Opplevde dramaet – ute i lang tid med nakkebrudd

foto