Gabriel opplever suksess - vil bruke Levanger som springbrett