HIL skal kjempe seg til seier trass i mange fravær

foto