Ser fram til å utvikle regionens 18-hullsbane

foto