Opplysninger om over tre millioner medlemmer av norsk idrett lå tilgjengelige på nett

foto