Færre gruer seg til kamp – flere opplever trusler og hets

foto