Siri takket av som leder etter ni år i styret

foto