Njåtun får gå skøyte-VM, ble opprinnelig vraket

foto