VG: WADA-presidenten ba Helleland om å droppe møte i Det hvite hus