Ingen store mesterskap i 2020 for Christiansen og svømmeeliten

foto