Golfstjerne trekker seg fra prestisjeturnering

foto