Sterke følelser i sving for Afghanistans Paralympics-lag

foto