Trolig høydehus-ja for norske idrettsutøvere: Tufte kan få muligheten i juni