2016 var et østerriksk ektepar nær ved å kantre med båten de hadde leid, og Kurt Erik Pedersen rykket ut for å hjelpe. Tre år senere kom paret tilbake til Harstad i håp om å finne deres ukjente redningsmann.

tirsdag 18.06 2019

Inviterte til algemøte

Fiskeriminister Harald T. Nesvik hadde tirsdag ettermiddag møte med oppdretterne som ble rammet av algeoppblomstringa.

mandag 17.06 2019

Nytt oppdrettsanlegg bygges av LNS

Nord-Norges største anleggsentreprenørselskap Leonard Nilsen og sønner AS er engasjert for å realisere første byggetrinn for Andfjord Salmon AS sitt anlegg på Andøya.

fredag 14.06 2019

Spratt sjampisen for nyhavna

I stekende solskinn, temperatur over 15 grader og en god dose glede, spratt de sjampanjeflasken for storinvesteringen på Engenes.

Ordførerne i nord protesterer: – Verneplan utenfor vår kontroll

Den 23. august 2018 kunngjorde fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark at arbeidet med Andfjorden marine verneområdet skulle starte opp. De berørte kommunene ble lovet innflytelse og delaktighet i prosessen. Dette mener de de ikke har vært i nærheten av å ha fått.

torsdag 06.06 2019

Leserinnlegg:

Hjelp! Vi trenger et ja!

Dør det mer fisk nå? Hvor mange må vi permittere? Hva med alle private lån?

fredag 31.05 2019

Regionrådene sammen for oppdrettere

Regionrådene i Sør-Troms og Midt-Troms understreker behovet for økning i maksimal tillatt biomasse (MTB) for rammede oppdrettere og lokalsamfunn.

torsdag 30.05 2019

Ny Nordlaks-lokalitet algerammet

Det har til nå dødd 16.000 laksesmolt på lokaliteten Stormnesen i Ytre Tysfjord.

tirsdag 28.05 2019

Algedramaet: – Uten noen gode år i forkant, ville vi ikke klart dette

De hørte om algedøden i nabofjorden, og satte på døgnvakt. Lenge så bedriften ut til å bli spart. Men så døde all laksen i løpet av tre døgn.

mandag 27.05 2019

Settefisken er snart så stor at den må settes ut i laksemerdene: – Det er usikkert om det er trygt

Settefisken er snart så stor at den må settes ut i laksemerdene. – Men det er usikkert om det er trygt, sier Åse Marie Valen Olsen i Sørrollnesfisk.

Fiskeriministeren lover å hjelpe oppdretterne

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) lover å jobbe for ordninger som kan kompensere tapene for oppdretterne som er ranmmet av algedøden.

Må trolig permittere etter dødsalgeangrepet

– Dette er dramatisk for lokalsamfunnene, sier Ken Rune Bekkeli i Salaks. Han antar at de må permittere 25–30 ansatte neste år som følge av algeangrepet.

søndag 26.05 2019

– Virker som om algeinvasjonen er gått noe tilbake

Det dør langt færre laks nå enn tidligere denne uken.

Fiskeriministeren kommer for å møte algerammede oppdrettere: – Svært alvorlig situasjon

Fiskeriminister Harald T. Nesvik reiser til Svolvær madag for å møte algerammede oppdrettere.

lørdag 25.05 2019

Ti tøffe dager med algekrise: – Så brutalt har det aldri vært

Fra hovedkvarteret på Balteskard i Skånland har flere titalls personer jobbet døgnet på tamp siden 14. mai. Og nervespenningen etter algeangrepet er ikke over.

torsdag 23.05 2019

Kan ha berget verdier for over 400 millioner kroner

Mens algene utslettet millioner av fisk i Ofotfjorden og Astafjorden, jobbet skipet Inter Nord for å berge fisk av veien for giftalgene. I natt lykkes de med å få all fisken ut.

onsdag 22.05 2019

Algedøden ikke over i Astafjord

Fiskeridirektoratet anslår onsdag at kvantumet død laks som følge av algeblomstring i Astafjord og Ofoten har økt til ca 11.600 tonn.

tirsdag 21.05 2019

Fiskeridirektoratets foreløpige tall: 10.000 tonn oppdrettslaks er død i nordre Nordland og Sør-Troms

Fiskeridirektoratets foreløpige tall er at i overkant av 10.000 tonn oppdrettslaks er død som følge av algeoppblomstringen nord i Nordland og sør i Troms. Oppblomstringen er ikke over.

– Nærmest gratis for oppdretterne å dumpe avfall i havet

Etter det store algeangrepet, som har forårsaket stor laksedød i den lokale oppdrettsbransjen, bør man få fart i etableringen av landbaserte anlegg, mener Kjell Erland Pedersen i Skånland Rødt.

mandag 20.05 2019

Går for varig vern av Rogla

De vil ha slutt på de stadige omkampene om oppdrettsanlegg ved Rogla. Samarbeidspartiene skal sørge for varig vern av Store og Lille Rogla.

søndag 19.05 2019

Kan ikke garantere at drapsalgene er borte

Situasjonen for oppdretterne i sørfylket ser nå lysere ut, etter at tusenvis av laks døde i algeangrep før helga.

– Laksen har sluttet å dø

I løpet av lørdag 18. mai har oppdretterne i Sør-Troms som er rammet av algeoppblomstring rapportert at det ikke lenger registreres dødelighet i merdene.

lørdag 18.05 2019

- Mellom 60 og 90 prosent av laksen er død

Dette er konklusjonen til daglig leder Åse Marie Valen ved Sørrollnesfisk lørdag ettermiddag.

fredag 17.05 2019

Tunge tap for oppdrettere i Grovfjord og Ibestad

Må bare stå og se på at algene dreper fisken i merdene. Fiskeridirektoratet melder 17. mai at situasjonen kan bli verre.

Meninger:

Mulighetsstudie for øyriket

Politikerne er som kjent kommunens ledelse, og må selvsagt ta stilling til mange forskjellige problemstillinger.

torsdag 16.05 2019

Jobber mot algene hele 17. mai-helgen

På grunn av oppblomstringen av alger nord i Nordland og sør i Troms er oppdrettere og fiskeridirektoratet i tett dialog, og setter fortløpende i verk nødvendige tiltak gjennom 17. mai-helgen. 

fredag 10.05 2019

Utvider åpningstiden

Tolletaten utvider åpningstiden ved tollstasjonen på Bjørnfjell i Nordland.

torsdag 09.05 2019

Veterinærinstituttet i Harstad styrkes med ny teknologi og flere ansatte

Veterinærinstituttet i Harstad fikk fra 1. mai det klingende navnet «Seksjon for fiskediagnostikk». Kontoret skal ta imot prøver fra oppdrettsfisk som kommer fra hele landet.

søndag 14.04 2019

Vil bygge opplevelsessenter i Harstad til 20-30 millioner kroner

Et blått visnings- og opplevelsessenter som formidler kunnskap om både havbruk, maritime næring og blå energi, kan bli en realitet, sentralt plassert ved det nye hotellet i Kaarbøkvartalet.

«Blått» kan bli en helårsåpen besøksattraksjon

Det ikke finnes lignende tilbud i Norge i dag.

Meninger:

Lakseoppdrett og politisk samrøre

Penger gir makt og makt korrumperer. Dette er kunnskap som historien har gitt oss og som dessverre gjelder også i dag.

onsdag 10.04 2019

– Vi har fått det grønne skiftet. Det er bare budskapet som må ut

Salgsleder Thomas Myhre ved NSK Ship Design sier at havnæringene står midt i et grønt skifte, og at selskapet har gått i bresjen.

torsdag 04.04 2019

Kan satse 600 millioner på Rødskjær

Nordlaks Smolt har planer om å investere for flere hundre millioner kroner på Rødskjær.

tirsdag 26.03 2019

Lytter etter torsken

I Frakkfjord og Kjerringfjord i Vest-Finnmark er det satt ut lyttebøyer som skal registrere hvordan torsken i området vandrer.

lørdag 23.03 2019

Her er sykdommene oppdrettsnæringen frykter

Fiskehelserapporten bringer nye trusler mot fiskeoppdrettsnæringen frem i lyset.

fredag 22.03 2019

Oppdretts-kritikere i kommunestyret:– Svaret fra ordføreren var skuffende

Syv kritikere fulgte oppdrettsdebatten i kommunestyret torsdag med argusøyne. Ingen ble imponert av ordførerens svar.

mandag 11.02 2019

De går sammen om båten som skal brukes til både oppdrett og kystfiske

Lakseoppdretterne og kystfiskerne langs norskekysten har lenge hatt et konfliktfylt forhold til hverandre, men i Gratangen har de to viktige aktørene vist at de kan samarbeide.

mandag 04.02 2019

Meninger:

Matproduksjon og fotavtrykk

Under meninger i Fiskeribladet mandag 28. januar skriver Ragnar Tveterås, professor i økonomi et utsagn som jeg er delvis enig i: «Vi skal ikke skjemmes av å holde på med en næring som er krevende og har fotavtrykk». Han burde tilført: «Som ikke går på naturens premisser».

søndag 03.02 2019

Oppdrettskatamaran levert

Grovfjord Mek. Verksted (GMV) overleverte før helga oppdrettskatamaranen «Vinknes» til Cermaq Norway avdeling Nordland.

mandag 07.01 2019

Vil bygge moderne smoltanlegg

Bogen Aqua ønsker å bygge et nytt landbasert smoltanlegg i Evenes med plass til 5 millioner fisk, som gir flere nye arbeidsplasser.

torsdag 20.12 2018

Hvordan påvirker oppdrett torsken?

Det skal havforskerne nå finne ut.

søndag 25.11 2018

En seier for miljøet, våre felles ressurser i havet og anadrom laksefisk

Tromsø kommune har gjort et vedtak i klima- Energi og Miljøplanene, som kan gjøre de til trendsettere for kommunal behandling av oppdrettskonsesjoner.

mandag 19.11 2018

Trippeldåp i Ibestad:

Lærlingen var gudmor

Rundt 200 mennesker var innom dåpsseremonien på Engenes i går. En av to gudmødre var lærlingen Kine Klausen, som kom til selskapet i juni.

onsdag 31.10 2018

- Forsvarsutbygging vil påvirke miljøet

Marinbiolog Tone Rasmussen er ikke i tvil om at forsvarsutbyggingen på Evenes vil påvirke miljøet i havet.

onsdag 17.10 2018

Skaper gjerne et større fiskehelsemiljø i Harstad

Selskapet Fishguard øker staben i Harstad, og søker en miljøkonsulent som kan jobbe opp mot kundene i den nordnorske havbruksnæringen.

onsdag 10.10 2018

Vil trolig anbefale kvotekutt etter skuffende økotokt etter lodde

Etter årets loddetokt, vil norske og russiske forskere trolig anbefale reduserte kvoter til neste år.

onsdag 12.09 2018

Millionene fra Havbruksfondet er på vei:

Laksemillioner på konto

Millionene fra Havbruksfondet til kommuner med oppdrettsaktivitet, er nå underveis, også til vår region.

onsdag 08.08 2018

Siste trålerbygget fra Kaarbøverkstedet:

Tråleren Kasfjord ut av bybildet for godt

Etter å ha bunkret ved tankanlegget på Gangsås, kastet tråleren Kasfjord tampene og kvitterte for Stangnesodden lykt ved halv to-tida onsdag. Kanskje for siste gang.

torsdag 19.07 2018

Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Skånland og Gratangen kan juble:

Får over 445 millioner fra havbruk

Fem kystkommuner i vårt område får til sammen over 105 millioner kroner fra Havbruksfondet.

mandag 13.11 2017

Havbruksfondet:

180 millioner til Troms

Vekstregimet for oppdrettsnæringen er klart, og med en kapasitetsøkning på 6 prosent betyr dette nærmere 180 millioner til kommunene i Troms.

torsdag 11.05 2017

Harstad Tidende og lakseoppdrett

Da jeg leste innslaget slo det meg at nå har jammen oppdrettsnæringen fått en representant i redaksjonen i HT.

tirsdag 09.05 2017

Om lakseoppdrett og stagnasjon

- Det som tar kaka i lederartikkelen er et forsøk på å forklare hvorfor produksjonen i oppdrettsnæringa har stagnert.

onsdag 26.04 2017

Noen kveiter bør du ikke spise

Det er trygt å spise kveite under 100 kilo, men er de enda større, er det så mye uønskede stoffer at det frarådes å spise fisken.

tirsdag 25.04 2017

Her er det nye opphavsmerket for norsk sjømat

Sjømatrådet lanserer tirsdag et nytt opphavsmerke for norsk sjømat, «Seafood from Norway.»

onsdag 31.08 2016

Må overvåke 11 vassdrag i Troms

Flere tusen oppdrettslaks er på rømmen. Nå er Fiskeridirektoratet bekymret for villaksen.