Pappa Gjert spekulerer om Filip kan ha reagert på isbadene

foto