Frida Karlsson tatt ut, men fullfører ikke Ski Tour

foto