Seilingen utsatt – Næss og Rønningen må vente med å avslutte sitt OL

foto