Stortap for Sørloths lag, ny Barcelona-nedtur

foto