Kraftig vind førte til hoppavlysning i Innsbruck – to renn i Bischofshofen

foto